کتابخانه

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
67,500
25,500,000
فیلتر های فعال
 1. کاربری اداری Remove This Item

محصولات 1-60 از 385

 1. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B13
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B13
  قیمت : شروع از ‎738٬000تومان Regular Price ‎820٬000تومان
 2. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B26
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B26
  قیمت : شروع از ‎414٬000تومان Regular Price ‎460٬000تومان
 3. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B38
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B38
  قیمت : شروع از ‎598٬500تومان Regular Price ‎665٬000تومان
 4. کتابخانه پنج طبقه DND مدل توچال
  کتابخانه پنج طبقه DND مدل توچال
  قیمت : شروع از ‎388٬000تومان
 5. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B12
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B12
  قیمت : شروع از ‎67٬500تومان Regular Price ‎75٬000تومان
 6. باکس دیواری باکس ماکس مدل 18
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 18
  قیمت : ‎1٬550٬000تومان
 7. باکس دیواری باکس ماکس مدل 32
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 32
  قیمت : شروع از ‎1٬290٬000تومان
 8. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B33
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B33
  قیمت : شروع از ‎409٬500تومان Regular Price ‎455٬000تومان
 9. کتابخانه بلج مدل B9
  کتابخانه بلج مدل B9
  قیمت : شروع از ‎1٬071٬000تومان
 10. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B20
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B20
  قیمت : شروع از ‎495٬000تومان Regular Price ‎550٬000تومان
 11. باکس دیواری باکس ماکس مدل 58
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 58
  قیمت : شروع از ‎1٬520٬000تومان
 12. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B4
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B4
  قیمت : شروع از ‎387٬000تومان Regular Price ‎430٬000تومان
 13. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B14
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B14
  قیمت : شروع از ‎616٬500تومان Regular Price ‎685٬000تومان
 14. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B36
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B36
  قیمت : شروع از ‎382٬500تومان Regular Price ‎425٬000تومان
 15. باکس دیواری باکس ماکس مدل 74
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 74
  قیمت : شروع از ‎1٬150٬000تومان
 16. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B37
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B37
  قیمت : شروع از ‎454٬500تومان Regular Price ‎505٬000تومان
 17. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B2
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B2
  قیمت : شروع از ‎306٬000تومان Regular Price ‎340٬000تومان
 18. شلف ایکیپا مدل طرح نو
  شلف ایکیپا مدل طرح نو
  قیمت : شروع از ‎140٬000تومان
 19. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B34
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B34
  قیمت : شروع از ‎495٬000تومان Regular Price ‎550٬000تومان
 20. استند کتاب ECO LIBRARY کاما دیزاین
  استند کتاب ECO LIBRARY کاما دیزاین
  قیمت : Regular Price ‎720٬000تومان Special Price ‎648٬000تومان
 21. کتابخانه سه طبقه DND مدل ولنجک
  کتابخانه سه طبقه DND مدل ولنجک
  قیمت : شروع از ‎268٬000تومان
 22. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B18
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B18
  قیمت : شروع از ‎189٬000تومان Regular Price ‎210٬000تومان
 23. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B3
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B3
  قیمت : شروع از ‎288٬000تومان Regular Price ‎320٬000تومان
 24. طبقه دیواری آرتا مدل 340
  طبقه دیواری آرتا مدل 340
  قیمت : ‎685٬000تومان
 25. کتابخانه آرکا دکور مدل FH105
  کتابخانه آرکا دکور مدل FH105
  قیمت : Regular Price ‎533٬000تومان Special Price ‎479٬700تومان
 26. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B25
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B25
  قیمت : شروع از ‎355٬500تومان Regular Price ‎395٬000تومان
 27. کتابخانه دیواری بلج مدل B15
  کتابخانه دیواری بلج مدل B15
  قیمت : شروع از ‎478٬000تومان
 28. کتابخانه چهار طبقه DND مدل درکه
  کتابخانه چهار طبقه DND مدل درکه
  قیمت : شروع از ‎328٬000تومان
 29. شلف دیواری آرکا دکور مدل FH75
  شلف دیواری آرکا دکور مدل FH75
  قیمت : Regular Price ‎107٬000تومان Special Price ‎96٬300تومان
 30. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B1
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B1
  قیمت : شروع از ‎495٬000تومان Regular Price ‎550٬000تومان
 31. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K4
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K4
  قیمت : شروع از ‎189٬000تومان Regular Price ‎210٬000تومان
 32. باکس دیواری باکس ماکس مدل 33
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 33
  قیمت : شروع از ‎1٬090٬000تومان
 33. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B32
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B32
  قیمت : شروع از ‎436٬500تومان Regular Price ‎485٬000تومان
 34. طبقه دیواری آرتا مدل 327
  طبقه دیواری آرتا مدل 327
  قیمت : ‎440٬000تومان
 35. باکس دیواری باکس ماکس مدل 04
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 04
  قیمت : شروع از ‎1٬630٬000تومان
 36. کتابخانه کیان مدل 2090
  کتابخانه کیان مدل 2090
  قیمت : ‎876٬000تومان
 37. کتابخانه آسیا مدل پادوورا
  کتابخانه آسیا مدل پادوورا
  قیمت : شروع از ‎1٬884٬000تومان
 38. کتابخانه دو طبقه DND مدل تجریش
  کتابخانه دو طبقه DND مدل تجریش
  قیمت : شروع از ‎184٬000تومان
 39. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K2
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K2
  قیمت : شروع از ‎94٬500تومان Regular Price ‎105٬000تومان
 40. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K6
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K6
  قیمت : شروع از ‎274٬500تومان Regular Price ‎305٬000تومان
 41. باکس دیواری باکس ماکس مدل 40
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 40
  قیمت : شروع از ‎1٬690٬000تومان
 42. کتابخانه آبنوس کمجاچوب
  کتابخانه آبنوس کمجاچوب
  قیمت : ‎1٬200٬000تومان
 43. کتابخانه فرامین مدل 413C
  کتابخانه فرامین مدل 413C
  قیمت : ‎1٬400٬000تومان
 44. شلف نظم دهنده NEWRIX کد SH1008
  شلف نظم دهنده NEWRIX کد SH1008
  قیمت : ‎115٬000تومان
 45. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B7
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B7
  قیمت : شروع از ‎288٬000تومان Regular Price ‎320٬000تومان
 46. کتابخانه کیان مدل 2037
  کتابخانه کیان مدل 2037
  قیمت : ‎984٬000تومان
 47. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B9
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B9
  قیمت : شروع از ‎198٬000تومان Regular Price ‎220٬000تومان
 48. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B30
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B30
  قیمت : Regular Price ‎640٬000تومان Special Price ‎576٬000تومان
 49. باکس دیواری باکس ماکس مدل 89
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 89
  قیمت : شروع از ‎1٬450٬000تومان
 50. کتابخانه فرامین مدل 446F
  کتابخانه فرامین مدل 446F
  قیمت : ‎2٬270٬000تومان
 51. شلف نقشینه مدل زیپ
  شلف نقشینه مدل زیپ
  قیمت : شروع از ‎1٬665٬000تومان Regular Price ‎1٬850٬000تومان
 52. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B5
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B5
  قیمت : شروع از ‎207٬000تومان Regular Price ‎230٬000تومان
 53. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B19
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B19
  قیمت : شروع از ‎427٬500تومان Regular Price ‎475٬000تومان
 54. کتابخانه آراکو مدل مثلثی
  کتابخانه آراکو مدل مثلثی
  قیمت : ‎2٬300٬000تومان

محصولات 1-60 از 385

مدل ها و خرید کتابخانه


شاید بتوان گفت کتابخانه فرهنگی‌ترین عنصر در دکوراسیون مبلمان منزل محسوب می‌شود. فضاهای اداری یا فضاهای تجاری و خدماتی هم می‌توانند از کتابخانه در چیدمان خود بهره‌مند شوند. امروزه کتابخانه‌ها از شکل صرفاً نگهدارنده کتاب خارج‌شده و می‌توان برای نمایش لوازم تزیینی یا دکوراتیو نیز از آنها استفاده نمود. اگر محدودیت فضا داشته باشید، کتابخانه‌ها حتی می‌توانند به‌عنوان پارتیشن یا جداکننده دو بخش از فضای شما به‌کار روند. جنس، طرح، اندازه و رنگ کتابخانه _ به‌ویژه وقتی که از MDF ساخته‌شده باشد_ به‌قدری تنوع و گوناگونی دارد که اجازه ست شدن با هر سبک دکوراسیونی را می‌دهد. فراموش نفرمایید فروشگاه اینترنتی خوگر سفارش خرید شما را به‌صورت رایگان ارسال می‌نماید.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .