با توجه به نوسانات ارز و بروزرسانی قیمت ها توسط تامین کنندگان، لطفا قبل از اقدام به خرید، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس بگیرید. واحد فروش خوگر 02161925
جهت استعلام قیمت قطعی تماس بگیرید02161925

کتابخانه شلف و باکس

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
73,000
46,283,000
برند

محصولات 1-60 از 543

 1. کتابخانه آبنوس مدل k128 سایز 45*120
  کتابخانه آبنوس مدل k128 سایز 45*120
  قیمت : شروع از ‎837٬500تومان
 2. کتابخانه آبنوس مدل k127 سایز 45*190
  کتابخانه آبنوس مدل k127 سایز 45*190
  قیمت : شروع از ‎1٬025٬000تومان
 3. کتابخانه آبنوس مدل k126 سایز 120*120
  کتابخانه آبنوس مدل k126 سایز 120*120
  قیمت : شروع از ‎1٬187٬500تومان
 4. کتابخانه آبنوس مدل k125 سایز 35*115
  کتابخانه آبنوس مدل k125 سایز 35*115
  قیمت : شروع از ‎875٬000تومان
 5. کتابخانه آبنوس مدل k124 سایز 35*115
  کتابخانه آبنوس مدل k124 سایز 35*115
  قیمت : شروع از ‎850٬000تومان
 6. کتابخانه آبنوس مدل k123 سایز 45*195
  کتابخانه آبنوس مدل k123 سایز 45*195
  قیمت : شروع از ‎1٬037٬500تومان
 7. کتابخانه آبنوس مدل k122 سایز 120*190
  کتابخانه آبنوس مدل k122 سایز 120*190
  قیمت : شروع از ‎1٬275٬000تومان
 8. کتابخانه آبنوس مدل k122 سایز 90*190
  کتابخانه آبنوس مدل k122 سایز 90*190
  قیمت : شروع از ‎1٬625٬000تومان
 9. کتابخانه آبنوس مدل k121 سایز 90*154
  کتابخانه آبنوس مدل k121 سایز 90*154
  قیمت : شروع از ‎1٬162٬500تومان
 10. کتابخانه آبنوس مدل k120 سایز 90*190
  کتابخانه آبنوس مدل k120 سایز 90*190
  قیمت : شروع از ‎1٬312٬500تومان
 11. کتابخانه پادمان مدل D B 195 سایز 195*40*90
  کتابخانه پادمان مدل D B 195 سایز 195*40*90
  قیمت : شروع از ‎1٬776٬000تومان
 12. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B13
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B13
  قیمت : شروع از ‎1٬939٬000تومان
 13. کتابخانه بلند مدل آرن دکوچید
  کتابخانه بلند مدل آرن دکوچید
  قیمت : شروع از ‎1٬205٬000تومان
 14. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B26
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B26
  قیمت : شروع از ‎1٬087٬000تومان
 15. کتابخانه بلند مدل روناک دکوچید
  کتابخانه بلند مدل روناک دکوچید
  قیمت : شروع از ‎1٬709٬000تومان
 16. کتابخانه آرکا دکور مدل FH13
  کتابخانه آرکا دکور مدل FH13
  قیمت : شروع از ‎145٬800تومان Regular Price ‎162٬000تومان
 17. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B38
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B38
  قیمت : شروع از ‎1٬575٬000تومان
 18. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B12
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B12
  قیمت : شروع از ‎178٬000تومان
 19. باکس دیواری باکس ماکس مدل 18
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 18
  قیمت : ‎2٬250٬000تومان
 20. کتابخانه آرکا دکور مدل FH63
  کتابخانه آرکا دکور مدل FH63
  قیمت : شروع از ‎564٬300تومان Regular Price ‎627٬000تومان
 21. کتابخانه آپادانا مدل باتیس
  کتابخانه آپادانا مدل باتیس
  قیمت : ‎2٬430٬000تومان
 22. باکس دیواری باکس ماکس مدل 32
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 32
  قیمت : شروع از ‎1٬690٬000تومان
 23. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B33
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B33
  قیمت : شروع از ‎1٬076٬000تومان
 24. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B20
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B20
  قیمت : شروع از ‎1٬301٬000تومان
 25. باکس دیواری باکس ماکس مدل 58
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 58
  قیمت : شروع از ‎2٬100٬000تومان
 26. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B4
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B4
  قیمت : شروع از ‎1٬020٬000تومان
 27. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B14
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B14
  قیمت : شروع از ‎1٬617٬000تومان
 28. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B36
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B36
  قیمت : شروع از ‎1٬006٬000تومان
 29. باکس دیواری باکس ماکس مدل 74
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 74
  قیمت : شروع از ‎1٬790٬000تومان
 30. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B37
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B37
  قیمت : شروع از ‎1٬195٬000تومان
 31. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B2
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B2
  قیمت : شروع از ‎805٬000تومان
 32. شلف ایکیپا مدل طرح نو
  شلف ایکیپا مدل طرح نو
  قیمت : شروع از ‎140٬000تومان
 33. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B34
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B34
  قیمت : شروع از ‎1٬301٬000تومان
 34. استند کتاب ECO LIBRARY کاما دیزاین
  استند کتاب ECO LIBRARY کاما دیزاین
  قیمت : Regular Price ‎820٬000تومان Special Price ‎738٬000تومان
 35. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B18
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B18
  قیمت : شروع از ‎497٬000تومان
 36. کتابخانه آرکا دکور مدل FH77
  کتابخانه آرکا دکور مدل FH77
  قیمت : شروع از ‎695٬700تومان Regular Price ‎773٬000تومان
 37. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B3
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B3
  قیمت : شروع از ‎756٬000تومان
 38. طبقه دیواری آرتا مدل 340
  طبقه دیواری آرتا مدل 340
  قیمت : ‎876٬000تومان
 39. کتابخانه آرکا دکور مدل FH105
  کتابخانه آرکا دکور مدل FH105
  قیمت : Regular Price ‎869٬000تومان Special Price ‎782٬100تومان
 40. کتابخانه متوسط مدل آرن دکوچید
  کتابخانه متوسط مدل آرن دکوچید
  قیمت : شروع از ‎1٬030٬000تومان
 41. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B25
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B25
  قیمت : شروع از ‎934٬000تومان
 42. شلف دیواری آرکا دکور مدل FH75
  شلف دیواری آرکا دکور مدل FH75
  قیمت : Regular Price ‎176٬000تومان Special Price ‎158٬400تومان
 43. کتابخانه آرکا دکور مدل FH121
  کتابخانه آرکا دکور مدل FH121
  قیمت : Regular Price ‎306٬000تومان Special Price ‎275٬400تومان
 44. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B1
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B1
  قیمت : شروع از ‎1٬300٬000تومان
 45. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K4
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K4
  قیمت : شروع از ‎496٬000تومان
 46. باکس دیواری باکس ماکس مدل 33
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 33
  قیمت : شروع از ‎1٬590٬000تومان
 47. کتابخانه آرکا دکور مدل FH12
  کتابخانه آرکا دکور مدل FH12
  قیمت : شروع از ‎582٬300تومان Regular Price ‎647٬000تومان
 48. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B32
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل B32
  قیمت : شروع از ‎1٬146٬000تومان
 49. طبقه دیواری آرتا مدل 327
  طبقه دیواری آرتا مدل 327
  قیمت : ‎563٬000تومان
 50. باکس دیواری باکس ماکس مدل 04
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 04
  قیمت : شروع از ‎3٬360٬000تومان
 51. کتابخانه آسیا مدل پادوورا
  کتابخانه آسیا مدل پادوورا
  قیمت : شروع از ‎2٬290٬000تومان
 52. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K2
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K2
  قیمت : شروع از ‎250٬000تومان
 53. کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K6
  کتابخانه آسان نصب پردیس مدل K6
  قیمت : شروع از ‎721٬000تومان
 54. باکس دیواری باکس ماکس مدل 40
  باکس دیواری باکس ماکس مدل 40
  قیمت : شروع از ‎2٬360٬000تومان
 55. کتابخانه متوسط مدل روناک دکوچید
  کتابخانه متوسط مدل روناک دکوچید
  قیمت : شروع از ‎1٬400٬000تومان

محصولات 1-60 از 543

شاید بتوان گفت کتابخانه فرهنگی‌ترین عنصر در دکوراسیون مبلمان منزل محسوب می‌شود. فضاهای اداری یا فضاهای تجاری و خدماتی هم می‌توانند از کتابخانه در چیدمان خود بهره‌مند شوند. امروزه کتابخانه‌ها از شکل صرفاً نگهدارنده کتاب خارج‌شده و می‌توان برای نمایش لوازم تزیینی یا دکوراتیو نیز از آنها استفاده نمود. اگر محدودیت فضا داشته باشید، کتابخانه‌ها حتی می‌توانند به‌عنوان پارتیشن یا جداکننده دو بخش از فضای شما به‌کار روند. جنس، طرح، اندازه و رنگ کتابخانه _ به‌ویژه وقتی که از MDF ساخته‌شده باشد_ به‌قدری تنوع و گوناگونی دارد که اجازه ست شدن با هر سبک دکوراسیونی را می‌دهد.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .