مبل

محصولات 1-60 از 76

Page
 1. مبل تکنفره Diamond هلگر
  مبل تکنفره Diamond هلگر
  قیمت : شروع از ‎5٬435٬000تومان
 2. مبل سه نفره cut هلگر
  مبل سه نفره cut هلگر
  قیمت : شروع از ‎12٬532٬000تومان
 3. مبل یکنفره cut هلگر
  مبل یکنفره cut هلگر
  قیمت : شروع از ‎5٬760٬000تومان
 4. مبل تکنفره Sweet هلگر
  مبل تکنفره Sweet هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬670٬000تومان
 5. مبل دو نفره casual هلگر
  مبل دو نفره casual هلگر
  قیمت : شروع از ‎7٬703٬000تومان
 6. مبل تکنفره casual هلگر
  مبل تکنفره casual هلگر
  قیمت : شروع از ‎4٬909٬000تومان
 7. مبل 2نفره مدل Diamond هلگر
  مبل 2نفره مدل Diamond هلگر
  قیمت : شروع از ‎8٬614٬000تومان
 8. مبل تکنفره وسط مدل Link هلگر
  مبل تکنفره وسط مدل Link هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬071٬000تومان
 9. مبل تکنفره book هلگر
  مبل تکنفره book هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬462٬000تومان
 10. مبل پییره 90 ایتال فوم
  مبل پییره 90 ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎5٬655٬000تومان
 11. مبل تکنفره کنج مدل Link هلگر
  مبل تکنفره کنج مدل Link هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬509٬000تومان
 12. مبل سه نفره cloud هلگر
  مبل سه نفره cloud هلگر
  قیمت : شروع از ‎10٬385٬000تومان
 13. مبل یکنفره موبلا مدل سارای
  مبل یکنفره موبلا مدل سارای
  قیمت : شروع از ‎2٬550٬000تومان
 14. مبل تکنفره X هلگر
  مبل تکنفره X هلگر
  قیمت : شروع از ‎4٬396٬000تومان
 15. مبل تکنفره cube هلگر
  مبل تکنفره cube هلگر
  قیمت : شروع از ‎6٬239٬000تومان
 16. مبل سه نفره cube هلگر
  مبل سه نفره cube هلگر
  قیمت : شروع از ‎10٬873٬000تومان
 17. مبل تک نفره دسته ال راست مدل puzzle هلگر
  مبل تک نفره دسته ال راست مدل puzzle هلگر
  قیمت : شروع از ‎4٬394٬000تومان
 18. مبل سه نفره مدل puzzle هلگر
  مبل سه نفره مدل puzzle هلگر
  قیمت : شروع از ‎10٬530٬000تومان
 19. مبل سه نفره casual هلگر
  مبل سه نفره casual هلگر
  قیمت : شروع از ‎10٬874٬000تومان
 20. مبل تک نفره fun هلگر
  مبل تک نفره fun هلگر
  قیمت : شروع از ‎4٬359٬000تومان
 21. مبل تک نفره دسته چپ مدل puzzle هلگر
  مبل تک نفره دسته چپ مدل puzzle هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬663٬000تومان
 22. مبل دو نفره cube هلگر
  مبل دو نفره cube هلگر
  قیمت : شروع از ‎8٬581٬000تومان
 23. مبل دو نفره مدل puzzle هلگر
  مبل دو نفره مدل puzzle هلگر
  قیمت : شروع از ‎8٬127٬000تومان
 24. مبل تکنفره italic هلگر
  مبل تکنفره italic هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬026٬000تومان
 25. مبل تکنفره magic هلگر
  مبل تکنفره magic هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬560٬000تومان
 26. مبل تک نفره sharp هلگر
  مبل تک نفره sharp هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬818٬000تومان
 27. مبل تک نفره square هلگر
  مبل تک نفره square هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬303٬000تومان
 28. مبل دو نفره italic هلگر
  مبل دو نفره italic هلگر
  قیمت : شروع از ‎4٬056٬000تومان
 29. مبل تک نفره بدون دسته مدل puzzle هلگر
  مبل تک نفره بدون دسته مدل puzzle هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬812٬000تومان
 30. مبل یکنفره موبلا مدل هالیان
  مبل یکنفره موبلا مدل هالیان
  قیمت : شروع از ‎2٬050٬000تومان
 31. صندلی ناهارخوری ایتال فوم مدل کارینا
  صندلی ناهارخوری ایتال فوم مدل کارینا
  قیمت : شروع از ‎1٬940٬000تومان
 32. مبل اداری تاپ ایتال فوم
  مبل اداری تاپ ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎2٬519٬000تومان
 33. مبل انتظار باکس ایتال فوم
  مبل انتظار باکس ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎2٬529٬000تومان
 34. مبل یکنفره ایتال فوم مدل فوکس
  مبل یکنفره ایتال فوم مدل فوکس
  قیمت : شروع از ‎2٬605٬500تومان
 35. مبل تکنفره با پایه دیسکی مدل Sweet هلگر
  مبل تکنفره با پایه دیسکی مدل Sweet هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬974٬000تومان
 36. مبل تک نفره Heart هلگر
  مبل تک نفره Heart هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬041٬000تومان
 37. مبل یکنفره ایتال فوم مدل تاپ پایه چوبی
  مبل یکنفره ایتال فوم مدل تاپ پایه چوبی
  قیمت : شروع از ‎2٬784٬000تومان
 38. مبل تک نفره پایه دیسکی مدل PETAL هلگر
  مبل تک نفره پایه دیسکی مدل PETAL هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬213٬000تومان
 39. مبل تکنفره مدل Happy هلگر
  مبل تکنفره مدل Happy هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬387٬000تومان
 40. مبل دونفره ایتال فوم مدل سوپر سافت
  مبل دونفره ایتال فوم مدل سوپر سافت
  قیمت : شروع از ‎4٬642٬000تومان
 41. مبل یک نفره مدل ZIPPO هلگر
  مبل یک نفره مدل ZIPPO هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬447٬000تومان
 42. مبل تک نفره دسته پشت مدل puzzle هلگر
  مبل تک نفره دسته پشت مدل puzzle هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬664٬000تومان
 43. مبل کنزو ایتال فوم
  مبل کنزو ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎3٬745٬000تومان
 44. مبل یکنفره ایتال فوم مدل استلا
  مبل یکنفره ایتال فوم مدل استلا
  قیمت : شروع از ‎3٬771٬000تومان
 45. مبل یکنفره ایتال فوم مدل مارینا
  مبل یکنفره ایتال فوم مدل مارینا
  قیمت : شروع از ‎3٬980٬000تومان
 46. مبل یکنفره ایتال فوم مدل تورین
  مبل یکنفره ایتال فوم مدل تورین
  قیمت : شروع از ‎3٬980٬000تومان
 47. مبل تک نفره دسته ال چپ مدل puzzle هلگر
  مبل تک نفره دسته ال چپ مدل puzzle هلگر
  قیمت : شروع از ‎4٬394٬000تومان
 48. مبل تی کنزو ایتال فوم
  مبل تی کنزو ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎4٬018٬000تومان
 49. صندلی انتظار دی باکس ایتال فوم
  صندلی انتظار دی باکس ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎4٬145٬000تومان
 50. مبل سوپر سافت ایتال فوم
  مبل سوپر سافت ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎3٬027٬000تومان
 51. مبل ولوندا 90 ایتال فوم
  مبل ولوندا 90 ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎4٬761٬000تومان
 52. مبل دو نفره مدل ZIPPO هلگر
  مبل دو نفره مدل ZIPPO هلگر
  قیمت : شروع از ‎5٬345٬000تومان
 53. مبل یکنفره cloud هلگر
  مبل یکنفره cloud هلگر
  قیمت : شروع از ‎5٬447٬000تومان
 54. مبل سه نفره ایتال فوم مدل لیبرا
  مبل سه نفره ایتال فوم مدل لیبرا
  قیمت : شروع از ‎5٬060٬000تومان
 55. مبل یکنفره ایتال فوم مدل کاپری
  مبل یکنفره ایتال فوم مدل کاپری
  قیمت : شروع از ‎5٬554٬000تومان
 56. مبل فلورانس 90 ایتال فوم
  مبل فلورانس 90 ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎5٬643٬000تومان
 57. مبل دونفره ایتال فوم مدل استلا
  مبل دونفره ایتال فوم مدل استلا
  قیمت : شروع از ‎5٬704٬000تومان
 58. مبل سه نفره ایتال فوم مدل استلا
  مبل سه نفره ایتال فوم مدل استلا
  قیمت : شروع از ‎6٬460٬000تومان
 59. مبل دو نفره cloud هلگر
  مبل دو نفره cloud هلگر
  قیمت : شروع از ‎7٬575٬000تومان

محصولات 1-60 از 76

Page

مدل ها و خرید خرید اینترنتی کالاهای مبل


خرید اینترنتی کالاهای مبل

بدون شک مبلمان نقش مهمی در دکوراسیون داخلی فضاها بر عهده دارند. امروزه با تنوع بسیار زیادی از انواع مبلمان خانگی و مبلمان اداری روبه رو هستیم؛ بنابراین انتخاب بهترین مبل کار دشواری نیست به شرطی که این انتخاب آگاهانه انجام شود که در این زمینه، یک فروشگاه اینترنتی مبلمان می تواند مشاوره تخصصی را به مخاطبان ارائه دهد. 

 با خرید اینترنتی مبل از خوگر از مزیت های بسیاری نظیر ارسال به سراسر ایران نیز بهره مند می شوید. سایت خوگر یکی از بهترین سایت های اینترنتی جهت خرید کالاهای داخلی منزل از قبیل مبلمان است. در این سایت انواع مبلمان با قیمت مناسب وجود دارد که در سریع ترین زمان ممکن به شما این امکان را می دهد که بنا به سلیقه خود آنها را خریداری کنید.

در ادامه مزایای خرید اینترنتی این کالاها را بررسی می کنیم.

 

مزایای خرید اینترنتی کالاهای مبل

 • با خرید اینترنتی از سایت خوگر در سریع ترین زمان ممکن کالاهای خود را دریافت می کنید.
 • این نوع خرید زمان زیادی را به خود اختصاص نمی دهد؛ بنابراین در وقت افراد صرفه جویی می شود.
 • یکی از مزیت های مهم خرید اینترنتی تحویل به موقع محصولات و کالاها است.
 • سایت های اینترنتی فروش مبلمان دارای تنوع محصولات زیادی هستند که انتخاب را برای افراد راحت تر می کنند.
 • در برخی از جشنواره ها و موقعیت های خاص برخی از سایت های اینترنتی مانند خوگر ممکن است از شرایط قرعه کشی و تخفیف خرید مبل نیز جهت فروش محصولات خود استفاده کنند.

اهمیت مبلمان در دکوراسیون داخلی

مبلمان یکی از عناصر بسیار مهم در دکوراسیون داخلی به شمار می رود؛ به همین دلیل تنوع گسترده ای در مدل، رنگ بندی و متریال این محصولات وجود دارد.

با توجه به محدودیت متراژ فضاهای آپارتمانی طراحی مبلمان به گونه ای انجام می شود که فضای کمی را اشغال کند؛ بنابراین برخی از مبلمان ها قابلیت تاشو دارند و از آنها به عنوان مبل تختخواب شو نیز استفاده می شود. با خرید اینترنتی مبل در انواع مبل مدرن، مبل کلاسیک و غیره امکان تطابق آن با دکوراسیون منزل یا محل کار خود را به خوبی خواهید داشت.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .