صندلی اپن

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
301,150
2,700,000

محصولات 1-60 از 382

 1. صندلی اپن فونیکس مدل PH51 استیل هامون
  صندلی اپن فونیکس مدل PH51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬022٬070تومان Regular Price ‎1٬099٬000تومان
 2. صندلی داووس استیل هامون مدل DAW51
  صندلی داووس استیل هامون مدل DAW51
  قیمت : شروع از ‎464٬070تومان Regular Price ‎499٬000تومان
 3. صندلی ایزی استیل هامون مدل ETW51
  صندلی ایزی استیل هامون مدل ETW51
  قیمت : شروع از ‎902٬100تومان Regular Price ‎970٬000تومان
 4. صندلی کامفورت مدل C51 استیل هامون
  صندلی کامفورت مدل C51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎976٬500تومان Regular Price ‎1٬050٬000تومان
 5. صندلی دیبا مدل D51 استیل هامون
  صندلی دیبا مدل D51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬283٬400تومان Regular Price ‎1٬380٬000تومان
 6. صندلی کانتر نظری مدل Fiore
  صندلی کانتر نظری مدل Fiore
  قیمت : شروع از ‎1٬100٬000تومان
 7. صندلی کانتر نظری مدل برتویا
  صندلی کانتر نظری مدل برتویا
  قیمت : شروع از ‎1٬870٬000تومان
 8. صندلی کانتر نظری مدل شل پایه چوبی
  صندلی کانتر نظری مدل شل پایه چوبی
  قیمت : شروع از ‎840٬000تومان
 9. صندلی کانتر پایه بشقابی مدل O15X سیلا
  صندلی کانتر پایه بشقابی مدل O15X سیلا
  قیمت : شروع از ‎1٬723٬000تومان
 10. صندلی کانتر راشن مدل V102RS
  صندلی کانتر راشن مدل V102RS
  قیمت : ‎699٬000تومان
 11. صندلی رکابدار رایانه صنعت مدل آلفا
  صندلی رکابدار رایانه صنعت مدل آلفا
  قیمت : شروع از ‎1٬701٬000تومان
 12. صندلی رکابدار رایانه صنعت مدل ونوس
  صندلی رکابدار رایانه صنعت مدل ونوس
  قیمت : شروع از ‎1٬668٬000تومان
 13. صندلی رکابدار رایانه صنعت مدل ماکان 1
  صندلی رکابدار رایانه صنعت مدل ماکان 1
  قیمت : شروع از ‎1٬483٬000تومان
 14. صندلی کانتر راشن مدل V107BS
  صندلی کانتر راشن مدل V107BS
  قیمت : ‎933٬000تومان
 15. صندلی کانتر راشن مدل V107RS
  صندلی کانتر راشن مدل V107RS
  قیمت : ‎997٬000تومان
 16. صندلی کانتر بالتیک گردان موبلا
  صندلی کانتر بالتیک گردان موبلا
  قیمت : شروع از ‎2٬350٬000تومان
 17. صندلی اپن آفر مدل تی
  صندلی اپن آفر مدل تی
  قیمت : شروع از ‎1٬010٬000تومان
 18. صندلی اپن آفر مدل تونت
  صندلی اپن آفر مدل تونت
  قیمت : شروع از ‎1٬170٬000تومان
 19. صندلی کانتر مدل sd315x نیلپر
  صندلی کانتر مدل sd315x نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬292٬000تومان
 20. صندلی کانتر کیکا با تشک صنایع نظری
  صندلی کانتر کیکا با تشک صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎620٬000تومان
 21. صندلی کانتر کافه صنایع نظری
  صندلی کانتر کافه صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎360٬000تومان
 22. صندلی کانتر وگا صنایع نظری
  صندلی کانتر وگا صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎340٬000تومان
 23. صندلی کانتر وگا با تشک صنایع نظری
  صندلی کانتر وگا با تشک صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎420٬000تومان
 24. صندلی کانتر جکدار آلگرا صنایع نظری
  صندلی کانتر جکدار آلگرا صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬300٬000تومان
 25. صندلی کانتر کیکا صنایع نظری
  صندلی کانتر کیکا صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎520٬000تومان
 26. صندلی کانتر کافه با تشک صنایع نظری
  صندلی کانتر کافه با تشک صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎440٬000تومان
 27. صندلی اپن مدل sb433 نیلپر
  صندلی اپن مدل sb433 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎709٬000تومان
 28. صندلی اپن مدل sb533 نیلپر
  صندلی اپن مدل sb533 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎752٬000تومان
 29. صندلی کنفرانس رها مدل RA77 استیل هامون
  صندلی کنفرانس رها مدل RA77 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬272٬240تومان Regular Price ‎1٬368٬000تومان
 30. صندلی کانتر صدفی مدل ST51 استیل هامون
  صندلی کانتر صدفی مدل ST51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬036٬950تومان Regular Price ‎1٬115٬000تومان
 31. صندلی کانتر صدفی مدل S51 استیل هامون
  صندلی کانتر صدفی مدل S51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎981٬150تومان Regular Price ‎1٬055٬000تومان
 32. صندلی اپن ایزی مدل ET51 استیل هامون
  صندلی اپن ایزی مدل ET51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬227٬600تومان Regular Price ‎1٬320٬000تومان
 33. صندلی اپن داووس مدل DAT51 استیل هامون
  صندلی اپن داووس مدل DAT51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬041٬600تومان Regular Price ‎1٬120٬000تومان
 34. صندلی اپن پاشا مدل PT51 استیل هامون
  صندلی اپن پاشا مدل PT51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬041٬600تومان Regular Price ‎1٬120٬000تومان
 35. صندلی کامفورت استیل هامون مدل CW51
  صندلی کامفورت استیل هامون مدل CW51
  قیمت : شروع از ‎976٬500تومان Regular Price ‎1٬050٬000تومان
 36. صندلی کانتر مدل برلیان جهانتاب
  صندلی کانتر مدل برلیان جهانتاب
  قیمت : شروع از ‎1٬360٬000تومان
 37. صندلی کامفورت مدل CB51 استیل هامون
  صندلی کامفورت مدل CB51 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎976٬500تومان Regular Price ‎1٬050٬000تومان
 38. صندلی اپن آفر مدل نوا
  صندلی اپن آفر مدل نوا
  قیمت : شروع از ‎1٬110٬000تومان
 39. صندلی کانتر نظری مدل تونت اتصال چوبی
  صندلی کانتر نظری مدل تونت اتصال چوبی
  قیمت : شروع از ‎1٬150٬000تومان
 40. صندلی کانتر نظری مدل یوگو پایه چوبی
  صندلی کانتر نظری مدل یوگو پایه چوبی
  قیمت : شروع از ‎720٬000تومان
 41. صندلی کانتر نظری مدل یوگو جکدار
  صندلی کانتر نظری مدل یوگو جکدار
  قیمت : شروع از ‎1٬100٬000تومان
 42. صندلی اپن آفر مدل بونسای
  صندلی اپن آفر مدل بونسای
  قیمت : شروع از ‎880٬000تومان
 43. صندلی اپن مدل SB633 نیلپر
  صندلی اپن مدل SB633 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬248٬000تومان
 44. صندلی بار بلند هلگر
  صندلی بار بلند هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬082٬000تومان
 45. صندلی ویزیتوری چرخشی مدل SV505XA نیلپر
  صندلی ویزیتوری چرخشی مدل SV505XA نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬930٬000تومان
 46. صندلی کانتر مدل sd415x نیلپر
  صندلی کانتر مدل sd415x نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 47. صندلی اپن مدل SB633Y نیلپر
  صندلی اپن مدل SB633Y نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬297٬000تومان
 48. صندلی اپن نگین مدل تولیکس پشتی دار
  صندلی اپن نگین مدل تولیکس پشتی دار
  قیمت : Regular Price ‎351٬000تومان Special Price ‎333٬450تومان
 49. صندلی اپن ویهان مدل BL90
  صندلی اپن ویهان مدل BL90
  قیمت : شروع از ‎835٬000تومان
 50. صندلی اپن نگین مدل NASTAS
  صندلی اپن نگین مدل NASTAS
  قیمت : Regular Price ‎357٬000تومان Special Price ‎339٬150تومان
 51. صندلی بار نیمه بلند هلگر
  صندلی بار نیمه بلند هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬049٬000تومان

محصولات 1-60 از 382

مدل ها و خرید خرید اینترنتی کالاهای صندلی اپن


صندلی اپن معمولا صندلی پایه بلندی است که در پشت کانتر آشپزخانه منزل استفاده می شود. بنابراین جزیی از مبلمان منزل محسوب می گردد. صندلی اپن در انواع مختلف دسته دار یا بدون دسته و با پشتی یا بدون پشتی موجود است. پایه صندلی اپن می تواند ثابت یا چرخدار باشد. این صندلی در رستوران ها و کافی شاپ ها نیز کاربرد ویژه خود را دارد. تنوع بیشماری که صندلی های اپن از لحاظ شکل ظاهری، جنس و رنگ دارند، خواسته سلایق گوناگون را برآورده می سازند. به این ترتیب به راحتی می توانید در دکوراسیون های متفاوت کلاسیک یا مدرن، صندلی دلخواه خود را بیابید. خرید شما از فروشگاه اینترنتی خوگربه صورت رایگان ارسال خواهد شد.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .