با توجه به نوسانات ارز و بروزرسانی قیمت ها توسط تامین کنندگان، لطفا قبل از اقدام به خرید، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس بگیرید. واحد فروش خوگر 02161925
جهت استعلام قیمت قطعی تماس بگیرید02161925

میز مدیریت

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
2,762,500
33,941,000
فیلتر های فعال
 1. کاربری میز مدیریت Remove This Item

محصولات 1-60 از 352

 1. میز مدیریتی پادمان مدل MT 100 سایز 165*200
  میز مدیریتی پادمان مدل MT 100 سایز 165*200
  قیمت : شروع از ‎8٬691٬000تومان
 2. میز مدیریتی پادمان مدل MT 100 سایز 165*180
  میز مدیریتی پادمان مدل MT 100 سایز 165*180
  قیمت : شروع از ‎8٬524٬000تومان
 3. میز مدیریتی پادمان مدل MTL 100 سایز 200*220
  میز مدیریتی پادمان مدل MTL 100 سایز 200*220
  قیمت : شروع از ‎10٬707٬000تومان
 4. میز مدیریتی پادمان مدل MTL 100 سایز 200*200
  میز مدیریتی پادمان مدل MTL 100 سایز 200*200
  قیمت : شروع از ‎10٬428٬000تومان
 5. میز مدیریت ایستا مدل IM900 سایز 190*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM900 سایز 190*220
  قیمت : شروع از ‎15٬350٬000تومان
 6. میز مدیریت ایستا مدل IM600 سایز 184*250
  میز مدیریت ایستا مدل IM600 سایز 184*250
  قیمت : شروع از ‎10٬225٬000تومان
 7. میز مدیریت ایستا مدل IM300-2 سایز 90*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM300-2 سایز 90*220
  قیمت : شروع از ‎4٬475٬000تومان
 8. میز مدیریت ایستا مدل IM300 سایز 170*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM300 سایز 170*220
  قیمت : شروع از ‎4٬225٬000تومان
 9. میز مدیریت ایستا مدل IM200 سایز 170*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM200 سایز 170*220
  قیمت : شروع از ‎8٬875٬000تومان
 10. میز مدیریت ایستا مدل IM100 سایز 190*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM100 سایز 190*220
  قیمت : شروع از ‎6٬050٬000تومان
 11. میز مدیریت ایستا مدل IA400 سایز 150*200
  میز مدیریت ایستا مدل IA400 سایز 150*200
  قیمت : شروع از ‎4٬925٬000تومان
 12. میز مدیریت ایستا مدل IA300 سایز 180*200
  میز مدیریت ایستا مدل IA300 سایز 180*200
  قیمت : شروع از ‎5٬100٬000تومان
 13. میز مدیریت ایستا مدل IA200 سایز 166*200
  میز مدیریت ایستا مدل IA200 سایز 166*200
  قیمت : شروع از ‎4٬975٬000تومان
 14. میز مدیریت ایستا مدل IA100-2 سایز 160*180
  میز مدیریت ایستا مدل IA100-2 سایز 160*180
  قیمت : شروع از ‎5٬025٬000تومان
 15. میز مدیریت ایستا مدل IA100-1 سایز 160*200
  میز مدیریت ایستا مدل IA100-1 سایز 160*200
  قیمت : شروع از ‎5٬025٬000تومان
 16. میز مدیریت مدل DM101 سامانه ساز فرابین
  میز مدیریت مدل DM101 سامانه ساز فرابین
  قیمت : شروع از ‎5٬652٬000تومان
 17. میز مدیریت مدل DM124 سامانه ساز فرابین
  میز مدیریت مدل DM124 سامانه ساز فرابین
  قیمت : شروع از ‎3٬728٬000تومان
 18. میز مدیریت ال دار مدل ارگوت راما
  میز مدیریت ال دار مدل ارگوت راما
  قیمت : شروع از ‎7٬500٬000تومان
 19. میز مدیریت مدل بارانیک راما
  میز مدیریت مدل بارانیک راما
  قیمت : شروع از ‎4٬200٬000تومان
 20. میز مدیریت مدل ونیز راما
  میز مدیریت مدل ونیز راما
  قیمت : شروع از ‎4٬700٬000تومان
 21. میز مدیریت ال دار مدل تمیس راما
  میز مدیریت ال دار مدل تمیس راما
  قیمت : شروع از ‎5٬600٬000تومان
 22. میز مدیریت مدل آکا راما
  میز مدیریت مدل آکا راما
  قیمت : شروع از ‎4٬700٬000تومان
 23. میز مدیریت مدل K811 کارنو
  میز مدیریت مدل K811 کارنو
  قیمت : شروع از ‎13٬520٬000تومان
 24. میز مدیریت مدل K813 کارنو
  میز مدیریت مدل K813 کارنو
  قیمت : شروع از ‎7٬620٬000تومان
 25. میز مدیریت بینو مدل BM800
  میز مدیریت بینو مدل BM800
  قیمت : شروع از ‎11٬600٬000تومان
 26. میز مدیریت بینو مدل BM100
  میز مدیریت بینو مدل BM100
  قیمت : شروع از ‎8٬200٬000تومان
 27. میز مدیریت بینو مدل BM1150
  میز مدیریت بینو مدل BM1150
  قیمت : شروع از ‎8٬700٬000تومان
 28. میز مدیریت بینو مدل BM150
  میز مدیریت بینو مدل BM150
  قیمت : شروع از ‎8٬900٬000تومان
 29. میز مدیریت کیان مدل 6310
  میز مدیریت کیان مدل 6310
  قیمت : شروع از ‎4٬011٬000تومان
 30. میز مدیریت کیان مدل 6396
  میز مدیریت کیان مدل 6396
  قیمت : شروع از ‎4٬011٬000تومان
 31. میز مدیریت کیان مدل 6386
  میز مدیریت کیان مدل 6386
  قیمت : شروع از ‎4٬011٬000تومان
 32. میز مدیریتی مدل IM 100 ایستا
  میز مدیریتی مدل IM 100 ایستا
  قیمت : شروع از ‎6٬050٬000تومان
 33. میز مدیریتی مدل IM 200 ایستا
  میز مدیریتی مدل IM 200 ایستا
  قیمت : شروع از ‎8٬875٬000تومان
 34. میز مدیریتی مدل IM 300 ایستا
  میز مدیریتی مدل IM 300 ایستا
  قیمت : شروع از ‎4٬225٬000تومان
 35. میز مدیریت هنا ATA لی یو
  میز مدیریت هنا ATA لی یو
  قیمت : شروع از ‎11٬375٬000تومان
 36. میز مدیریت هنا ATB لی یو
  میز مدیریت هنا ATB لی یو
  قیمت : شروع از ‎11٬375٬000تومان
 37. میز مدیریت هنا ATC لی یو
  میز مدیریت هنا ATC لی یو
  قیمت : شروع از ‎11٬375٬000تومان
 38. میز مدیریت هنا ATD لی یو
  میز مدیریت هنا ATD لی یو
  قیمت : شروع از ‎6٬500٬000تومان
 39. میز مدیریت هنا ATF لی یو
  میز مدیریت هنا ATF لی یو
  قیمت : شروع از ‎7٬475٬000تومان
 40. میز مدیریتی معاونتی لنا ATA لی یو
  میز مدیریتی معاونتی لنا ATA لی یو
  قیمت : شروع از ‎3٬900٬000تومان
 41. میز مدیریتی معاونتی لنا ATB لی یو
  میز مدیریتی معاونتی لنا ATB لی یو
  قیمت : شروع از ‎2٬925٬000تومان
 42. میز مدیریتی معاونتی لنا ATC لی یو
  میز مدیریتی معاونتی لنا ATC لی یو
  قیمت : شروع از ‎2٬762٬500تومان
 43. میز مدیریت هنا مدل ATG لی یو
  میز مدیریت هنا مدل ATG لی یو
  قیمت : شروع از ‎11٬375٬000تومان
 44. میز مدیریت هنا مدل ATH لی یو
  میز مدیریت هنا مدل ATH لی یو
  قیمت : شروع از ‎11٬375٬000تومان
 45. میز مدیریت هنا مدل ATJ لی یو
  میز مدیریت هنا مدل ATJ لی یو
  قیمت : شروع از ‎13٬487٬500تومان
 46. میز مدیریت تارا مدل ATB لی یو
  میز مدیریت تارا مدل ATB لی یو
  قیمت : شروع از ‎6٬500٬000تومان
 47. میز مدیریت تلما مدل ATA لی یو
  میز مدیریت تلما مدل ATA لی یو
  قیمت : شروع از ‎6٬500٬000تومان
 48. میز مدیریتی معاونتی لنا ATD لی یو
  میز مدیریتی معاونتی لنا ATD لی یو
  قیمت : شروع از ‎3٬250٬000تومان
 49. میز مدیریتی معاونتی تارا ATA لی یو
  میز مدیریتی معاونتی تارا ATA لی یو
  قیمت : شروع از ‎5٬850٬000تومان
 50. میز مدیریتی کارما ATA لی یو
  میز مدیریتی کارما ATA لی یو
  قیمت : شروع از ‎8٬125٬000تومان
 51. میز مدیریتی تینا ATA لی یو
  میز مدیریتی تینا ATA لی یو
  قیمت : شروع از ‎10٬562٬500تومان

محصولات 1-60 از 352

خرید اینترنتی میز مدیریتی

مدیران در شرکت ها و ادارات نقش مهم و بزرگی ایفا می‎کنند. شغل مدیریت ممکن است آسان به نظر برسد اما شغل خطیر و پراسترس است. وجه تمایز مبلمان مورد استفاده مدیر و سایر کارکنان یک اداره، صندلی و میز مدیریت است که از لحاظ شکل ظاهری تفاوت هایی دارند.
میز مدیریت عموما بزرگتر است و طراحی آن اندکی با سایر میزها تفاوت دارد. البته با توجه به گستردگی صنعت دکوراسیون و خلاقیتی که سازندگان در تولید این وسایل به کار می برند، انواع مختلف میز مدیریت را در بازار شاهد هستیم. متریال به کار رفته در میزهای مدیریتی نیز همانند میزهای معمولی اغلب چوب و مصنوعات چوبی است؛ البته فلز، شیشه، پلی اتیلن و غیره نیز از مواردی به شمار می روند که بسیار پرکاربرد هستند.

خرید اینترنتی میز مدیریت در خوگر

میز مدیریت از جمله وسایلی است که باید در تهیه آن وسواس و دقت نظر بیشتری به خرج دهید. به این دلیل که یکی از چشمگیرترین اجزای محیط اداری است و باید ابهت یک مدیر لایق را به خوبی به تصویر بکشد. خرید اینترنتی میز مدیریت گزینه ای است که بسیاری از افراد آن را به خرید حضوری ترجیح می دهند. رواج این نوع از خرید مبلمان اداری موجب شده است که اغلب فروشگاه ها چه بزرگ و چه کوچک آیتم خرید اینترنتی را به وبسایت خود اضافه کنند.
باتوجه به گستردگی این روش، نیاز است مشتریان به نکاتی دقت کنند که خریدی مطمئن را تجربه کنند. خوگر یک فروشگاه اینترنتی بزرگ است که انواع و اقسام تجهیزات مختلف دکوراسیون با تنوع فراوانی در آن یافت می شود. در بخش خرید اینترنتی کالاهای میز مدیریت در خوگر طرح های جذابی از مرغوب ترین انواع چوب ها عرضه شده است و در اختیار مشتریان قرار دارد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .