میز اداری

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
690,000
22,500,000

محصولات 1-60 از 900

 1. میز مدیریت آبنوس مدل m 119 سایز 80*180
  میز مدیریت آبنوس مدل m 119 سایز 80*180
  قیمت : شروع از ‎2٬600٬000تومان
 2. میز مدیریت آبنوس مدل m 119 سایز 85*210
  میز مدیریت آبنوس مدل m 119 سایز 85*210
  قیمت : شروع از ‎3٬100٬000تومان
 3. میز کارشناسی آبنوس مدل m 116 سایز 80*180
  میز کارشناسی آبنوس مدل m 116 سایز 80*180
  قیمت : شروع از ‎2٬500٬000تومان
 4. میز کارشناسی آبنوس مدل m 116 سایز 75*160
  میز کارشناسی آبنوس مدل m 116 سایز 75*160
  قیمت : شروع از ‎2٬550٬000تومان
 5. میز کارشناسی آبنوس مدل m 115 سایز 65*120
  میز کارشناسی آبنوس مدل m 115 سایز 65*120
  قیمت : شروع از ‎820٬000تومان
 6. میز کارشناسی آبنوس مدل m 115 سایز 60*100
  میز کارشناسی آبنوس مدل m 115 سایز 60*100
  قیمت : شروع از ‎810٬000تومان
 7. میز کارشناسی آبنوس مدل m 114 سایز 70*140
  میز کارشناسی آبنوس مدل m 114 سایز 70*140
  قیمت : شروع از ‎800٬000تومان
 8. میز کارشناسی آبنوس مدل m 114 سایز 65*120
  میز کارشناسی آبنوس مدل m 114 سایز 65*120
  قیمت : شروع از ‎790٬000تومان
 9. میز کارشناسی آبنوس مدل m 113 سایز 65*120
  میز کارشناسی آبنوس مدل m 113 سایز 65*120
  قیمت : شروع از ‎800٬000تومان
 10. میز کارشناسی آبنوس مدل m 113 سایز 60*100
  میز کارشناسی آبنوس مدل m 113 سایز 60*100
  قیمت : شروع از ‎690٬000تومان
 11. میز مدیریت آبنوس مدل m 112 سایز 80*180
  میز مدیریت آبنوس مدل m 112 سایز 80*180
  قیمت : شروع از ‎6٬000٬000تومان
 12. میز مدیریت آبنوس مدل m 112 سایز 90*210
  میز مدیریت آبنوس مدل m 112 سایز 90*210
  قیمت : شروع از ‎6٬900٬000تومان
 13. میز مدیریت آبنوس مدل m 111 سایز 80*180
  میز مدیریت آبنوس مدل m 111 سایز 80*180
  قیمت : شروع از ‎2٬800٬000تومان
 14. میز مدیریت آبنوس مدل m 111 سایز 75*160
  میز مدیریت آبنوس مدل m 111 سایز 75*160
  قیمت : شروع از ‎2٬550٬000تومان
 15. میز مدیریت آبنوس مدل m 110 سایز 80*180
  میز مدیریت آبنوس مدل m 110 سایز 80*180
  قیمت : شروع از ‎2٬800٬000تومان
 16. میز مدیریت آبنوس مدل m 110 سایز 75*160
  میز مدیریت آبنوس مدل m 110 سایز 75*160
  قیمت : شروع از ‎2٬550٬000تومان
 17. میز مدیریت آبنوس مدل m 109 سایز 80*180
  میز مدیریت آبنوس مدل m 109 سایز 80*180
  قیمت : شروع از ‎2٬800٬000تومان
 18. میز مدیریت آبنوس مدل m 109 سایز 75*160
  میز مدیریت آبنوس مدل m 109 سایز 75*160
  قیمت : شروع از ‎2٬550٬000تومان
 19. میز کارشناسی ایستا مدل IE700 سایز 145*140
  میز کارشناسی ایستا مدل IE700 سایز 145*140
  قیمت : شروع از ‎3٬465٬000تومان
 20. میز کارشناسی ایستا مدل IE700 سایز 145*160
  میز کارشناسی ایستا مدل IE700 سایز 145*160
  قیمت : شروع از ‎3٬535٬000تومان
 21. میز کارشناسی ایستا مدل IE400 سایز 160*180
  میز کارشناسی ایستا مدل IE400 سایز 160*180
  قیمت : شروع از ‎3٬065٬000تومان
 22. میز کارشناسی ایستا مدل IE200 سایز 168*185
  میز کارشناسی ایستا مدل IE200 سایز 168*185
  قیمت : شروع از ‎2٬645٬000تومان
 23. میز کارشناسی ایستا مدل IE100 سایز 170*180
  میز کارشناسی ایستا مدل IE100 سایز 170*180
  قیمت : شروع از ‎2٬315٬000تومان
 24. میز کارمندی ایستا مدل IC600-2 سایز 75*130
  میز کارمندی ایستا مدل IC600-2 سایز 75*130
  قیمت : شروع از ‎1٬955٬000تومان
 25. میز کارمندی ایستا مدل IC600-2 سایز 75*150
  میز کارمندی ایستا مدل IC600-2 سایز 75*150
  قیمت : شروع از ‎1٬995٬000تومان
 26. میز کارمندی ایستا مدل IC600-2 سایز 75*170
  میز کارمندی ایستا مدل IC600-2 سایز 75*170
  قیمت : شروع از ‎2٬045٬000تومان
 27. میز کارمندی ایستا مدل IC400-1 سایز 60*120
  میز کارمندی ایستا مدل IC400-1 سایز 60*120
  قیمت : شروع از ‎1٬355٬000تومان
 28. میز کارمندی ایستا مدل IC300 سایز 60*120
  میز کارمندی ایستا مدل IC300 سایز 60*120
  قیمت : شروع از ‎1٬825٬000تومان
 29. میز کارمندی ایستا مدل IC200 سایز 75*150
  میز کارمندی ایستا مدل IC200 سایز 75*150
  قیمت : شروع از ‎2٬465٬000تومان
 30. میز مدیریت ایستا مدل IM900 سایز 190*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM900 سایز 190*220
  قیمت : شروع از ‎10٬820٬000تومان
 31. میز مدیریت ایستا مدل IM650 سایز 194*190
  میز مدیریت ایستا مدل IM650 سایز 194*190
  قیمت : شروع از ‎6٬440٬000تومان
 32. میز مدیریت ایستا مدل IM600 سایز 184*250
  میز مدیریت ایستا مدل IM600 سایز 184*250
  قیمت : شروع از ‎8٬175٬000تومان
 33. میز مدیریت ایستا مدل IM400 سایز 180*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM400 سایز 180*220
  قیمت : شروع از ‎5٬475٬000تومان
 34. میز مدیریت ایستا مدل IM300-2 سایز 90*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM300-2 سایز 90*220
  قیمت : شروع از ‎3٬645٬000تومان
 35. میز مدیریت ایستا مدل IM300 سایز 170*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM300 سایز 170*220
  قیمت : شروع از ‎5٬090٬000تومان
 36. میز مدیریت ایستا مدل IM200 سایز 170*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM200 سایز 170*220
  قیمت : شروع از ‎6٬755٬000تومان
 37. میز مدیریت ایستا مدل IM100 سایز 190*220
  میز مدیریت ایستا مدل IM100 سایز 190*220
  قیمت : شروع از ‎6٬400٬000تومان
 38. میز مدیریت ایستا مدل IA400 سایز 150*200
  میز مدیریت ایستا مدل IA400 سایز 150*200
  قیمت : شروع از ‎3٬725٬000تومان
 39. میز مدیریت ایستا مدل IA300 سایز 180*200
  میز مدیریت ایستا مدل IA300 سایز 180*200
  قیمت : شروع از ‎4٬265٬000تومان
 40. میز مدیریت ایستا مدل IA200 سایز 166*200
  میز مدیریت ایستا مدل IA200 سایز 166*200
  قیمت : شروع از ‎4٬215٬000تومان
 41. میز مدیریت ایستا مدل IA100-2 سایز 160*180
  میز مدیریت ایستا مدل IA100-2 سایز 160*180
  قیمت : شروع از ‎4٬455٬000تومان
 42. میز مدیریت ایستا مدل IA100-1 سایز 160*200
  میز مدیریت ایستا مدل IA100-1 سایز 160*200
  قیمت : شروع از ‎4٬245٬000تومان
 43. میز کار مکعب مدل استارتاپ A سایز 60*110
  میز کار مکعب مدل استارتاپ A سایز 60*110
  قیمت : شروع از ‎825٬000تومان
 44. میز کار مکعب مدل استارتاپ B سایز 70*120
  میز کار مکعب مدل استارتاپ B سایز 70*120
  قیمت : شروع از ‎980٬000تومان
 45. میز مدیریت فرامین مدل 1004FR
  میز مدیریت فرامین مدل 1004FR
  قیمت : ‎6٬845٬000تومان
 46. میز کار مکعب مدل استارتاپ A سایز 60*120
  میز کار مکعب مدل استارتاپ A سایز 60*120
  قیمت : شروع از ‎860٬000تومان

محصولات 1-60 از 900

مدل ها و خرید خرید اینترنتی کالاهای میز اداری


برای انتخاب میز اداری مناسب نکات زیادی وجود دارد که باید در هنگام خرید به آن‌ها توجه کرد. تنوع بالای میزهای اداری شامل میز مدیریت، میز کارمندی و کارشناسی، میز کانتر، میز کنفرانس، میز کامیپوتر، میزجلومبلی،میز کار گروهی و سایت انتخاب یک مجموعه هماهنگ اما متناسب برای نیاز کارکنان و بخش‌های مختلف را قدری مشکل می‌کند. در فروشگاه اینترنتی خوگر می‌توانید انواع میز اداری از تولیدکنندگان مختلف را با توضیحات کامل مشاهده کنید و با مقایسه آن‌ها بهترین گزینه‌ها را بیابید و به‌آسانی خریداری کنید.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .