صندلی کنفرانس

فیلتر ها
فیلتر ها

سالن کنفرانس، مهمترین فضایی است که مخاطبان بیرونی سازمان با آن سر و کار دارند و نقش صندلی های کنفرانس در این فضا هم از منظر زیبایی شناسی و هم از منظر عملکردی بسیار قابل توجه است. اگرچه سبک معماری داخلی در این محیط تاثیر مستقیمی از تصور برند تجاری سازمان دارد، اما صندلی های مورد استفاده در این فضاها بدون شک تجربه ملموس از برند شما را به مخاطبانتان منتقل می کند. ویژگی هایی که می تواند با هویت تجاری سازمان شما ارتباط تنگاتنگی داشته باشد.
چه ویژگی هایی را باید در زمینه انتخاب صندلی های یک سالم کنفرانس در نظر بگیریم؟
1-هم گرایی با طراحی سایر عناصر در فضا؛ تناسب صندلی ها با فضا از حیث اندازه، ظاهر، رنگ و مباحثی از این دست بسیار مهم است. باید توجه داشت که در طراحی یک سالن کنفرانس خوب باید همه عناصر هم راستا با پیامی که سازمان شما قصد دارد از خود انتقال دهد انتخاب شده باشند.
2-وزن؛ در بسیاری از جلسات کاری شما ممکن است در حین یا پیش از جلسه صندلی های اتاق کنفراس نیاز به جابجایی داشته باشند. پس منطقی به نظر می رسد که وزن صندلی کنفرانس نباید آنقدر سنگین باشند که جابجایی آنها دشوار شود.
3-چرخان بودن؛ این یکی از ویژگی هایی است که در رابطه با انواع صندلی کنفرانس جای بحث دارد. این تصمیم شماست که با توجه به نوع عملکرد افراد در سالن کنفراس سازمان تان تا چه میزان به این قابلیت نیاز دارید.
4-راحتی؛ کاربران اصلی از فضای کنفرانس سازمان شما باید حس راحتی را تجربه کنند. صندلی کنفرانس اصلی ترین عنصر در این فضا است که این افراد مستقیما با آنها در تماس اند، پس انتخاب صندلی کنفرانس راحت می تواند توجه شما را به این موضوع نشان دهد. به یاد داشته باشید نسبت ارتفاع صندلی و میز باید تنظیم شده باشد.
با خرید صندلی کنفرانس مناسب با توجه به ویژگی های فوق، بهترین تصویر را از سازمان خود در ذهن مخاطبان تان ایجاد خواهید کرد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .