صندلی کنفرانس

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
670,000
2,453,000
فیلتر های فعال
 1. کاربری صندلی کنفرانس Remove This Item

محصولات 1-60 از 235

Page
 1. صندلی کنفرانسی کمجا گستر نانو مدل GNN31
  صندلی کنفرانسی کمجا گستر نانو مدل GNN31
  قیمت : شروع از ‎1٬449٬000تومان
 2. صندلی کنفرانسی مدل 7110 محک
  صندلی کنفرانسی مدل 7110 محک
  قیمت : شروع از ‎975٬000تومان
 3. صندلی کنفرانسی محک مدل multy2110
  صندلی کنفرانسی محک مدل multy2110
  قیمت : شروع از ‎700٬000تومان
 4. صندلی کنفرانسی مدل sc712p نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc712p نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬499٬000تومان
 5. صندلی کنفرانسی مدل sc809e نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc809e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬663٬000تومان
 6. صندلی کنفرانسی راینو مدل C519
  صندلی کنفرانسی راینو مدل C519
  قیمت : شروع از ‎762٬000تومان
 7. صندلی کنفرانسی مدل 7410 محک
  صندلی کنفرانسی مدل 7410 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬000٬000تومان
 8. صندلی کنفرانسی مدل sc810f نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc810f نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬810٬000تومان
 9. صندلی کنفرانس نینو ایتال فوم
  صندلی کنفرانس نینو ایتال فوم
  قیمت : شروع از ‎1٬713٬000تومان
 10. صندلی کنفرانس Creative هلگر
  صندلی کنفرانس Creative هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬927٬000تومان
 11. صندلی کنفرانسی مدل P883 صنایع نظری
  صندلی کنفرانسی مدل P883 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎670٬000تومان
 12. صندلی کنفرانسی مدل 7430 محک
  صندلی کنفرانسی مدل 7430 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬225٬000تومان
 13. صندلی کنفرانس مدل BGC آرتمن
  صندلی کنفرانس مدل BGC آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬590٬000تومان
 14. صندلی کنفرانس مدیریتی مدل C8000 راحتیران
  صندلی کنفرانس مدیریتی مدل C8000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬530٬000تومان
 15. صندلی کنفرانسی طبی بالسا CB760 داتیس
  صندلی کنفرانسی طبی بالسا CB760 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 16. صندلی کنفرانسی مدل C507H راینو
  صندلی کنفرانسی مدل C507H راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬248٬000تومان
 17. صندلی کنفرانس مدل C801 راحتیران
  صندلی کنفرانس مدل C801 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎720٬000تومان
 18. صندلی کنفرانسی مدل DCC آرتمن
  صندلی کنفرانسی مدل DCC آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬370٬000تومان
 19. صندلی کنفرانسی مدل sc505x نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc505x نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬330٬000تومان
 20. صندلی کنفرانسی مدل 7160 محک
  صندلی کنفرانسی مدل 7160 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬065٬000تومان
 21. صندلی کنفرانسی مدل sc515o نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc515o نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬014٬000تومان
 22. صندلی کنفرانسی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی کنفرانسی مدل ELEPHANT هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬943٬000تومان
 23. صندلی کنفرانس مدل 3310 اروند
  صندلی کنفرانس مدل 3310 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬600٬000تومان
 24. صندلی کنفرانس مدل 1910 اروند
  صندلی کنفرانس مدل 1910 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬300٬000تومان
 25. صندلی کنفرانس گلدسیت مدل تینو CT220
  صندلی کنفرانس گلدسیت مدل تینو CT220
  قیمت : شروع از ‎1٬398٬000تومان
 26. صندلی کنفرانسی گلدسیت مدل سول CS240
  صندلی کنفرانسی گلدسیت مدل سول CS240
  قیمت : شروع از ‎1٬518٬000تومان
 27. صندلی کنفرانس گلدسیت مدل پیلو CP2060
  صندلی کنفرانس گلدسیت مدل پیلو CP2060
  قیمت : شروع از ‎1٬450٬000تومان
 28. صندلی کنفرانس گلدسیت مدل اسکار CO2040
  صندلی کنفرانس گلدسیت مدل اسکار CO2040
  قیمت : شروع از ‎1٬817٬000تومان
 29. صندلی کنفرانسی Lexi گلدسیت
  صندلی کنفرانسی Lexi گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎2٬013٬000تومان
 30. صندلی کنفرانس آروکو مدل C810
  صندلی کنفرانس آروکو مدل C810
  قیمت : شروع از ‎950٬000تومان
 31. صندلی کنفرانس آروکو مدل C715
  صندلی کنفرانس آروکو مدل C715
  قیمت : شروع از ‎1٬000٬000تومان
 32. صندلی کنفرانس آروکو مدل C716
  صندلی کنفرانس آروکو مدل C716
  قیمت : شروع از ‎1٬050٬000تومان
 33. صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SC72
  صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SC72
  قیمت : شروع از ‎851٬000تومان
 34. صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SCC72
  صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SCC72
  قیمت : شروع از ‎858٬000تومان
 35. صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SC3000
  صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SC3000
  قیمت : شروع از ‎925٬000تومان
 36. صندلی کنفرانسی آروکو مدل C720
  صندلی کنفرانسی آروکو مدل C720
  قیمت : شروع از ‎1٬150٬000تومان
 37. صندلی کنفرانسی آروکو مدل C750
  صندلی کنفرانسی آروکو مدل C750
  قیمت : شروع از ‎1٬100٬000تومان
 38. صندلی کنفرانس آروکو مدل C730
  صندلی کنفرانس آروکو مدل C730
  قیمت : شروع از ‎1٬150٬000تومان
 39. صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SC76
  صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SC76
  قیمت : شروع از ‎925٬000تومان
 40. صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SC8000
  صندلی کنفرانس تکنو سیستم مدل SC8000
  قیمت : شروع از ‎925٬000تومان

محصولات 1-60 از 235

Page

سالن کنفرانس، مهمترین فضایی است که مخاطبان بیرونی سازمان با آن سر و کار دارند و نقش صندلی های کنفرانس در این فضا هم از منظر زیبایی شناسی و هم از منظر عملکردی بسیار قابل توجه است. اگرچه سبک معماری داخلی در این محیط تاثیر مستقیمی از تصور برند تجاری سازمان دارد، اما صندلی های مورد استفاده در این فضاها بدون شک تجربه ملموس از برند شما را به مخاطبانتان منتقل می کند. ویژگی هایی که می تواند با هویت تجاری سازمان شما ارتباط تنگاتنگی داشته باشد.
چه ویژگی هایی را باید در زمینه انتخاب صندلی های یک سالم کنفرانس در نظر بگیریم؟
1-هم گرایی با طراحی سایر عناصر در فضا؛ تناسب صندلی ها با فضا از حیث اندازه، ظاهر، رنگ و مباحثی از این دست بسیار مهم است. باید توجه داشت که در طراحی یک سالن کنفرانس خوب باید همه عناصر هم راستا با پیامی که سازمان شما قصد دارد از خود انتقال دهد انتخاب شده باشند.
2-وزن؛ در بسیاری از جلسات کاری شما ممکن است در حین یا پیش از جلسه صندلی های اتاق کنفراس نیاز به جابجایی داشته باشند. پس منطقی به نظر می رسد که وزن صندلی کنفرانس نباید آنقدر سنگین باشند که جابجایی آنها دشوار شود.
3-چرخان بودن؛ این یکی از ویژگی هایی است که در رابطه با انواع صندلی کنفرانس جای بحث دارد. این تصمیم شماست که با توجه به نوع عملکرد افراد در سالن کنفراس سازمان تان تا چه میزان به این قابلیت نیاز دارید.
4-راحتی؛ کاربران اصلی از فضای کنفرانس سازمان شما باید حس راحتی را تجربه کنند. صندلی کنفرانس اصلی ترین عنصر در این فضا است که این افراد مستقیما با آنها در تماس اند، پس انتخاب صندلی کنفرانس راحت می تواند توجه شما را به این موضوع نشان دهد. به یاد داشته باشید نسبت ارتفاع صندلی و میز باید تنظیم شده باشد.
با خرید صندلی کنفرانس مناسب با توجه به ویژگی های فوق، بهترین تصویر را از سازمان خود در ذهن مخاطبان تان ایجاد خواهید کرد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .