صندلی اداری

فیلتر
فیلترها
فیلتر های فعال
 1. کاربری صندلی کارمندی و کارشناسی Remove This Item
 2. ویژگی پشتی قابل تنظیم Remove This Item

محصولات 1-60 از 203

Page
 1. صندلی کارمندی مدل sk712t نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk712t نیلپر
  امتیاز:
  60%
  قیمت : شروع از ‎1٬679٬000تومان
 2. صندلی کارمندی مدل 7210 محک
  صندلی کارمندی مدل 7210 محک
  قیمت : شروع از ‎880٬000تومان
 3. صندلی کارمندی مدل 7230 محک
  صندلی کارمندی مدل 7230 محک
  قیمت : شروع از ‎995٬000تومان
 4. صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬640٬000تومان
 5. صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  قیمت : شروع از ‎1٬600٬000تومان
 6. صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬330٬000تومان
 7. صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬000٬000تومان
 8. صندلی کارشناسی Boss هلگر
  صندلی کارشناسی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬203٬000تومان
 9. صندلی کارشناسی Style هلگر
  صندلی کارشناسی Style هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬317٬000تومان
 10. صندلی کارشناسی طبی ارگو مدل XE880 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی ارگو مدل XE880 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬670٬000تومان
 11. صندلی مدیریتی مدل LSM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل LSM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬230٬000تومان
 12. صندلی کارمندی مدل AGP آرتمن
  صندلی کارمندی مدل AGP آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬505٬000تومان
 13. صندلی کارشناسی مدل F135 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل F135 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎995٬000تومان
 14. صندلی کارمندی مدل SK740K نیلپر
  صندلی کارمندی مدل SK740K نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬341٬000تومان
 15. صندلی کارشناسی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی کارشناسی مدل ELEPHANT هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬227٬000تومان
 16. صندلی کارشناسی Math هلگر
  صندلی کارشناسی Math هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬241٬000تومان
 17. صندلی کارمندی مدل R66 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل R66 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎770٬000تومان
 18. صندلی کارمندی مدل sk515o نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk515o نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬074٬000تومان
 19. صندلی کارمندی مدل F320 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F320 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎770٬000تومان
 20. صندلی کارشناسی Prestige هلگر
  صندلی کارشناسی Prestige هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬023٬000تومان
 21. صندلی کارمندی مدل sk507c نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk507c نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬494٬000تومان
 22. صندلی کارمندی مدل F55 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F55 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬080٬000تومان
 23. صندلی کارشناسی EAMES مدل EM31 استیل هامون
  صندلی کارشناسی EAMES مدل EM31 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬490٬000تومان
 24. صندلی کارمندی مدل sk700g نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk700g نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬445٬000تومان
 25. صندلی کارشناسی General هلگر
  صندلی کارشناسی General هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬632٬000تومان
 26. صندلی کارشناسی مدل E560S راینو
  صندلی کارشناسی مدل E560S راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬309٬000تومان
 27. صندلی کارمندی مدل SK708H نیلپر
  صندلی کارمندی مدل SK708H نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬581٬000تومان
 28. صندلی کارمندی مدل sk404f نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk404f نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬161٬000تومان
 29. صندلی کارشناسی مدل E436 رادسیستم
  صندلی کارشناسی مدل E436 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬624٬000تومان
 30. صندلی کارشناسی مدل F155 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل F155 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬050٬000تومان
 31. صندلی کارمندی مدل F02 آفو
  صندلی کارمندی مدل F02 آفو
  قیمت : شروع از ‎745٬000تومان
 32. صندلی کارشناسی مدل 1914 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 1914 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬400٬000تومان
 33. صندلی کارشناسی مدل B9190 آفو
  صندلی کارشناسی مدل B9190 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬450٬000تومان
 34. صندلی کارمندی نیلر مدل SK603H
  صندلی کارمندی نیلر مدل SK603H
  قیمت : شروع از ‎1٬543٬000تومان
 35. صندلی کارشناسی طبی بالسا XB760 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی بالسا XB760 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 36. صندلی کارمندی مدل sk504f نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk504f نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬216٬000تومان
 37. صندلی کارمندی مدل sk415o نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk415o نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬058٬000تومان
 38. صندلی کارشناسی Lab
  صندلی کارشناسی Lab
  قیمت : شروع از ‎1٬620٬000تومان
 39. صندلی کارمندی مدل S 6000 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل S 6000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬530٬000تومان
 40. صندلی کارشناسی محک مدل syncroni5235
  صندلی کارشناسی محک مدل syncroni5235
  قیمت : شروع از ‎1٬290٬000تومان
 41. صندلی کارمندی مدل SK603B نیلپر
  صندلی کارمندی مدل SK603B نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬428٬000تومان
 42. صندلی کارشناسی مدل E550S راینو
  صندلی کارشناسی مدل E550S راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬293٬000تومان
 43. صندلی کارشناسی آروکو مدل E715
  صندلی کارشناسی آروکو مدل E715
  قیمت : شروع از ‎890٬000تومان
 44. صندلی کارمندی مدل S90 انرژی
  صندلی کارمندی مدل S90 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬074٬000تومان
 45. صندلی کارمندی K300 گلدسیت
  صندلی کارمندی K300 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬037٬000تومان
 46. صندلی کارشناسی EL260 گلدسیت
  صندلی کارشناسی EL260 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬392٬000تومان
 47. صندلی کارشناسی آروکو مدل E716
  صندلی کارشناسی آروکو مدل E716
  قیمت : شروع از ‎910٬000تومان
 48. صندلی کارشناسی آروکو مدل E750
  صندلی کارشناسی آروکو مدل E750
  قیمت : شروع از ‎960٬000تومان
 49. صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SKC72
  صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SKC72
  قیمت : شروع از ‎962٬000تومان
 50. صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK76
  صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK76
  قیمت : شروع از ‎1٬067٬000تومان
 51. صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK3000
  صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK3000
  قیمت : شروع از ‎1٬055٬000تومان
 52. صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK8000
  صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK8000
  قیمت : شروع از ‎1٬075٬000تومان
 53. صندلی کارمندی آرام گستر مدل 741F04
  صندلی کارمندی آرام گستر مدل 741F04
  قیمت : شروع از ‎1٬860٬000تومان

محصولات 1-60 از 203

Page

مدل ها و خرید خرید اینترنتی کالاهای صندلی اداری


صندلی اداری از عناصر مهم و اصلی در چیدمان فضاهای اداری می باشد. مهم ترین نکاتی که در انتخاب صندلی اداری موثر هستند رعایت ارگونومی در ساخت صندلی، تنوع و زیبایی ظاهری محصول است. جستجو و گشت و گذار در بین صندلی هایی مدرن، زیبا، ارگونومیک و فنی ، دسته بندی های متنوع و کامل از جمله صندلی کارمندی ، صندلی کارشناسی ، صندلی مدیریتی ، صندلی کانتر ،صندلی آزمایشگاهی ... در کنار طیف وسیعی از برندهای داخلی و خارجی می تواند به انتخاب و خرید صندلی اداری مناسب با فضای اداری مورد نظرتان بی انجامد

صندلی اداری از مهمترین اقلام در وسایل اداری به شمار می آید. برآورد شده که هر کارمند یا فردی که کار دفتری انجام می دهد حدود 2000 ساعت را در سال روی صندلی اداری سپری می کند؛ این یعنی بیش از 83 روز در سال!!! کارشناسان مدیریت موسسه جهانی مکنزی نیز برآورد کردند که صندلی اداری مناسب، تا 63 درصد بهره وری نیروی کار را ارتقاء می دهد. در عین حال، این وسیله یکی از اصلی ترین کالاها در زیبای شناسی و دکوراسیون محیط کار شناخته می شود. پس عجیب نیست انتخاب یک صندلی اداری مناسب موضوعی پیچیده باشد.
اما صندلی اداری خوب از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
۱-راحتی؛ صندلی اداری خوب باید راحت باشد. اگر یک فرد حدود یک چهارم از سال را درحال نشستن روی یک صندلی باشد، منطقی است که با انتخاب یک صندلی راحت، اسباب کیفیت محیطی بهتر برای او فراهم شود.
۲-انعطاف پذیری؛ بر خلاف صندلی های غیر اداری، به علت استفاده طولانی مدت از صندلی های اداری باید از انعطاف پذیری نسبی برخوردار باشند تا بتوانند قابلیت عملکرد بهتری را برای کاربر فراهم کنند.
۳-تنظیم پذیری؛ همه افراد استفاده کننده از صندلی های اداری از قد یکسان و یا حتی عادت های نشستن مشابه برخوردار نیستند. به همین دلیل تنظیم پذیری به کمک مکانیزم های مختلف، یکی از ویژگی های مهم انواع صندلی اداری به شمار می آید.
۴-قابلیت چرخان بودن؛ این قابلیت در صندلی های اداری باعث می شود تا استفاده از آن در محیط را کاربردی تر کند و توان حرکتی استفاده کنندگان را افزایش دهد.
۵-ارگونومیک بودن؛ به دلیل نشستن طولانی مدت در طی روز روی صندلی های اداری، یک صندلی اداری غیر ارگونومیک می تواند آسیب های جبران ناپذیری به ستون فقرات و ماهیچه های ناحیه کمر و پهلو استفاده کنندگان وارد کند. پس می توان نتیجه گرفت با انتخاب یک صندلی اداری استاندارد، سلامت و کیفیت زندگی را به کارمندان تان هدیه می دهید.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .