صندلی کارمندی و کارشناسی

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
529,000
5,014,000
فیلتر های فعال
 1. کاربری صندلی کارمندی و کارشناسی Remove This Item

محصولات 61-120 از 272

 1. صندلی کارمندی K300 گلدسیت
  صندلی کارمندی K300 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬037٬000تومان
 2. صندلی کارمندی KS240 گلدسیت
  صندلی کارمندی KS240 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬186٬000تومان
 3. صندلی کارشناسی EL260 گلدسیت
  صندلی کارشناسی EL260 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬392٬000تومان
 4. صندلی کارمندی KG280 گلدسیت
  صندلی کارمندی KG280 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬247٬000تومان
 5. صندلی کارشناسی آروکو مدل E716
  صندلی کارشناسی آروکو مدل E716
  قیمت : شروع از ‎910٬000تومان
 6. صندلی کارشناسی آروکو مدل E750
  صندلی کارشناسی آروکو مدل E750
  قیمت : شروع از ‎960٬000تومان
 7. صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SKC72
  صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SKC72
  قیمت : شروع از ‎962٬000تومان
 8. صندلی کارشناسی آروکو مدل E720
  صندلی کارشناسی آروکو مدل E720
  قیمت : شروع از ‎1٬050٬000تومان
 9. صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK76
  صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK76
  قیمت : شروع از ‎1٬067٬000تومان
 10. صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK3000
  صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK3000
  قیمت : شروع از ‎1٬055٬000تومان
 11. صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK8000
  صندلی کارشناسی تکنو سیستم مدل SK8000
  قیمت : شروع از ‎1٬075٬000تومان
 12. صندلی کارمندی آرام گستر مدل 741F04
  صندلی کارمندی آرام گستر مدل 741F04
  قیمت : شروع از ‎1٬860٬000تومان
 13. صندلی کارمندی جم مدل J31 2 استیل هامون
  صندلی کارمندی جم مدل J31 2 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎890٬000تومان
 14. صندلی کارشناسی مدل B900 آفو
  صندلی کارشناسی مدل B900 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬240٬000تومان
 15. صندلی کارشناسی مدل B904 آفو
  صندلی کارشناسی مدل B904 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬215٬000تومان
 16. صندلی کارمندی مدل S31 صدف استیل هامون
  صندلی کارمندی مدل S31 صدف استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎749٬000تومان
 17. صندلی کارمندی مدل S509 انرژی
  صندلی کارمندی مدل S509 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬083٬000تومان
 18. صندلی کارمندی مدل S711 انرژی
  صندلی کارمندی مدل S711 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬090٬000تومان
 19. صندلی کارمندی مدل S507 انرژی
  صندلی کارمندی مدل S507 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬140٬000تومان
 20. صندلی کارمندی مدل S711P انرژی
  صندلی کارمندی مدل S711P انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬240٬000تومان
 21. صندلی کارمندی مدل S55 انرژی
  صندلی کارمندی مدل S55 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬150٬000تومان
 22. صندلی کارمندی مدل S99 انرژی
  صندلی کارمندی مدل S99 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬270٬000تومان
 23. صندلی کارشناسی مدل S N708 انرژی
  صندلی کارشناسی مدل S N708 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬220٬000تومان
 24. صندلی کارشناسی مدل S N709 انرژی
  صندلی کارشناسی مدل S N709 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬220٬000تومان
 25. صندلی کارشناسی مدل sn816 انرژی
  صندلی کارشناسی مدل sn816 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬250٬000تومان
 26. صندلی کارشناسی مدل E504H راینو
  صندلی کارشناسی مدل E504H راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬205٬000تومان
 27. صندلی کارشناسی مدل E508H راینو
  صندلی کارشناسی مدل E508H راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬210٬000تومان
 28. صندلی کارشناسی مدل E507H راینو
  صندلی کارشناسی مدل E507H راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬246٬000تومان
 29. صندلی کارشناسی مدل S N2018F انرژی
  صندلی کارشناسی مدل S N2018F انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬350٬000تومان
 30. صندلی کارشناسی مدل S N2013F انرژی
  صندلی کارشناسی مدل S N2013F انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬360٬000تومان
 31. صندلی کارمندی مدل S N401 انرژی
  صندلی کارمندی مدل S N401 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬400٬000تومان
 32. صندلی کارشناسی مدل S N2012F انرژی
  صندلی کارشناسی مدل S N2012F انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬400٬000تومان
 33. صندلی کارمندی مدل J350 رادسیستم
  صندلی کارمندی مدل J350 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬188٬000تومان
 34. صندلی کارمندی مدل 7260 محک
  صندلی کارمندی مدل 7260 محک
  قیمت : شروع از ‎955٬000تومان
 35. صندلی کارشناسی مدل E404S رادسیستم
  صندلی کارشناسی مدل E404S رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬352٬000تومان
 36. صندلی کارشناسی مدل E402S رادسیستم
  صندلی کارشناسی مدل E402S رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬363٬000تومان
 37. صندلی کارشناسی مدل E330T رادسیستم
  صندلی کارشناسی مدل E330T رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬374٬000تومان
 38. صندلی کارشناسی مدل E336T رادسیستم
  صندلی کارشناسی مدل E336T رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬354٬000تومان
 39. صندلی کارشناسی مدل E470 رادسیستم
  صندلی کارشناسی مدل E470 رادسیستم
  قیمت : شروع از ‎1٬592٬000تومان

محصولات 61-120 از 272

افرادی که سابقه کار در محیط اداری را دارند؛ حتما با تجربه شنیدن گلایه های کارمندان شرکت ها درباره انواع صندلی اداری مواجه شده اند. این مسئله به این دلیل نیست که کارمندان ذاتا علاقه دارند در مورد همه چیز اظهار نارضایتی کنند بلکه در بسیاری از موارد، افرادی که محیط سازمان را طراحی می کنند در حقیقت نیازها و خواسته کارمندان را در رابطه با انواع مبلمان اداری نادیده می گیرند. نیازهایی بسیار اساسی که با توجه به استفاده طولانی مدت کاربران از انواع مبلمان و صندلی اداری بسیار قابل اهمیت هستند.
یک صندلی کارمندی خوب چه ویژگی هایی دارد؟
1-راحتی؛ شاخص بسیار مهم برای کارمندانی که مدت زیادی از زمان روزانه خود را بر روی صندلی کارشناسی سپری می کنند راحتی است. این شاخص شامل موارد زیادی مانند جنس روکش صندلی، نسبت نرمی صندلی، دسته ها و ساختار کلی صندلی در تناسب با جثه کاربر است.
2-انعطاف پذیری؛ انواع صندلی کارمندی متناسب با برد عملکردی افراد باید از انعطاف پذیری نسبی برخوردار باشد. برای کارمندانی که بخش مهمی از زندگی خود را روی صندلی اداری سپری می کنند، این موضوع مستقیما با سلامتی شان مرتبط است.
3-تنظیم پذیری؛ این ویژگی در صندلی های کارمندی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در سازمان ها معمولا به علت همدست بودن محیط از صندلی های همسانی استفاده می شود در حالی که کارمندان الزاما از نظر فیزیک با یکدیگر همسان نیستند. به همین دلیل، انتخاب صندلی های تنظیم پذیر کمک می کند تا افراد مختلف بتوانند از صندلی اداری خود با رضایتمندی استفاده کنند.
4-قابلیت چرخان بودن؛ در مقایسه با سایر انواع صندلی اداری، این قابلیت برای کارمندان از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که فعالیت آنها در محیط کار در بسیاری از موارد وابسته به این قابلیت است.
پس باید به این نکته مهم توجه کرد که می توان با انتخاب صندلی کارشناسی مناسب، کارمندانی خوشحال تر و با بهره وری بیشتر داشت.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .