با توجه به نوسانات ارز و بروزرسانی قیمت ها توسط تامین کنندگان، لطفا قبل از اقدام به خرید، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس بگیرید. واحد فروش خوگر 02161925
جهت استعلام قیمت قطعی تماس بگیرید02161925

صندلی کارمندی و کارشناسی

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
990,000
10,000,000
فیلتر های فعال
 1. کاربری صندلی کارمندی و کارشناسی Remove This Item

محصولات 1-60 از 281

 1. صندلی کارمندی مدل sk712t نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk712t نیلپر
  امتیاز:
  60%
  قیمت : شروع از ‎2٬170٬000تومان
 2. صندلی کارمندی مدل 7210 محک
  صندلی کارمندی مدل 7210 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬190٬000تومان
 3. صندلی کارمندی مدل 7230 محک
  صندلی کارمندی مدل 7230 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬435٬000تومان
 4. صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎2٬270٬000تومان
 5. صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  قیمت : شروع از ‎2٬000٬000تومان
 6. صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬680٬000تومان
 7. صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬300٬000تومان
 8. صندلی کارشناسی Boss هلگر
  صندلی کارشناسی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬541٬000تومان
 9. صندلی کارشناسی Style هلگر
  صندلی کارشناسی Style هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬655٬000تومان
 10. صندلی کارمندی مدل S32 صدفی استیل هامون
  صندلی کارمندی مدل S32 صدفی استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬047٬000تومان
 11. صندلی کارشناسی طبی ارگو مدل XE880 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی ارگو مدل XE880 داتیس
  قیمت : شروع از ‎2٬400٬000تومان
 12. صندلی مدیریتی مدل LSM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل LSM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬946٬000تومان
 13. صندلی کارشناسی مدل F135 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل F135 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬490٬000تومان
 14. صندلی کارمندی مدل SK740K نیلپر
  صندلی کارمندی مدل SK740K نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬768٬000تومان
 15. صندلی کارشناسی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی کارشناسی مدل ELEPHANT هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬564٬000تومان
 16. صندلی کارمندی روما ER325 داتیس
  صندلی کارمندی روما ER325 داتیس
  قیمت : شروع از ‎990٬000تومان
 17. صندلی کارشناسی Math هلگر
  صندلی کارشناسی Math هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬587٬000تومان
 18. صندلی کارمندی مدل R66 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل R66 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬080٬000تومان
 19. صندلی کارشناسی اروند مدل 5912
  صندلی کارشناسی اروند مدل 5912
  قیمت : شروع از ‎1٬600٬000تومان
 20. صندلی کارمندی مدل sk515o نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk515o نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬385٬000تومان
 21. صندلی کارمندی مدل F320 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F320 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬070٬000تومان
 22. صندلی کارشناسی Prestige هلگر
  صندلی کارشناسی Prestige هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬358٬000تومان
 23. صندلی کارمندی مدل sk507c نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk507c نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬668٬000تومان
 24. صندلی کارمندی مدل F55 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل F55 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬480٬000تومان
 25. صندلی کارشناسی EAMES مدل EM31 استیل هامون
  صندلی کارشناسی EAMES مدل EM31 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎3٬289٬000تومان
 26. صندلی کارمندی مدل sk700g نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk700g نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬853٬000تومان
 27. صندلی کارمندی مدل sk730v نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk730v نیلپر
  قیمت : ‎10٬000٬000تومان
 28. صندلی کارشناسی General هلگر
  صندلی کارشناسی General هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬966٬000تومان
 29. صندلی کارشناسی مدل E560S راینو
  صندلی کارشناسی مدل E560S راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬642٬000تومان
 30. صندلی کارمندی مدل SK708H نیلپر
  صندلی کارمندی مدل SK708H نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬028٬000تومان
 31. صندلی کارمندی مدل sk404f نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk404f نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬494٬000تومان
 32. صندلی کارشناسی مدل F155 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل F155 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬440٬000تومان
 33. صندلی کارمندی مدل F02 آفو
  صندلی کارمندی مدل F02 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬203٬000تومان
 34. صندلی کارشناسی مدل 1914 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 1914 اروند
  قیمت : شروع از ‎1٬800٬000تومان
 35. صندلی کارشناسی مدل B9190 آفو
  صندلی کارشناسی مدل B9190 آفو
  قیمت : شروع از ‎2٬269٬000تومان
 36. صندلی کارمندی نیلر مدل SK603H
  صندلی کارمندی نیلر مدل SK603H
  قیمت : شروع از ‎1٬973٬000تومان
 37. صندلی کارشناسی طبی بالسا XB760 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی بالسا XB760 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬980٬000تومان
 38. صندلی کارمندی مدل sk504f نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk504f نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬537٬000تومان
 39. صندلی کارشناسی آروکو مدل E730
  صندلی کارشناسی آروکو مدل E730
  قیمت : شروع از ‎1٬355٬000تومان
 40. صندلی کارمندی مدل sk415o نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk415o نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬363٬000تومان
 41. صندلی کارمندی مدل S 6000 راحتیران
  صندلی کارمندی مدل S 6000 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎2٬050٬000تومان
 42. صندلی کارشناسی محک مدل syncroni5235
  صندلی کارشناسی محک مدل syncroni5235
  قیمت : شروع از ‎1٬760٬000تومان
 43. صندلی کارمندی مدل SK603B نیلپر
  صندلی کارمندی مدل SK603B نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬832٬000تومان
 44. صندلی کارمندی آرام گستر مدل 747PD04
  صندلی کارمندی آرام گستر مدل 747PD04
  قیمت : شروع از ‎1٬680٬000تومان
 45. صندلی کارشناسی مدل E550S راینو
  صندلی کارشناسی مدل E550S راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬621٬000تومان
 46. صندلی کارشناسی آروکو مدل E715
  صندلی کارشناسی آروکو مدل E715
  قیمت : شروع از ‎1٬220٬000تومان
 47. صندلی کارمندی مدل S90 انرژی
  صندلی کارمندی مدل S90 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬588٬000تومان
 48. صندلی کارشناسی مدل K610 آرکومی
  صندلی کارشناسی مدل K610 آرکومی
  قیمت : شروع از ‎2٬340٬000تومان
 49. صندلی کارشناسی مدل K600 آرکومی
  صندلی کارشناسی مدل K600 آرکومی
  قیمت : شروع از ‎1٬755٬000تومان
 50. صندلی کارشناسی مدل K517 آرکومی
  صندلی کارشناسی مدل K517 آرکومی
  قیمت : شروع از ‎2٬379٬000تومان
 51. صندلی کارشناسی مدل K516 آرکومی
  صندلی کارشناسی مدل K516 آرکومی
  قیمت : شروع از ‎2٬327٬000تومان
 52. صندلی کارشناسی مدل K513 آرکومی
  صندلی کارشناسی مدل K513 آرکومی
  قیمت : شروع از ‎2٬327٬000تومان

محصولات 1-60 از 281

افرادی که سابقه کار در محیط اداری را دارند؛ حتما با تجربه شنیدن گلایه های کارمندان شرکت ها درباره انواع صندلی اداری مواجه شده اند. این مسئله به این دلیل نیست که کارمندان ذاتا علاقه دارند در مورد همه چیز اظهار نارضایتی کنند بلکه در بسیاری از موارد، افرادی که محیط سازمان را طراحی می کنند در حقیقت نیازها و خواسته کارمندان را در رابطه با انواع مبلمان اداری نادیده می گیرند. نیازهایی بسیار اساسی که با توجه به استفاده طولانی مدت کاربران از انواع مبلمان و صندلی اداری بسیار قابل اهمیت هستند.
یک صندلی کارمندی خوب چه ویژگی هایی دارد؟
1-راحتی؛ شاخص بسیار مهم برای کارمندانی که مدت زیادی از زمان روزانه خود را بر روی صندلی کارشناسی سپری می کنند راحتی است. این شاخص شامل موارد زیادی مانند جنس روکش صندلی، نسبت نرمی صندلی، دسته ها و ساختار کلی صندلی در تناسب با جثه کاربر است.
2-انعطاف پذیری؛ انواع صندلی کارمندی متناسب با برد عملکردی افراد باید از انعطاف پذیری نسبی برخوردار باشد. برای کارمندانی که بخش مهمی از زندگی خود را روی صندلی اداری سپری می کنند، این موضوع مستقیما با سلامتی شان مرتبط است.
3-تنظیم پذیری؛ این ویژگی در صندلی های کارمندی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در سازمان ها معمولا به علت همدست بودن محیط از صندلی های همسانی استفاده می شود در حالی که کارمندان الزاما از نظر فیزیک با یکدیگر همسان نیستند. به همین دلیل، انتخاب صندلی های تنظیم پذیر کمک می کند تا افراد مختلف بتوانند از صندلی اداری خود با رضایتمندی استفاده کنند.
4-قابلیت چرخان بودن؛ در مقایسه با سایر انواع صندلی اداری، این قابلیت برای کارمندان از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که فعالیت آنها در محیط کار در بسیاری از موارد وابسته به این قابلیت است.
پس باید به این نکته مهم توجه کرد که می توان با انتخاب صندلی کارشناسی مناسب، کارمندانی خوشحال تر و با بهره وری بیشتر داشت.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .