صندلی مدیریتی

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
971,000
10,000,000
فیلتر های فعال
 1. کاربری صندلی مدیریت Remove This Item

محصولات 61-120 از 219

 1. صندلی مدیریتی مدل sm900e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm900e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬706٬000تومان
 2. صندلی مدیریتی مدل T1151 راحتیران
  صندلی مدیریتی مدل T1151 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬590٬000تومان
 3. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM951
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM951
  قیمت : شروع از ‎1٬394٬000تومان
 4. صندلی مدیریت طراحان مدل GL
  صندلی مدیریت طراحان مدل GL
  قیمت : ‎1٬672٬000تومان
 5. صندلی مدیریتی مدل H904 آفو
  صندلی مدیریتی مدل H904 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬360٬000تومان
 6. صندلی مدیریتی مدل 028H آفو
  صندلی مدیریتی مدل 028H آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬250٬000تومان
 7. صندلی مدیریتی راینو مدل M560K
  صندلی مدیریتی راینو مدل M560K
  قیمت : شروع از ‎1٬447٬000تومان
 8. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM72
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM72
  قیمت : شروع از ‎1٬104٬000تومان
 9. صندلی مدیریت آروکو مدل M716
  صندلی مدیریت آروکو مدل M716
  قیمت : شروع از ‎1٬000٬000تومان
 10. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SK75
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SK75
  قیمت : شروع از ‎971٬000تومان
 11. صندلی مدیریت گلدسیت مدل پیلو MP2060
  صندلی مدیریت گلدسیت مدل پیلو MP2060
  قیمت : شروع از ‎1٬692٬000تومان
 12. صندلی مدیریت گلدسیت مدل کاپا M300
  صندلی مدیریت گلدسیت مدل کاپا M300
  قیمت : شروع از ‎1٬500٬000تومان
 13. صندلی مدیریت آروکو مدل M715
  صندلی مدیریت آروکو مدل M715
  قیمت : شروع از ‎990٬000تومان
 14. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM2016
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM2016
  قیمت : شروع از ‎1٬038٬000تومان
 15. صندلی مدیریت آروکو مدل M740
  صندلی مدیریت آروکو مدل M740
  قیمت : شروع از ‎1٬060٬000تومان
 16. صندلی مدیریت آروکو مدل M750
  صندلی مدیریت آروکو مدل M750
  قیمت : شروع از ‎1٬070٬000تومان
 17. صندلی مدیریت طراحان مدل M1020
  صندلی مدیریت طراحان مدل M1020
  قیمت : ‎1٬364٬000تومان
 18. صندلی مدیریت آروکو مدل M720
  صندلی مدیریت آروکو مدل M720
  قیمت : شروع از ‎1٬170٬000تومان
 19. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM3000
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM3000
  قیمت : شروع از ‎1٬154٬000تومان
 20. صندلی مدیریتی آروکو مدل M730
  صندلی مدیریتی آروکو مدل M730
  قیمت : شروع از ‎1٬170٬000تومان
 21. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM8000
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM8000
  قیمت : شروع از ‎1٬225٬000تومان
 22. صندلی مدیریتی آرام گستر مدل دیاکو 970K02
  صندلی مدیریتی آرام گستر مدل دیاکو 970K02
  قیمت : شروع از ‎1٬630٬000تومان
 23. صندلی مدیریتی آرام گستر مدل گاتا 960K02
  صندلی مدیریتی آرام گستر مدل گاتا 960K02
  قیمت : شروع از ‎1٬830٬000تومان
 24. صندلی مدیریت طراحان مدل M104
  صندلی مدیریت طراحان مدل M104
  قیمت : ‎1٬614٬000تومان
 25. صندلی مدیریت طراحان مدل M102
  صندلی مدیریت طراحان مدل M102
  قیمت : ‎1٬614٬000تومان
 26. صندلی مدیریت طراحان مدل M101
  صندلی مدیریت طراحان مدل M101
  قیمت : ‎1٬614٬000تومان
 27. صندلی مدیریت طراحان مدل M204
  صندلی مدیریت طراحان مدل M204
  قیمت : ‎1٬687٬000تومان
 28. صندلی مدیریت طراحان مدل M202
  صندلی مدیریت طراحان مدل M202
  قیمت : ‎1٬687٬000تومان
 29. صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM220
  صندلی مدیریتی تکنو سیستم مدل SM220
  قیمت : شروع از ‎1٬494٬000تومان
 30. صندلی مدیریتی دسته چوبی آروکو مدل M602
  صندلی مدیریتی دسته چوبی آروکو مدل M602
  قیمت : شروع از ‎1٬550٬000تومان
 31. صندلی مدیریت طراحان مدل M201
  صندلی مدیریت طراحان مدل M201
  قیمت : ‎1٬907٬000تومان
 32. صندلی مدیریت طراحان مدل M200
  صندلی مدیریت طراحان مدل M200
  قیمت : ‎1٬907٬000تومان
 33. صندلی مدیریتی آرام گستر مدل دایان 940NF16
  صندلی مدیریتی آرام گستر مدل دایان 940NF16
  قیمت : شروع از ‎2٬170٬000تومان
 34. صندلی مدیریتی هانی مدل H31 1 استیل هامون
  صندلی مدیریتی هانی مدل H31 1 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 35. صندلی مدیریتی سریر مدل SR31 1 استیل هامون
  صندلی مدیریتی سریر مدل SR31 1 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬390٬000تومان
 36. صندلی مدیریتی کیان مدل K31 1 استیل هامون
  صندلی مدیریتی کیان مدل K31 1 استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬690٬000تومان
 37. صندلی مدیریتی مدل H900 آفو
  صندلی مدیریتی مدل H900 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬400٬000تومان
 38. صندلی مدیریتی مدل MJ41 آفو
  صندلی مدیریتی مدل MJ41 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬170٬000تومان
 39. صندلی مدیریتی مدل M907 انرژی
  صندلی مدیریتی مدل M907 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬290٬000تومان
 40. صندلی مدیریتی مدل M907N F انرژی
  صندلی مدیریتی مدل M907N F انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬400٬000تومان
 41. صندلی مدیریتی مدل M520B راینو
  صندلی مدیریتی مدل M520B راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬364٬000تومان
 42. صندلی مدیریت مدل M550S راینو
  صندلی مدیریت مدل M550S راینو
  قیمت : شروع از ‎1٬403٬000تومان
 43. صندلی مدیریتی انرژی مدل M2018F
  صندلی مدیریتی انرژی مدل M2018F
  قیمت : شروع از ‎1٬490٬000تومان

محصولات 61-120 از 219

صندلی مدیریت به عنوان یک عنصر کاربردی و در عین حال دکوراتیو در اتاق کار مدیران شناخته می شود که به علت نوع و زمان استفاده مدیران دارای تنوع زیادی است. شاید خیلی باور پذیر نباشد اما بررسی ها نشان می دهد که انتخاب یک صندلی خوب برای مدیران می تواند در خلق و خوی آنها تاثیر شگرفی داشته باشد. در این رابطه، محققین دانشگاه MIT آمریکا طی پژوهشی که در زمینه اثرات محیط کار بر ویژگی های رفتاری مدیران داشته اند به این نتیجه رسیده اند که صندلی مدیران اثرات غیر قابل انکاری بر رفتارها و عملکرد آنها خواهد گذاشت.
با این توصیف، چه ویژگی هایی را باید در انتخاب یک صندلی مدیریتی خوب در نظر بگیریم؟
۱- راحتی و ارگونومیک بودن؛ بررسی ها نشان می دهد که عمده مدیران، ساعات بسیار بیشتری از کارمندان خود پشت میزهای کارشان سپری می کنند، پس این صندلی ها باید راحت باشند تا اسباب آسایش آنها در محیط کار فراهم گردد.
۲-انعطاف پذیری؛ بر خلاف صندلی های اداری دیگر، نسبت انعطاف پذیری صندلی های مدیریتی در مقایسه با سایر صندلی های اداری باید کمتر باشد. بسیاری از طراحان اعتقاد دارند این موضوع باعث می شود که ابهت مدیریتی بیشتر به چشم بیاید.
۳-تنظیم پذیری؛ برخی از صندلی های مدیریتی به صورت سفارشی تولید می شوند و از طرفی تعداد مدیران در سطح سازمانها در مقایسه با سایر گروه های اداری کمتر است. پس در انتخاب این صندلی ها مسئله تنظیم پذیری چندان شاخص کلیدی به حساب نمی آید، چرا که معمولا مدیران خود صندلی شان را انتخاب می کنند.
۴-قابلیت چرخان بودن؛ امروزه متناسب با فضاهای اداری و سبک آنها، انواع صندلی مدیریتی به دو دسته چرخان و غیر چرخان تقسیم می شوند. این موضوع کاملا با ویژگی های روحی و سبک طراحی فضای کار مدیران مرتبط است.
پس با انتخاب یک صندلی مدیریتی باکیفیت؛ مدیرانی با بهره وری و عملکرد بهتر باشیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .