صندلی مدیریتی

محصولات 1-60 از 216

Page
نمایش نزولی
 1. صندلی مدیریتی Creative هلگر
  صندلی مدیریتی Creative هلگر
  شروع از ‎1٬863٬000تومان
 2. صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  شروع از ‎1٬924٬000تومان
 3. صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  شروع از ‎1٬120٬000تومان
 4. صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  شروع از ‎3٬100٬000تومان
 5. صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  شروع از ‎1٬690٬000تومان
 6. صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  شروع از ‎2٬894٬000تومان
 7. صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  شروع از ‎1٬530٬000تومان
 8. صندلی مدیریتی Boss هلگر
  صندلی مدیریتی Boss هلگر
  شروع از ‎2٬452٬000تومان
 9. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  شروع از ‎1٬864٬000تومان
 10. صندلی مدیریتی محک مدل dream6330
  صندلی مدیریتی محک مدل dream6330
  شروع از ‎1٬704٬000تومان
 11. صندلی مدیریتی مدل 7510 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7510 محک
  شروع از ‎1٬000٬000تومان
 12. صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  شروع از ‎2٬544٬000تومان
 13. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969
  شروع از ‎2٬016٬000تومان
 14. صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  شروع از ‎1٬650٬000تومان
 15. صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  شروع از ‎2٬970٬000تومان
 16. صندلی مدیریتی مدل sm809e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm809e نیلپر
  شروع از ‎1٬494٬000تومان
 17. صندلی مدیریتی مدل sm810 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm810 نیلپر
  شروع از ‎2٬098٬000تومان
 18. صندلی مدیریتی مدل 7310 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7310 محک
  شروع از ‎940٬000تومان
 19. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740M
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740M
  شروع از ‎1٬101٬000تومان
 20. صندلی مدیریتی مدل 5614 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5614 اروند
  شروع از ‎1٬850٬000تومان
 21. صندلی مدیریتی مدل 3316 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 3316 اروند
  شروع از ‎1٬850٬000تومان
 22. صندلی مدیریتی Style هلگر
  صندلی مدیریتی Style هلگر
  شروع از ‎2٬535٬000تومان
 23. صندلی مدیریتی مدل sm925i نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm925i نیلپر
  شروع از ‎2٬802٬000تومان
 24. صندلی مدیریتی مدل sm909e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm909e نیلپر
  شروع از ‎1٬984٬000تومان
 25. صندلی مدیریتی مدل SM939 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM939 نیلپر
  شروع از ‎2٬921٬000تومان
 26. صندلی مدیریتی مدل 3614 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 3614 اروند
  شروع از ‎1٬750٬000تومان
 27. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969M
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969M
  شروع از ‎2٬158٬000تومان
 28. صندلی مدیریتی Prestige هلگر
  صندلی مدیریتی Prestige هلگر
  شروع از ‎2٬254٬000تومان
 29. صندلی مدیریتی اروند مدل 6014
  صندلی مدیریتی اروند مدل 6014
  شروع از ‎1٬750٬000تومان
 30. صندلی مدیریتی مدل M808 انرژی
  صندلی مدیریتی مدل M808 انرژی
  شروع از ‎1٬140٬000تومان
 31. صندلی مدیریتی راینو مدل M530K
  صندلی مدیریتی راینو مدل M530K
  شروع از ‎1٬495٬000تومان
 32. صندلی مدیریتی مدل M436 رادسیستم
  صندلی مدیریتی مدل M436 رادسیستم
  شروع از ‎1٬733٬000تومان
 33. صندلی معاونتی آرتمن مدل DCD
  صندلی معاونتی آرتمن مدل DCD
  شروع از ‎1٬280٬000تومان
 34. صندلی مدیریتی مدل M440 رادسیستم
  صندلی مدیریتی مدل M440 رادسیستم
  شروع از ‎2٬791٬000تومان
 35. صندلی مدیریتی مدل 1814 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 1814 اروند
  شروع از ‎1٬500٬000تومان
 36. صندلی مدیریتی محک مدل syncroni5335
  صندلی مدیریتی محک مدل syncroni5335
  شروع از ‎1٬390٬000تومان
 37. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM939I
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM939I
  شروع از ‎2٬823٬000تومان
 38. صندلی مدیریتی مدل 4414 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 4414 اروند
  شروع از ‎2٬550٬000تومان
 39. صندلی مدیریتی مدل m916t انرژی
  صندلی مدیریتی مدل m916t انرژی
  شروع از ‎1٬454٬000تومان
 40. صندلی مدیریتی مدل M509S راینو
  صندلی مدیریتی مدل M509S راینو
  شروع از ‎1٬345٬000تومان
 41. صندلی مدیریتی مدل M420 رادسیستم
  صندلی مدیریتی مدل M420 رادسیستم
  شروع از ‎1٬733٬000تومان
 42. صندلی مدیریتی مدل SM825 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM825 نیلپر
  شروع از ‎2٬088٬000تومان
 43. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869I
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869I
  شروع از ‎1٬864٬000تومان
 44. صندلی مدیریتی مدل sm902e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm902e نیلپر
  شروع از ‎1٬690٬000تومان
 45. صندلی مدیریتی مدل SM803Ei نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل SM803Ei نیلپر
  شروع از ‎1٬668٬000تومان
 46. صندلی مدیریتی مدل sm901e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm901e نیلپر
  شروع از ‎1٬548٬000تومان
 47. صندلی مدیریتی مدل sm900e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm900e نیلپر
  شروع از ‎1٬483٬000تومان

محصولات 1-60 از 216

Page
نمایش نزولی

صندلی مدیریت به عنوان یک عنصر کاربردی و در عین حال دکوراتیو در اتاق کار مدیران شناخته می شود که به علت نوع و زمان استفاده مدیران دارای تنوع زیادی است. شاید خیلی باور پذیر نباشد اما بررسی ها نشان می دهد که انتخاب یک صندلی خوب برای مدیران می تواند در خلق و خوی آنها تاثیر شگرفی داشته باشد. در این رابطه، محققین دانشگاه MIT آمریکا طی پژوهشی که در زمینه اثرات محیط کار بر ویژگی های رفتاری مدیران داشته اند به این نتیجه رسیده اند که صندلی مدیران اثرات غیر قابل انکاری بر رفتارها و عملکرد آنها خواهد گذاشت.
با این توصیف، چه ویژگی هایی را باید در انتخاب یک صندلی مدیریتی خوب در نظر بگیریم؟
۱- راحتی و ارگونومیک بودن؛ بررسی ها نشان می دهد که عمده مدیران، ساعات بسیار بیشتری از کارمندان خود پشت میزهای کارشان سپری می کنند، پس این صندلی ها باید راحت باشند تا اسباب آسایش آنها در محیط کار فراهم گردد.
۲-انعطاف پذیری؛ بر خلاف صندلی های اداری دیگر، نسبت انعطاف پذیری صندلی های مدیریتی در مقایسه با سایر صندلی های اداری باید کمتر باشد. بسیاری از طراحان اعتقاد دارند این موضوع باعث می شود که ابهت مدیریتی بیشتر به چشم بیاید.
۳-تنظیم پذیری؛ برخی از صندلی های مدیریتی به صورت سفارشی تولید می شوند و از طرفی تعداد مدیران در سطح سازمانها در مقایسه با سایر گروه های اداری کمتر است. پس در انتخاب این صندلی ها مسئله تنظیم پذیری چندان شاخص کلیدی به حساب نمی آید، چرا که معمولا مدیران خود صندلی شان را انتخاب می کنند.
۴-قابلیت چرخان بودن؛ امروزه متناسب با فضاهای اداری و سبک آنها، انواع صندلی مدیریتی به دو دسته چرخان و غیر چرخان تقسیم می شوند. این موضوع کاملا با ویژگی های روحی و سبک طراحی فضای کار مدیران مرتبط است.
پس با انتخاب یک صندلی مدیریتی باکیفیت؛ مدیرانی با بهره وری و عملکرد بهتر باشیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .