صندلی اپراتوری

فیلتر ها

اپراتورها به عنوان بخشی از نیروهای سازمانی در ایران، تقریبا جایگاه سازمانی جدیدی به شمار می آیند. متناسب با همین جدید بودن جایگاه شغلی، عموما از امکانات محیطی که برای کارمندان در نظر گرفته می شود برای اپراتورها نیز استفاده شده است که با توجه به عملکرد تقریبا ساکن آنها در سازمان، اقدامی کاملا غلط است. اپراتورها تحرک کمتری در سازمان در مقایسه با سایر کارمندان دارند، پس منطقی به نظر می رسد که از حیث امکانات نیز نیازهای متفاوت تری داشته باشند. مهم ترین آن، انتخاب صندلی هایی تطبیق داده شده با نیازهای اپراتورها است.
اپراتورها از صندلی کار خود چه انتظاری دارند؟
1-راحتی؛ این گروه در مقایسه با سایر کارکنان، بیشترین زمان را بر روی صندلی خود ساکن هستند و بر همین اساس بیشترین میانگین زمانی استفاده از صندلی را در سازمان دارند. توجه به راحتی آنها در عملکرد این گروه از کارکنان و کیفیت خدمات دهی به مشتریان و مخاطبان سازمان نقشی کلیدی دارد.
2-اشغال فضا؛ صندلی اپراتوری معمولا از سایر صندلی های اداری کوچک تر است. دلیل این موضوع، اختصاص فضای کمتر در سازمان به خدماتی است که اپراتورها ارائه می دهند. در رابطه با این ویژگی، باید توجه داشت که کوچک بودن صندلی اپراتوری به هیچ وجه نباید عامل اخلال در عملکرد این افراد باشد.
3-انعطاف پذیری و چرخان بودن؛ این موضوع دو ویژگی مهم در عملکرد انواع صندلی اپراتوری را با هم ترکیب می کند، انعطاف پذیری این صندلی ها در گام نخست باعث می شود تا اپراتورها کمتر خسته شده و عملکرد بهتری در طی زمان کار داشته باشند و چرخان بودن آن امکان ارتباط بهتر آنها را مدیران بالادست و سایر اپراتورها در محیط فراهم می کند و دامنه فعالیت هایشان را نیز در فضا افزایش می دهد.
توجه داشته باشید که تامین نیازهای اپراتورها در سازمان شما اثری مثبت بر عملکرد آنها و در نهایت مشتریان و مخاطبین بیرونی سازمان شما دارد که با انتخاب صندلی اپراتوری مناسب بخش قابل توجهی از آن میسر خواهد شد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .