با توجه به نوسانات ارز و بروزرسانی قیمت ها توسط تامین کنندگان، لطفا" قبل از اقدام به خرید، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس بگیرید. واحد فروش خوگر 02161925
جهت استعلام قیمت قطعی تماس بگیرید02161925

صندلی اداری

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
430,000
10,000,000
کاربری

محصولات 1-60 از 1250

 1. صندلی انتظار انرژی مدل P103
  صندلی انتظار انرژی مدل P103
  قیمت : شروع از ‎1٬080٬000تومان
 2. صندلی مدیریتی Creative هلگر
  صندلی مدیریتی Creative هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬676٬700تومان
 3. صندلی کارمندی مدل 7210 محک
  صندلی کارمندی مدل 7210 محک
  قیمت : شروع از ‎921٬500تومان
 4. صندلی کارمندی راشن مدل V104BD
  صندلی کارمندی راشن مدل V104BD
  قیمت : شروع از ‎599٬000تومان
 5. صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬168٬500تومان
 6. صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬400٬000تومان
 7. صندلی کارمندی ونتو EV355 داتیس
  صندلی کارمندی ونتو EV355 داتیس
  قیمت : شروع از ‎760٬000تومان
 8. صندلی کارشناسی مدل DCE آرتمن
  صندلی کارشناسی مدل DCE آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬515٬000تومان
 9. صندلی کارمندی مدل 7230 محک
  صندلی کارمندی مدل 7230 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬068٬750تومان
 10. صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎2٬170٬000تومان
 11. صندلی اپراتوری محک مدل multy2220
  صندلی اپراتوری محک مدل multy2220
  قیمت : شروع از ‎598٬500تومان
 12. صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬870٬000تومان
 13. صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  قیمت : شروع از ‎2٬000٬000تومان
 14. صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬200٬000تومان
 15. صندلی کارشناسی لیو مدل H72k
  صندلی کارشناسی لیو مدل H72k
  قیمت : شروع از ‎1٬504٬000تومان
 16. صندلی مدیریتی Boss هلگر
  صندلی مدیریتی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬206٬800تومان
 17. صندلی کنفرانسی مدل 7110 محک
  صندلی کنفرانسی مدل 7110 محک
  قیمت : شروع از ‎895٬000تومان
 18. صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬530٬000تومان
 19. صندلی کنفرانسی محک مدل multy2110
  صندلی کنفرانسی محک مدل multy2110
  قیمت : شروع از ‎622٬250تومان
 20. صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬300٬000تومان
 21. صندلی کارشناسی Boss هلگر
  صندلی کارشناسی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬982٬700تومان
 22. صندلی کارشناسی Style هلگر
  صندلی کارشناسی Style هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬085٬300تومان
 23. صندلی کارمندی مدل S32 صدفی استیل هامون
  صندلی کارمندی مدل S32 صدفی استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎510٬570تومان Regular Price ‎549٬000تومان
 24. صندلی کارمندی مدل S62T لیو
  صندلی کارمندی مدل S62T لیو
  قیمت : شروع از ‎1٬180٬000تومان
 25. صندلی کارمندی راشن مدل V104
  صندلی کارمندی راشن مدل V104
  قیمت : شروع از ‎702٬000تومان
 26. صندلی کنفرانسی راینو مدل C519
  صندلی کنفرانسی راینو مدل C519
  قیمت : شروع از ‎699٬000تومان
 27. صندلی مدیریتی محک مدل dream6330
  صندلی مدیریتی محک مدل dream6330
  قیمت : شروع از ‎1٬710٬000تومان
 28. صندلی مدیریتی راشن مدل M920
  صندلی مدیریتی راشن مدل M920
  قیمت : شروع از ‎2٬599٬000تومان
 29. صندلی کنفرانس راشن مدل V107S
  صندلی کنفرانس راشن مدل V107S
  قیمت : شروع از ‎734٬000تومان
 30. صندلی مدیریتی مدل 1716 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 1716 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬900٬000تومان
 31. صندلی مدیریتی رویال گلدسیت
  صندلی مدیریتی رویال گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎6٬620٬000تومان
 32. صندلی مدیریتی مدل 7510 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7510 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬045٬000تومان
 33. صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬289٬600تومان
 34. صندلی کارشناسی طبی ارگو مدل XE880 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی ارگو مدل XE880 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬890٬000تومان
 35. صندلی کنفرانس مدل M93 لیو
  صندلی کنفرانس مدل M93 لیو
  قیمت : شروع از ‎1٬715٬000تومان
 36. صندلی مدیریتی مدل LSM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل LSM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬230٬000تومان
 37. صندلی کنفرانسی مدل 7410 محک
  صندلی کنفرانسی مدل 7410 محک
  قیمت : شروع از ‎920٬000تومان
 38. صندلی کارمندی مدل AGP آرتمن
  صندلی کارمندی مدل AGP آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬505٬000تومان
 39. صندلی اپراتوری مدل D301 انرژی
  صندلی اپراتوری مدل D301 انرژی
  قیمت : شروع از ‎1٬230٬000تومان
 40. صندلی کارشناسی مدل H72i لیو
  صندلی کارشناسی مدل H72i لیو
  قیمت : شروع از ‎2٬098٬000تومان
 41. صندلی کنفرانس مدل G93 لیو
  صندلی کنفرانس مدل G93 لیو
  قیمت : شروع از ‎1٬777٬000تومان
 42. صندلی اپراتوری مدل NICE صنایع نظری
  صندلی اپراتوری مدل NICE صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬600٬000تومان
 43. صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  قیمت : شروع از ‎1٬980٬000تومان
 44. صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  قیمت : شروع از ‎2٬970٬000تومان
 45. صندلی کنفرانسی ونتو CV355X داتیس
  صندلی کنفرانسی ونتو CV355X داتیس
  قیمت : شروع از ‎600٬000تومان
 46. صندلی مدیریتی لیو مدل I72
  صندلی مدیریتی لیو مدل I72 SPU
  قیمت : شروع از ‎2٬515٬000تومان
 47. صندلی مدیریتی مدل 7310 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7310 محک
  قیمت : شروع از ‎988٬000تومان
 48. صندلی کارمندی مدل S62k لیو
  صندلی کارمندی مدل S62k لیو
  قیمت : شروع از ‎1٬238٬000تومان
 49. صندلی مدیریتی مدل 5614 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5614 اروند
  قیمت : شروع از ‎2٬300٬000تومان
 50. صندلی مدیریتی مدل A81 لیو
  صندلی مدیریتی مدل A81 لیو
  قیمت : شروع از ‎1٬994٬000تومان
 51. صندلی کنفرانسی ونتو CV355 داتیس
  صندلی کنفرانسی ونتو CV355 داتیس
  قیمت : شروع از ‎650٬000تومان
 52. صندلی کارشناسی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی کارشناسی مدل ELEPHANT هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬004٬300تومان
 53. صندلی کارمندی روما ER325 داتیس
  صندلی کارمندی روما ER325 داتیس
  قیمت : شروع از ‎795٬000تومان
 54. صندلی کارشناسی Math هلگر
  صندلی کارشناسی Math هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬016٬900تومان
 55. صندلی مدیریتی مدل 3316 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 3316 اروند
  قیمت : شروع از ‎2٬300٬000تومان
 56. صندلی اپراتوری مدل D106 انرژی
  صندلی اپراتوری مدل D106 انرژی
  قیمت : شروع از ‎790٬000تومان

محصولات 1-60 از 1250

مدل ها و خرید خرید اینترنتی کالاهای صندلی اداری


صندلی اداری از عناصر مهم و اصلی در چیدمان فضاهای اداری می باشد. مهم ترین نکاتی که در انتخاب صندلی اداری موثر هستند رعایت ارگونومی در ساخت صندلی، تنوع و زیبایی ظاهری محصول است. جستجو و گشت و گذار در بین صندلی هایی مدرن، زیبا، ارگونومیک و فنی ، دسته بندی های متنوع و کامل از جمله صندلی کارمندی ، صندلی کارشناسی ، صندلی مدیریتی ، صندلی کانتر ،صندلی آزمایشگاهی ... در کنار طیف وسیعی از برندهای داخلی و خارجی می تواند به انتخاب و خرید صندلی اداری مناسب با فضای اداری مورد نظرتان بی انجامد

صندلی اداری از مهمترین اقلام در وسایل اداری به شمار می آید. برآورد شده که هر کارمند یا فردی که کار دفتری انجام می دهد حدود 2000 ساعت را در سال روی صندلی اداری سپری می کند؛ این یعنی بیش از 83 روز در سال!!! کارشناسان مدیریت موسسه جهانی مکنزی نیز برآورد کردند که صندلی اداری مناسب، تا 63 درصد بهره وری نیروی کار را ارتقاء می دهد. در عین حال، این وسیله یکی از اصلی ترین کالاها در زیبای شناسی و دکوراسیون محیط کار شناخته می شود. پس عجیب نیست انتخاب یک صندلی اداری مناسب موضوعی پیچیده باشد.
اما صندلی اداری خوب از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
۱-راحتی؛ صندلی اداری خوب باید راحت باشد. اگر یک فرد حدود یک چهارم از سال را درحال نشستن روی یک صندلی باشد، منطقی است که با انتخاب یک صندلی راحت، اسباب کیفیت محیطی بهتر برای او فراهم شود.
۲-انعطاف پذیری؛ بر خلاف صندلی های غیر اداری، به علت استفاده طولانی مدت از صندلی های اداری باید از انعطاف پذیری نسبی برخوردار باشند تا بتوانند قابلیت عملکرد بهتری را برای کاربر فراهم کنند.
۳-تنظیم پذیری؛ همه افراد استفاده کننده از صندلی های اداری از قد یکسان و یا حتی عادت های نشستن مشابه برخوردار نیستند. به همین دلیل تنظیم پذیری به کمک مکانیزم های مختلف، یکی از ویژگی های مهم انواع صندلی اداری به شمار می آید.
۴-قابلیت چرخان بودن؛ این قابلیت در صندلی های اداری باعث می شود تا استفاده از آن در محیط را کاربردی تر کند و توان حرکتی استفاده کنندگان را افزایش دهد.
۵-ارگونومیک بودن؛ به دلیل نشستن طولانی مدت در طی روز روی صندلی های اداری، یک صندلی اداری غیر ارگونومیک می تواند آسیب های جبران ناپذیری به ستون فقرات و ماهیچه های ناحیه کمر و پهلو استفاده کنندگان وارد کند. پس می توان نتیجه گرفت با انتخاب یک صندلی اداری استاندارد، سلامت و کیفیت زندگی را به کارمندان تان هدیه می دهید.


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .