با توجه به نوسانات ارز و بروزرسانی قیمت ها توسط تامین کنندگان، لطفا قبل از اقدام به خرید، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس بگیرید. واحد فروش خوگر 02161925
جهت استعلام قیمت قطعی تماس بگیرید02161925

صندلی اداری

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
560,000
17,225,000

محصولات 1-60 از 1275

 1. صندلی کارشناسی لیو مدل I81MUG
  صندلی کارشناسی لیو مدل I81MUG
  قیمت : شروع از ‎3٬718٬000تومان
 2. صندلی مدیریتی لیو مدل I81SUG
  صندلی مدیریتی لیو مدل I81SUG
  قیمت : شروع از ‎3٬803٬000تومان
 3. صندلی کارمندی مدل sk712t نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk712t نیلپر
  امتیاز:
  60%
  قیمت : شروع از ‎2٬715٬000تومان
 4. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM850
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM850
  قیمت : شروع از ‎3٬216٬000تومان
 5. صندلی مدیریتی Creative هلگر
  صندلی مدیریتی Creative هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬595٬000تومان
 6. صندلی کارمندی نیلپر کد SK666
  صندلی کارمندی نیلپر کد SK666
  قیمت : شروع از ‎2٬039٬000تومان
 7. صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  قیمت : شروع از ‎3٬652٬000تومان
 8. صندلی کارمندی راشن مدل V104BD
  صندلی کارمندی راشن مدل V104BD
  قیمت : شروع از ‎851٬000تومان
 9. صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  قیمت : شروع از ‎4٬100٬000تومان
 10. صندلی کارمندی ونتو EV355 داتیس
  صندلی کارمندی ونتو EV355 داتیس
  قیمت : شروع از ‎990٬000تومان
 11. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK450
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK450
  قیمت : شروع از ‎1٬843٬000تومان
 12. صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎3٬190٬000تومان
 13. صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎5٬341٬000تومان
 14. صندلی اپراتوری مدل P230G صنایع نظری
  صندلی اپراتوری مدل P230G صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬200٬000تومان
 15. صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎2٬740٬000تومان
 16. صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  قیمت : شروع از ‎2٬400٬000تومان
 17. صندلی کنفرانس کارمندی مدل CR66 راحتیران
  صندلی کنفرانس کارمندی مدل CR66 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬190٬000تومان
 18. صندلی کنفرانسی نیلپر کد SC666
  صندلی کنفرانسی نیلپر کد SC666
  قیمت : شروع از ‎1٬581٬000تومان
 19. صندلی کنفرانسی مدل sc415x نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc415x نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬025٬000تومان
 20. صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬980٬000تومان
 21. صندلی مدیریتی Boss هلگر
  صندلی مدیریتی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬325٬000تومان
 22. صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬850٬000تومان
 23. صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  قیمت : شروع از ‎4٬000٬000تومان
 24. صندلی کارشناسی Boss هلگر
  صندلی کارشناسی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬974٬000تومان
 25. صندلی کنفرانسی مدل sc712p نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc712p نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬093٬000تومان
 26. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  قیمت : شروع از ‎3٬543٬000تومان
 27. صندلی تابوره مدل sl104x 12 نیلپر
  صندلی تابوره مدل sl104x 12 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬592٬000تومان
 28. صندلی کارشناسی Style هلگر
  صندلی کارشناسی Style هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬079٬000تومان
 29. صندلی کارمندی مدل S32 صدفی استیل هامون
  صندلی کارمندی مدل S32 صدفی استیل هامون
  قیمت : شروع از ‎1٬466٬000تومان
 30. صندلی کارمندی راشن مدل V104
  صندلی کارمندی راشن مدل V104
  قیمت : شروع از ‎1٬019٬000تومان
 31. صندلی کنفرانسی مدل sc809e نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc809e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬289٬000تومان
 32. صندلی کارشناسی مدل T1165 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل T1165 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎2٬580٬000تومان
 33. صندلی کنفرانسی راینو مدل C519
  صندلی کنفرانسی راینو مدل C519
  قیمت : شروع از ‎972٬000تومان
 34. صندلی مدیریتی راشن مدل M920
  صندلی مدیریتی راشن مدل M920
  قیمت : شروع از ‎3٬999٬000تومان
 35. صندلی کنفرانس راشن مدل V107S
  صندلی کنفرانس راشن مدل V107S
  قیمت : شروع از ‎1٬021٬000تومان
 36. صندلی مدیریتی مدل 1716 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 1716 اروند
  قیمت : شروع از ‎4٬700٬000تومان
 37. صندلی کنفرانس کارمندی مدل CR60 راحتیران
  صندلی کنفرانس کارمندی مدل CR60 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬270٬000تومان
 38. صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  صندلی مدیریتی مدل ELEPHANT هلگر
  قیمت : شروع از ‎3٬386٬000تومان
 39. صندلی کارشناسی طبی ارگو مدل XE880 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی ارگو مدل XE880 داتیس
  قیمت : شروع از ‎2٬890٬000تومان
 40. صندلی مدیریتی مدل LSM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل LSM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬946٬000تومان
 41. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM969
  قیمت : شروع از ‎3٬990٬000تومان
 42. صندلی اپراتوری مدل D301 انرژی
  صندلی اپراتوری مدل D301 انرژی
  قیمت : شروع از ‎2٬055٬000تومان
 43. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740
  قیمت : شروع از ‎2٬039٬000تومان
 44. صندلی کارشناسی مدل F135 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل F135 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎1٬720٬000تومان
 45. صندلی کارشناسی مدل H72i لیو
  صندلی کارشناسی مدل H72i لیو
  قیمت : شروع از ‎3٬464٬000تومان
 46. صندلی اپراتوری مدل NICE صنایع نظری
  صندلی اپراتوری مدل NICE صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎2٬200٬000تومان
 47. صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  صندلی مدیریتی مدل H9190 آفو
  قیمت : شروع از ‎2٬496٬000تومان
 48. صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  صندلی مدیریتی هلکو مدل ورنا
  قیمت : شروع از ‎4٬560٬000تومان
 49. صندلی کنفرانسی ونتو CV355X داتیس
  صندلی کنفرانسی ونتو CV355X داتیس
  قیمت : شروع از ‎640٬000تومان
 50. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK666S
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK666S
  قیمت : شروع از ‎2٬148٬000تومان
 51. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM850S
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM850S
  قیمت : شروع از ‎3٬325٬000تومان
 52. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK750S
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK750S
  قیمت : شروع از ‎3٬107٬000تومان
 53. صندلی کارمندی مدل SK740K نیلپر
  صندلی کارمندی مدل SK740K نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬224٬000تومان
 54. صندلی مدیریتی مدل sm809e نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm809e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬704٬000تومان
 55. صندلی مدیریتی مدل sm810 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm810 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎4٬001٬000تومان
 56. صندلی کنفرانسی مدل sc515x نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc515x نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬058٬000تومان
 57. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740M
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK740M
  قیمت : شروع از ‎2٬093٬000تومان

محصولات 1-60 از 1275

مدل ها و خرید خرید اینترنتی کالاهای صندلی اداری


صندلی اداری از عناصر مهم و اصلی در چیدمان فضاهای اداری می باشد. مهم ترین نکاتی که در انتخاب صندلی اداری موثر هستند رعایت ارگونومی در ساخت صندلی، تنوع و زیبایی ظاهری محصول است. جستجو و گشت و گذار در بین صندلی هایی مدرن، زیبا، ارگونومیک و فنی ، دسته بندی های متنوع و کامل از جمله صندلی کارمندی ، صندلی کارشناسی ، صندلی مدیریتی ، صندلی کانتر ،صندلی آزمایشگاهی ... در کنار طیف وسیعی از برندهای داخلی و خارجی می تواند به انتخاب و خرید صندلی اداری مناسب با فضای اداری مورد نظرتان بی انجامد

صندلی اداری از مهمترین اقلام در وسایل اداری به شمار می آید. برآورد شده که هر کارمند یا فردی که کار دفتری انجام می دهد حدود 2000 ساعت را در سال روی صندلی اداری سپری می کند؛ این یعنی بیش از 83 روز در سال!!! کارشناسان مدیریت موسسه جهانی مکنزی نیز برآورد کردند که صندلی اداری مناسب، تا 63 درصد بهره وری نیروی کار را ارتقاء می دهد. در عین حال، این وسیله یکی از اصلی ترین کالاها در زیبای شناسی و دکوراسیون محیط کار شناخته می شود. پس عجیب نیست انتخاب یک صندلی اداری مناسب موضوعی پیچیده باشد.
اما صندلی اداری خوب از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
۱-راحتی؛ صندلی اداری خوب باید راحت باشد. اگر یک فرد حدود یک چهارم از سال را درحال نشستن روی یک صندلی باشد، منطقی است که با انتخاب یک صندلی راحت، اسباب کیفیت محیطی بهتر برای او فراهم شود.
۲-انعطاف پذیری؛ بر خلاف صندلی های غیر اداری، به علت استفاده طولانی مدت از صندلی های اداری باید از انعطاف پذیری نسبی برخوردار باشند تا بتوانند قابلیت عملکرد بهتری را برای کاربر فراهم کنند.
۳-تنظیم پذیری؛ همه افراد استفاده کننده از صندلی های اداری از قد یکسان و یا حتی عادت های نشستن مشابه برخوردار نیستند. به همین دلیل تنظیم پذیری به کمک مکانیزم های مختلف، یکی از ویژگی های مهم انواع صندلی اداری به شمار می آید.
۴-قابلیت چرخان بودن؛ این قابلیت در صندلی های اداری باعث می شود تا استفاده از آن در محیط را کاربردی تر کند و توان حرکتی استفاده کنندگان را افزایش دهد.
۵-ارگونومیک بودن؛ به دلیل نشستن طولانی مدت در طی روز روی صندلی های اداری، یک صندلی اداری غیر ارگونومیک می تواند آسیب های جبران ناپذیری به ستون فقرات و ماهیچه های ناحیه کمر و پهلو استفاده کنندگان وارد کند. پس می توان نتیجه گرفت با انتخاب یک صندلی اداری استاندارد، سلامت و کیفیت زندگی را به کارمندان تان هدیه می دهید.


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .