پاکشوما


پاکشوما


محصولات 1-32 از 109

 1. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-75401
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 75401 ST ظرفیت 7 کیلوگرم
  قیمت : 4% Regular Price ‎10٬987٬654 تومان Special Price ‎10٬532٬032 تومان
 2. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-85402
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 85402 ST ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 6% Regular Price ‎11٬627٬600 تومان Special Price ‎10٬953٬523 تومان
 3. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-85401 White ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-85401 White ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 2% Regular Price ‎11٬900٬999 تومان Special Price ‎11٬650٬550 تومان
 4. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-75401
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 75401 WT ظرفیت 7 کیلوگرم
  قیمت : 2% Regular Price ‎10٬588٬022 تومان Special Price ‎10٬343٬432 تومان
 5. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-85402
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 85402 WT ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 3% Regular Price ‎11٬010٬101 تومان Special Price ‎10٬625٬000 تومان
 6. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-85401 Silver ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-85401 Silver ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎12٬730٬300 تومان Special Price ‎11٬839٬200 تومان
 7. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84401 Silver ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84401 Silver ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 2% Regular Price ‎10٬900٬000 تومان Special Price ‎10٬678٬789 تومان
 8. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 sefid ظرفیت 6 کیلوگرم درب سفید
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-63100 sefid ظرفیت 6 کیلوگرم درب سفید
  قیمت : 8% Regular Price ‎8٬391٬800 تومان Special Price ‎7٬748٬009 تومان
 9. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-94402 WT ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-94402 WT ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎12٬486٬223 تومان Special Price ‎11٬669٬367 تومان
 10. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-94402 ST ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-94402 ST ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎12٬652٬377 تومان Special Price ‎11٬824٬651 تومان
 11. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-94401 ST ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-94401 ST ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎12٬714٬700 تومان Special Price ‎11٬824٬651 تومان
 12. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-94401 WT ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-94401 WT ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 8% Regular Price ‎12٬547٬800 تومان Special Price ‎11٬511٬800 تومان
 13. ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1184 WT ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1184 WT ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎11٬861٬775 تومان Special Price ‎11٬085٬771 تومان
 14. ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1174 ST ظرفیت 7 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1174 ST ظرفیت 7 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎11٬762٬400 تومان Special Price ‎10٬939٬018 تومان
 15. جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV-2500B
  جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV-2500B
  قیمت : 7% Regular Price ‎3٬023٬900 تومان Special Price ‎2٬812٬184 تومان
 16. جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV-2500W
  جاروبرقی زیرووات 2500 وات مدل KZV-2500W
  قیمت : 7% Regular Price ‎3٬023٬900 تومان Special Price ‎2٬812٬184 تومان
 17. یخچال و فریزر ساید بای ساید زیرووات مدل Z 9 S
  یخچال و فریزر ساید بای ساید زیرووات مدل Z 9 S
  قیمت : 7% Regular Price ‎21٬299٬086 تومان Special Price ‎19٬905٬688 تومان
 18. یخچال و فریزر ساید بای ساید کرال مدل C19 s
  یخچال و فریزر ساید بای ساید کرال مدل C19 s
  قیمت : 2% Regular Price ‎19٬530٬300 تومان Special Price ‎19٬139٬670 تومان
 19. یخچال و فریزر ساید بای ساید کندی مدل FCA-14 s
  یخچال و فریزر ساید بای ساید کندی مدل FCA-14 s
  قیمت : 2% Regular Price ‎20٬312٬000 تومان Special Price ‎19٬905٬688 تومان
 20. یخچال و فریزر کندی مدل TCA-4 s
  یخچال و فریزر کندی مدل TCA-4 s
  قیمت : 2% Regular Price ‎16٬831٬200 تومان Special Price ‎16٬494٬569 تومان
 21. جاروبرقی پاکشوما 2500 وات مدل PVC-25501 W
  جاروبرقی پاکشوما 2500 وات مدل PVC-25501 W
  امتیاز:
  80%
  قیمت : 7% Regular Price ‎3٬023٬900 تومان Special Price ‎2٬812٬184 تومان
 22. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74407 ظرفیت 7 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74407 ظرفیت 7 کیلوگرم
  قیمت : 6% Regular Price ‎10٬934٬566 تومان Special Price ‎10٬247٬074 تومان
 23. ماشین لباسشویی کرال مدل TFW 26103 ظرفیت 6 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی کرال مدل TFW 26103 ظرفیت 6 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎8٬331٬200 تومان Special Price ‎7٬748٬009 تومان
 24. یخچال و فریزر زیرووات فریزربالا مدل z8
  یخچال و فریزر زیرووات فریزربالا مدل z8
  قیمت : 2% Regular Price ‎16٬830٬300 تومان Special Price ‎16٬493٬670 تومان
 25. یخچال و فریزر زیرووات فریزربالا مدل z8
  یخچال و فریزر زیرووات فریزربالا مدل z8
  قیمت : 7% Regular Price ‎17٬267٬267 تومان Special Price ‎16٬137٬633 تومان
 26. ماشین لباسشویی کرال مدل TFW-27203 W ظرفیت 7 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی کرال مدل TFW-27203 W ظرفیت 7 کیلوگرم
  قیمت : 4% Regular Price ‎8٬585٬859 تومان Special Price ‎8٬215٬859 تومان
 27. ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-24804 ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی مایدیا مدل WU-24804 ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎11٬561٬500 تومان Special Price ‎10٬752٬165 تومان
 28. ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1174 WT ظرفیت 7 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1174 WT ظرفیت 7 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎11٬595٬500 تومان Special Price ‎10٬783٬734 تومان
 29. ماشین لباسشویی کرال مدل TTW 15514 FJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی کرال مدل TTW 15514 FJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎3٬324٬800 تومان Special Price ‎3٬092٬100 تومان
 30. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74406 ST ظرفیت 7 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU 74406 ST ظرفیت 7 کیلوگرم
  قیمت : 1% Regular Price ‎10٬515٬152 تومان Special Price ‎10٬402٬230 تومان
 31. ماشین لباسشویی کندی مدل CSV 1172 DQ1 ظرفیت 7 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی کندی مدل CSV 1172 DQ1 ظرفیت 7 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎11٬783٬500 تومان Special Price ‎10٬958٬642 تومان
 32. ماشین لباسشویی کندی مدل GVS 1439TH ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی کندی مدل GVS 1439TH ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 5% Regular Price ‎14٬000٬000 تومان Special Price ‎13٬369٬817 تومان

محصولات 1-32 از 109

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .