با توجه به نوسانات ارز و بروزرسانی قیمت ها توسط تامین کنندگان، لطفا قبل از اقدام به خرید، جهت استعلام قیمت قطعی و موجودی تماس بگیرید. واحد فروش خوگر 02161925
جهت استعلام قیمت قطعی تماس بگیرید02161925

گلدسیت


گلدسیت


39 محصول

 1. صندلی کارمندی KS240 گلدسیت
  صندلی کارمندی KS240 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬714٬000تومان
 2. صندلی انتظار سه نفره گلدسیت مدل سول WS240
  صندلی انتظار سه نفره گلدسیت مدل سول WS240
  قیمت : شروع از ‎4٬543٬000تومان
 3. صندلی اپنی گلدسیت مدل سول VS240
  صندلی اپنی گلدسیت مدل سول VS240
  قیمت : شروع از ‎1٬714٬000تومان
 4. صندلی مدیریت گلدسیت مدل تینو MT220
  صندلی مدیریت گلدسیت مدل تینو MT220
  قیمت : شروع از ‎2٬580٬000تومان
 5. صندلی مدیریت گلدسیت مدل پیلو MP2060
  صندلی مدیریت گلدسیت مدل پیلو MP2060
  قیمت : شروع از ‎2٬290٬000تومان
 6. صندلی مدیریتی Lexi گلدسیت
  صندلی مدیریتی Lexi گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎3٬738٬000تومان
 7. صندلی مدیریتی اسکار گلدسیت
  صندلی مدیریتی اسکار گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎3٬197٬000تومان
 8. صندلی ویزیتوری گلدسیت مدل سول FS240
  صندلی ویزیتوری گلدسیت مدل سول FS240
  قیمت : شروع از ‎1٬988٬000تومان
 9. صندلی کارشناسی EG280 گلدسیت
  صندلی کارشناسی EG280 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬890٬000تومان
 10. صندلی کارشناسی EL260 گلدسیت
  صندلی کارشناسی EL260 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬850٬000تومان
 11. صندلی کارشناسی Lexi گلدسیت
  صندلی کارشناسی Lexi گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎3٬278٬000تومان
 12. صندلی کارشناسی اسکار گلدسیت
  صندلی کارشناسی اسکار گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎2٬277٬000تومان
 13. صندلی کارشناسی گلدسیت مدل تینو ET220
  صندلی کارشناسی گلدسیت مدل تینو ET220
  قیمت : شروع از ‎1٬790٬000تومان
 14. صندلی کارشناسی گلدسیت مدل رویال ER2090
  صندلی کارشناسی گلدسیت مدل رویال ER2090
  قیمت : شروع از ‎6٬843٬000تومان
 15. صندلی کارشناسی گلدسیت مدل پیلو EP2060
  صندلی کارشناسی گلدسیت مدل پیلو EP2060
  قیمت : شروع از ‎1٬980٬000تومان
 16. صندلی کارمندی K300 گلدسیت
  صندلی کارمندی K300 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬580٬000تومان
 17. صندلی کارمندی KG280 گلدسیت
  صندلی کارمندی KG280 گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎1٬790٬000تومان
 18. صندلی کنفرانس گلدسیت مدل اسکار CO2040
  صندلی کنفرانس گلدسیت مدل اسکار CO2040
  قیمت : شروع از ‎1٬817٬000تومان
 19. صندلی کنفرانس گلدسیت مدل تینو CT220
  صندلی کنفرانس گلدسیت مدل تینو CT220
  قیمت : شروع از ‎1٬398٬000تومان
 20. صندلی کنفرانس گلدسیت مدل پیلو CP2060
  صندلی کنفرانس گلدسیت مدل پیلو CP2060
  قیمت : شروع از ‎1٬450٬000تومان
 21. صندلی کنفرانسی Lexi گلدسیت
  صندلی کنفرانسی Lexi گلدسیت
  قیمت : شروع از ‎2٬013٬000تومان
 22. صندلی کنفرانسی گلدسیت مدل سول CS240
  صندلی کنفرانسی گلدسیت مدل سول CS240
  قیمت : شروع از ‎1٬518٬000تومان
 23. صندلی گلدسیت مدل سول HS240
  صندلی گلدسیت مدل سول HS240
  قیمت : شروع از ‎1٬518٬000تومان

39 محصول

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .