مطالب این دسته بندی

چک لیست ها

چک لیست خانه تکانی و تغییر دکوراسیون

یکی از مهمترین مراحل برای خانه تکانی برنامه ریزی است. نه اینکه برنامه فقط در ذهنتان باشد. بهتر است آن را روی کاغذ بیاورید. با لیست کردن کارهایی که باید انجام دهید و اختصاص زمانی خاص برای هر کدام کارتان سریع تر پیش خواهد رفت و احتمال از قلم…