مطالب این دسته بندی

هوشمندسازی

چمدان ها هم هوشمند شدند

چمدان‌ها از معمولاً به یک‌شکل و ساده هستند و تفاوت کمی در طول زمان و پس از اضافه شدن چرخ به آن‌ها در سال 1970 به وجود آمده است. اما چمدان‌های هوشمند نسل جدیدی از چمدان‌ها هستند که با  دنیای امروز ما سازگارند و مشکلاتی مانند گم‌شدن چمدان و…