جشنواره فروش محصولات جی پلاس

 1. تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-58LU722S سایز 58 اینچ
  تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-58LU722S سایز 58 اینچ
  قیمت : 4% Regular Price ‎14٬800٬000 تومان Special Price ‎14٬250٬000 تومان
 2. یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725W
  یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725W
  قیمت : 4% Regular Price ‎22٬500٬000 تومان Special Price ‎21٬550٬000 تومان
 3. یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725T
  یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725T
  قیمت : 6% Regular Price ‎23٬900٬000 تومان Special Price ‎22٬400٬000 تومان
 4. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613W ظرفیت 6 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613W ظرفیت 6 کیلوگرم
  قیمت : 23% Regular Price ‎9٬343٬500 تومان Special Price ‎7٬155٬000 تومان
 5. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613S ظرفیت 6 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K613S ظرفیت 6 کیلوگرم
  قیمت : 23% Regular Price ‎9٬590٬000 تومان Special Price ‎7٬400٬000 تومان
 6. تلویزیون کیو ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-75LQ921S سایز 75 اینچ
  تلویزیون کیو ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-75LQ921S سایز 75 اینچ
  قیمت : 10% Regular Price ‎42٬000٬000 تومان Special Price ‎38٬000٬000 تومان
  امتیاز:
  100 % of 100
 7. تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-65LU721S سایز 65 اینچ
  تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-65LU721S سایز 65 اینچ
  قیمت : 10% Regular Price ‎21٬190٬000 تومان Special Price ‎19٬000٬000 تومان
 8. تلویزیون اسمارت جی پلاس مدل GTV-58LU721S سایز 58 اینچ
  تلویزیون اسمارت جی پلاس مدل GTV-58LU721S سایز 58 اینچ
  قیمت : 3% Regular Price ‎14٬900٬000 تومان Special Price ‎14٬400٬000 تومان
  امتیاز:
  100 % of 100
 9. ماشین ظرفشویی جی پلاس 14 نفره مدل GDW-K462NS
  ماشین ظرفشویی جی پلاس 14 نفره مدل GDW-K462NS
  قیمت : 3% Regular Price ‎15٬100٬000 تومان Special Price ‎14٬650٬000 تومان
 10. ماشین ظرفشویی جی پلاس 14 نفره مدل GDW-K462S
  ماشین ظرفشویی جی پلاس 14 نفره مدل GDW-K462S
  قیمت : 5% Regular Price ‎14٬750٬000 تومان Special Price ‎14٬080٬000 تومان
 11. ماشین ظرفشویی جی پلاس 14 نفره مدل GDW-K462W
  ماشین ظرفشویی جی پلاس 14 نفره مدل GDW-K462W
  قیمت : 5% Regular Price ‎14٬520٬000 تومان Special Price ‎13٬800٬000 تومان
 12. یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723W
  یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723W
  قیمت : 8% Regular Price ‎20٬000٬000 تومان Special Price ‎18٬500٬000 تومان
 13. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1099W ظرفیت 10.5 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1099W ظرفیت 10.5 کیلوگرم
  قیمت : 1% Regular Price ‎16٬950٬000 تومان Special Price ‎16٬800٬000 تومان
 14. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1059T ظرفیت 10.5 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1059T ظرفیت 10.5 کیلوگرم
  قیمت : 4% Regular Price ‎16٬450٬000 تومان Special Price ‎15٬800٬000 تومان
 15. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1059W ظرفیت 10.5 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-KD1059W ظرفیت 10.5 کیلوگرم
  قیمت : 2% Regular Price ‎15٬880٬000 تومان Special Price ‎15٬500٬000 تومان
 16. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947T ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947T ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 5% Regular Price ‎14٬080٬000 تومان Special Price ‎13٬400٬000 تومان
 17. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K1058W ظرفیت 10.5 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K1058W ظرفیت 10.5 کیلوگرم
  قیمت : 3% Regular Price ‎14٬840٬000 تومان Special Price ‎14٬400٬000 تومان
 18. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947S ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 5% Regular Price ‎13٬811٬000 تومان Special Price ‎13٬090٬000 تومان
 19. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844W ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844W ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 8% Regular Price ‎11٬395٬000 تومان Special Price ‎10٬500٬000 تومان
 20. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K844S ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 5% Regular Price ‎11٬650٬000 تومان Special Price ‎11٬080٬000 تومان
 21. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846W ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846W ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 5% Regular Price ‎12٬150٬000 تومان Special Price ‎11٬500٬000 تومان
  امتیاز:
  100 % of 100
 22. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846S ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K846S ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 3% Regular Price ‎12٬410٬000 تومان Special Price ‎12٬000٬000 تومان
 23. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K945W ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K945W ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 7% Regular Price ‎12٬070٬000 تومان Special Price ‎11٬200٬000 تومان
 24. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K945S ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K945S ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 5% Regular Price ‎12٬330٬000 تومان Special Price ‎11٬700٬000 تومان
 25. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946W ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946W ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 4% Regular Price ‎12٬800٬000 تومان Special Price ‎12٬290٬000 تومان
 26. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946S ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K946S ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 5% Regular Price ‎13٬000٬000 تومان Special Price ‎12٬300٬000 تومان
 27. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947W ظرفیت 9 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K947W ظرفیت 9 کیلوگرم
  قیمت : 4% Regular Price ‎13٬585٬000 تومان Special Price ‎13٬000٬000 تومان
 28. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K824S ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K824S ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 1% Regular Price ‎10٬930٬000 تومان Special Price ‎10٬770٬000 تومان
 29. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K824W ظرفیت 8 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K824W ظرفیت 8 کیلوگرم
  قیمت : 4% Regular Price ‎10٬750٬000 تومان Special Price ‎10٬299٬000 تومان
 30. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723S ظرفیت 7.5 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723S ظرفیت 7.5 کیلوگرم
  قیمت : 16% Regular Price ‎10٬390٬000 تومان Special Price ‎8٬750٬000 تومان
 31. ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم
  ماشین لباسشویی جی پلاس مدل GWM-K723W ظرفیت 7.5 کیلوگرم
  قیمت : 15% Regular Price ‎10٬100٬000 تومان Special Price ‎8٬550٬000 تومان
 32. تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50LU722S سایز 50 اینچ
  تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-50LU722S سایز 50 اینچ
  قیمت : 1% Regular Price ‎10٬550٬000 تومان Special Price ‎10٬430٬000 تومان
 33. تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-55LU821S سایز 55 اینچ
  تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-55LU821S سایز 55 اینچ
  قیمت : 7% Regular Price ‎16٬900٬000 تومان Special Price ‎15٬700٬000 تومان
 34. تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-55LQ721S سایز 55 اینچ
  تلویزیون ال ای دی هوشمند جی پلاس مدل GTV-55LQ721S سایز 55 اینچ
  قیمت : 6% Regular Price ‎15٬580٬000 تومان Special Price ‎14٬700٬000 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .