صندلی اداری

فیلتر
فیلترها
قیمت
تومان -
430,000
10,000,000

محصولات 1-60 از 1273

 1. صندلی مدیریت جوی مدل GJO11
  صندلی مدیریت جوی مدل GJO11
  قیمت : شروع از ‎2٬121٬000تومان
 2. صندلی کنفرانسی پرستیژ مدل GPE31
  صندلی کنفرانسی پرستیژ مدل GPE31
  قیمت : شروع از ‎1٬561٬000تومان
 3. صندلی کارشناسی دو دسته پرستیژ مدل GPE22
  صندلی کارشناسی دو دسته پرستیژ مدل GPE22
  قیمت : شروع از ‎1٬928٬000تومان
 4. صندلی کنفرانسی بوستون تیپ 2 مدل GBO32
  صندلی کنفرانسی بوستون تیپ 2 مدل GBO32
  قیمت : شروع از ‎1٬888٬000تومان
 5. صندلی کارشناسی بوستون تیپ 2 مدل GBO22
  صندلی کارشناسی بوستون تیپ 2 مدل GBO22
  قیمت : شروع از ‎2٬066٬000تومان
 6. صندلی مدیریت بوستون تیپ 2 مدل GBO12
  صندلی مدیریت بوستون تیپ 2 مدل GBO12
  قیمت : شروع از ‎2٬258٬000تومان
 7. صندلی کنفرانسی دیاموند مدل GDM31
  صندلی کنفرانسی دیاموند مدل GDM31
  قیمت : شروع از ‎1٬938٬000تومان
 8. صندلی کارشناسی دیاموند مدل GDM21
  صندلی کارشناسی دیاموند مدل GDM21
  قیمت : شروع از ‎2٬129٬000تومان
 9. صندلی مدیریت دیاموند مدل GDM11
  صندلی مدیریت دیاموند مدل GDM11
  قیمت : شروع از ‎2٬297٬000تومان
 10. صندلی کنفرانسی بوستون تیپ 1 مدل GBO31
  صندلی کنفرانسی بوستون تیپ 1 مدل GBO31
  قیمت : شروع از ‎1٬877٬000تومان
 11. صندلی کارشناسی بوستون تیپ 1 مدل GBO21
  صندلی کارشناسی بوستون تیپ 1 مدل GBO21
  قیمت : شروع از ‎2٬052٬000تومان
 12. صندلی مدیریت بوستون تیپ 1 مدل GBO11
  صندلی مدیریت بوستون تیپ 1 مدل GBO11
  قیمت : شروع از ‎2٬244٬000تومان
 13. صندلی کنفرانسی فیلیپو مدل GFL31
  صندلی کنفرانسی فیلیپو مدل GFL31
  قیمت : شروع از ‎1٬674٬000تومان
 14. صندلی کارشناسی فیلیپو مدل GFL21
  صندلی کارشناسی فیلیپو مدل GFL21
  قیمت : شروع از ‎1٬818٬000تومان
 15. صندلی مدیریت فیلیپو مدل GFL11
  صندلی مدیریت فیلیپو مدل GFL11
  قیمت : شروع از ‎2٬055٬000تومان
 16. صندلی کنفرانسی نانو مدل GNN31
  صندلی کنفرانسی نانو مدل GNN31
  قیمت : شروع از ‎1٬449٬000تومان
 17. صندلی کارشناسی نانو مدل GNN21
  صندلی کارشناسی نانو مدل GNN21
  قیمت : شروع از ‎1٬602٬000تومان
 18. صندلی کارشناسی گراند مدل GGR21
  صندلی کارشناسی گراند مدل GGR21
  قیمت : شروع از ‎2٬391٬000تومان
 19. صندلی کنفرانسی پیرامید مدل GPR31
  صندلی کنفرانسی پیرامید مدل GPR31
  قیمت : شروع از ‎1٬674٬000تومان
 20. صندلی کارشناسی پیرامید مدل GPR21
  صندلی کارشناسی پیرامید مدل GPR21
  قیمت : شروع از ‎1٬818٬000تومان
 21. صندلی مدیریت پیرامید مدل GPR11
  صندلی مدیریت پیرامید مدل GPR11
  قیمت : شروع از ‎2٬042٬000تومان
 22. صندلی کارمندی مدل sk712t نیلپر
  صندلی کارمندی مدل sk712t نیلپر
  امتیاز:
  60%
  قیمت : شروع از ‎1٬930٬000تومان
 23. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM850
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM850
  قیمت : شروع از ‎2٬235٬000تومان
 24. صندلی مدیریتی Creative هلگر
  صندلی مدیریتی Creative هلگر
  قیمت : شروع از ‎1٬920٬600تومان Regular Price ‎2٬134٬000تومان
 25. صندلی کارمندی مدل 7210 محک
  صندلی کارمندی مدل 7210 محک
  قیمت : شروع از ‎970٬000تومان
 26. صندلی کارمندی نیلپر کد SK666
  صندلی کارمندی نیلپر کد SK666
  قیمت : شروع از ‎1٬428٬000تومان
 27. صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm812v نیلپر
  قیمت : شروع از ‎2٬545٬000تومان
 28. صندلی کارمندی راشن مدل V104BD
  صندلی کارمندی راشن مدل V104BD
  قیمت : شروع از ‎685٬000تومان
 29. صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  صندلی مدیریتی مدل 7330 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬230٬000تومان
 30. صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  صندلی مدیریتی مدل 5516 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬400٬000تومان
 31. صندلی کارمندی ونتو EV355 داتیس
  صندلی کارمندی ونتو EV355 داتیس
  قیمت : شروع از ‎760٬000تومان
 32. صندلی کارشناسی مدل DCE آرتمن
  صندلی کارشناسی مدل DCE آرتمن
  قیمت : شروع از ‎1٬515٬000تومان
 33. صندلی کارمندی نیلپر مدل SK450
  صندلی کارمندی نیلپر مدل SK450
  قیمت : شروع از ‎1٬341٬000تومان
 34. صندلی کارمندی مدل 7230 محک
  صندلی کارمندی مدل 7230 محک
  قیمت : شروع از ‎1٬125٬000تومان
 35. صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  صندلی مدیریت طبی فرا MF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎2٬170٬000تومان
 36. صندلی اپراتوری محک مدل multy2220
  صندلی اپراتوری محک مدل multy2220
  قیمت : شروع از ‎630٬000تومان
 37. صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  صندلی مدیریتی مدل sm910 نیلپر
  قیمت : شروع از ‎3٬832٬000تومان
 38. صندلی اپراتوری مدل P230G صنایع نظری
  صندلی اپراتوری مدل P230G صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎960٬000تومان
 39. صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  صندلی کارشناسی طبی فرا XF860 داتیس
  قیمت : شروع از ‎1٬870٬000تومان
 40. صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  صندلی کارشناسی اروند مدل 6012
  قیمت : شروع از ‎2٬000٬000تومان
 41. صندلی کنفرانسی نیلپر کد SC666
  صندلی کنفرانسی نیلپر کد SC666
  قیمت : شروع از ‎1٬134٬000تومان
 42. صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  صندلی مدیریتی مدل BGM آرتمن
  قیمت : شروع از ‎2٬200٬000تومان
 43. صندلی کارشناسی لیو مدل H72k
  صندلی کارشناسی لیو مدل H72k
  قیمت : شروع از ‎1٬896٬000تومان
 44. صندلی مدیریتی Boss هلگر
  صندلی مدیریتی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬543٬400تومان Regular Price ‎2٬826٬000تومان
 45. صندلی کنفرانسی مدل 7110 محک
  صندلی کنفرانسی مدل 7110 محک
  قیمت : شروع از ‎895٬000تومان
 46. صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  صندلی کارشناسی مدل E201 صنایع نظری
  قیمت : شروع از ‎1٬680٬000تومان
 47. صندلی کنفرانسی محک مدل multy2110
  صندلی کنفرانسی محک مدل multy2110
  قیمت : شروع از ‎655٬000تومان
 48. صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  صندلی کارشناسی مدل 5514 اروند
  قیمت : شروع از ‎3٬300٬000تومان
 49. صندلی کارشناسی Boss هلگر
  صندلی کارشناسی Boss هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬286٬900تومان Regular Price ‎2٬541٬000تومان
 50. صندلی کنفرانسی مدل sc712p نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc712p نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬499٬000تومان
 51. صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  صندلی مدیریتی نیلپر مدل SM869
  قیمت : شروع از ‎2٬464٬000تومان
 52. صندلی کارشناسی Style هلگر
  صندلی کارشناسی Style هلگر
  قیمت : شروع از ‎2٬389٬500تومان Regular Price ‎2٬655٬000تومان
 53. صندلی کارمندی راشن مدل V104
  صندلی کارمندی راشن مدل V104
  قیمت : شروع از ‎801٬000تومان
 54. صندلی کنفرانسی مدل sc809e نیلپر
  صندلی کنفرانسی مدل sc809e نیلپر
  قیمت : شروع از ‎1٬663٬000تومان
 55. صندلی کارشناسی مدل T1165 راحتیران
  صندلی کارشناسی مدل T1165 راحتیران
  قیمت : شروع از ‎2٬050٬000تومان

محصولات 1-60 از 1273

مدل ها و خرید خرید اینترنتی کالاهای صندلی اداری


صندلی اداری از عناصر مهم و اصلی در چیدمان فضاهای اداری می باشد. مهم ترین نکاتی که در انتخاب صندلی اداری موثر هستند رعایت ارگونومی در ساخت صندلی، تنوع و زیبایی ظاهری محصول است. جستجو و گشت و گذار در بین صندلی هایی مدرن، زیبا، ارگونومیک و فنی ، دسته بندی های متنوع و کامل از جمله صندلی کارمندی ، صندلی کارشناسی ، صندلی مدیریتی ، صندلی کانتر ،صندلی آزمایشگاهی ... در کنار طیف وسیعی از برندهای داخلی و خارجی می تواند به انتخاب و خرید صندلی اداری مناسب با فضای اداری مورد نظرتان بی انجامد

صندلی اداری از مهمترین اقلام در وسایل اداری به شمار می آید. برآورد شده که هر کارمند یا فردی که کار دفتری انجام می دهد حدود 2000 ساعت را در سال روی صندلی اداری سپری می کند؛ این یعنی بیش از 83 روز در سال!!! کارشناسان مدیریت موسسه جهانی مکنزی نیز برآورد کردند که صندلی اداری مناسب، تا 63 درصد بهره وری نیروی کار را ارتقاء می دهد. در عین حال، این وسیله یکی از اصلی ترین کالاها در زیبای شناسی و دکوراسیون محیط کار شناخته می شود. پس عجیب نیست انتخاب یک صندلی اداری مناسب موضوعی پیچیده باشد.
اما صندلی اداری خوب از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
۱-راحتی؛ صندلی اداری خوب باید راحت باشد. اگر یک فرد حدود یک چهارم از سال را درحال نشستن روی یک صندلی باشد، منطقی است که با انتخاب یک صندلی راحت، اسباب کیفیت محیطی بهتر برای او فراهم شود.
۲-انعطاف پذیری؛ بر خلاف صندلی های غیر اداری، به علت استفاده طولانی مدت از صندلی های اداری باید از انعطاف پذیری نسبی برخوردار باشند تا بتوانند قابلیت عملکرد بهتری را برای کاربر فراهم کنند.
۳-تنظیم پذیری؛ همه افراد استفاده کننده از صندلی های اداری از قد یکسان و یا حتی عادت های نشستن مشابه برخوردار نیستند. به همین دلیل تنظیم پذیری به کمک مکانیزم های مختلف، یکی از ویژگی های مهم انواع صندلی اداری به شمار می آید.
۴-قابلیت چرخان بودن؛ این قابلیت در صندلی های اداری باعث می شود تا استفاده از آن در محیط را کاربردی تر کند و توان حرکتی استفاده کنندگان را افزایش دهد.
۵-ارگونومیک بودن؛ به دلیل نشستن طولانی مدت در طی روز روی صندلی های اداری، یک صندلی اداری غیر ارگونومیک می تواند آسیب های جبران ناپذیری به ستون فقرات و ماهیچه های ناحیه کمر و پهلو استفاده کنندگان وارد کند. پس می توان نتیجه گرفت با انتخاب یک صندلی اداری استاندارد، سلامت و کیفیت زندگی را به کارمندان تان هدیه می دهید.


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خوگر می باشد .