“Shanshui City” فلسفه نحوه معماری شهرهای آینده مبتنی بر روح نیاز ارتباط با طبیعت شهروندان

شهرهای آینده مبتنی بر روح نیاز به تحرک شهروندان و ارتباط با طبیعت بر مبنای هسته فلسفه طراحی “Shanshui City”

این دیدگاهی است در خصوص فرم شهرهای آینده مبتنی بر روح نیاز به تحرک شهروندان و ارتباط با طبیعت بر مبنای هسته فلسفه طراحی “Shanshui City”

شرکت “MAD” تلاش می کند تا تعادلی میان بشریت ، شهر و محیط زیست خلق نماید.

ساختار دهی مجدد خیابان به صورت عمودی و تعداد نه برج به هم پیوسته با توزیع مجدد بافت شهری در میان آنها به صورت انسجام یافته به نحوی که یک محله را ایجاد می نماید لیکن تاحدودی نامتجانس با فرهنگ امروزی ما ، جامعه ای با فضاهای عمومی و باغ های طبقاتی و دالان های ارتباطی موجدار و دایره وار بین برج ها و گردش بین این برجها و ایجاد و پرورش حس اجتماعی در میان ساکنان، و کمک به فعال شدن برج به عنوان یک مرکز پر تردد در یک شهر ، ساخت این مجموعه را به صورت یک هدف پی گیری می نماید.

این پروژه به عنوان بخشی از یک تایتل عمده تر است با عنوان ” دوباره در مورد چگونگی و نحوه زیستمان در لس آنجلس فکر کنیم .”

“Ma Yansong” ما یانسونگ از جوانترین معماران چینی است که در سال ۲۰۰۸ توسط مجله ICON استودیو طراحی او با نام MAD در میان ۲۰ مجموعه اثر گذار جوان در دنیای معماری انتخاب شد .

فلسفه مایونسن ma yansong” در معماری بر اساس روح ارتباط میان مردم و طبیعت استوار است که زیر بنای فلسفی آن “Shanshui City” می باشد.

شرکت معماری “MAD” که توسط آرشیتکت چینی “Ma Yansong” ما یانسونگ – در سال ۲۰۰۴ تاسیس شده است.که شرکتی معماری است که تمرکزش در زمینه رشد مربوط به آینده و ارتباطات ارگانیک در معماری و همچنین طراحی های مبتنی بر تکنولوژی های پیشرفته و تجسم بخشیدن به تفسیری معاصر از آن با گرایش شرقی می باشد.

این مجموعه را “cloud corridor”سکو های “راهرو هائی در ابر” نامیده اند که با موزه شهر مجاور است و در بالای ایستگاه مترو قرار دارد و فرصتی است برای مردم شهر که در ساعاتی که خسته از ازدحام روزانه به خانه هایشان می روند، مدتی حرکت و زندگی در طبیعت را به صورتی متفاوت تجربه کنند ، شاید این مجموعه گاهی به عنوان یک پارک عمومی بازده بیابد و فرصتی برای ساکنان باشد که در غوغای تراکم شهری ، با طبیعت تعامل کنند.

این نمایشگاه تا ششم نوامبر ۲۰۱۵ برای بازدید عموم برقرار است .

پروژه های مشهور دیگری که این استودیو و این طراح انجام داده اند :
– China Wood Sculpture Museum, Harbin (China), 2013
– Absolute towers, Missisauga, Toronto (Canada), 2012
– Ordos museum, Ordos (China), 2011
– Vertu travelling pavilion, Milan, Shanghai, Dubai, Beijing, London, 2011
– Hongluo clubhouse, Beijing (China), 2006
که البته تمامی این پروژه ها در راستای همان فلسفه و دیدگاه اصلی طراح “Shunshui City” متمرکز می باشد .

چند نمونه دیگر از کارهای این آرشیتکت و طراح چینی را برای درک بهتر فلسفه فکری او می آوریم