klopf architecture ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto را به روز می کند

Joseph Eichler ، موسس خانه های Eichler ، مسئول ساخت بیش از ۱۱ هزار خانه در سرتاسر کالیفرنیا ، بین سال های ۱۹۵۰ و زمان مرگ او یعنی سال ۱۹۷۴ شد

Joseph Eichler ، موسس خانه های Eichler ، مسئول ساخت بیش از ۱۱ هزار خانه در سرتاسر کالیفرنیا ، بین سال های ۱۹۵۰ و زمان مرگ او یعنی سال ۱۹۷۴ شد.

او از بسیاری معماران هم دوره ی خود مثل Frank lloyed wright،Robert Anshen،Claude Oakland،همکاران Jones و Emmons ،A quincy Jones وRafael Soriano در کامل کردن طرح معماران ، پیشی گرفت.

از میان اقامتگاه های زیاد Eichler ، یکی از آن ها توسط معماری Klopf انتخاب شد تا با همکاری معماران Arterra و ساخت و ساز Flex به تغییر آن پرداخته شود.

به عنوان بخشی از به روز رسانی ، دیوارهای اصلی گسترش داده شدند و به نمای ورودی اجازه داده شد تا به سمت بیرون باز شود.خانه بین فضای بیرون و داخل ، پاویون باز و پارت های مساوی اقامتگاه ،پیوستگی ایجاد می کند.

به علاوه، این طرح از ایده های ژاپنی ، مبنی بر استفاده از چشمه، دیوارهای نیمکتی بتنیو چشم اندازهای طبیعی بهره می برد.این خانه ی بازسازی شده، با مساحت ۱۷۱۲ فوت مربع در Palo Alto ی کالیفرنیاو در قلب دره ی Silicon واقع شده است.