برندگان طراحی مبلمان از دیدگاه انجمن بین المللی طراحان داخلی

انجمن بین المللی طراحان داخلی همه ساله با همکاری مجله معتبر  INTERIOR DESIGN   در گروهای مختلف کالاهای مرتبط با دکوراسیون داخلی در سطح جهان کالاهائی را به عنوان کالای برتر سال انتخاب می نماید ، در این مطلب کالاهای منتخب در برخی از گروه های کالائی مربوط به دکوراسیون داخلی که دارای جذابیت عمومی بیشتری می باشد ، می آوریم .

گروه فیتینگ های حمام
گروه فیتینگ های حمام

کالای منتخب در گروه فیتینگ های حمام در سال ۲۰۱۵

گروه کالاهای استراحت محوطه باز
گروه کالاهای استراحت محوطه باز

کالای برگزیده در گروه کالاهای استراحت محوطه باز در سال ۲۰۱۵

احراز رتبه اول در گروه contrac
احراز رتبه اول در گروه contrac

احراز رتبه اول در گروه contract system در سال ۲۰۱۵ توسط مجله INTERIOR DESIGN

کالای منتخب در رسته Contract Desk در سال ۲۰۱۵ توسط مجله INTERIOR DESIGN

رتبه اول در گروه Partition Sys
رتبه اول در گروه Partition Sys

رتبه اول در گروه Partition System 2015 درسال ۲۰۱۵

رتبه اول در گروه Residential
رتبه اول در گروه Residential

رتبه اول در گروه Residential Cocktail Table در سال ۲۰۱۵

کالای گروه Residential Lounge
کالای گروه Residential Lounge

کالای گروه Residential Lounge Chair که به عنوان کالای برتر در این گروه در سال ۲۰۱۵ انتخاب شده است.

اندازه و ابعاد صندلی استراحت
اندازه و ابعاد صندلی استراحت

ابعاد و اندازه های صندلی استراحتی که به عنوان کالای برتر در این گروه در سال ۲۰۱۵ انتخاب شده است.

صندلی انتخاب شده در گروه Task
صندلی انتخاب شده در گروه Task

صندلی انتخاب شده در گروه Task Chair این صندلی به عنوان برنده در این گروه در سال ۲۰۱۵ توسط مجله معتبر INTERIOR DESIGN انتخاب شده است.

کالای منتخب 2015 برای گروه Con
کالای منتخب ۲۰۱۵ برای گروه Con

کالای منتخب ۲۰۱۵ برای گروه Contract Conference Chair توسط مجله معتبر INTERIOR DESIGN

دارای رتبه برتر در سال 2015 تو
دارای رتبه برتر در سال ۲۰۱۵ تو

دارای رتبه برتر در سال ۲۰۱۵ توسط مجله INTERIOR DESIGN در رسته Residential Accent Chair

برنده جایزه اول در سال 2015 در
برنده جایزه اول در سال ۲۰۱۵ در

برنده جایزه اول در سال ۲۰۱۵ در رسته Contract Lounge Chair

منتخب به عنوان کالای برتر در ر
منتخب به عنوان کالای برتر در ر

منتخب به عنوان کالای برتر در رسته Educational Furniture توسط مجله معتبر Interior Design