Frida فریدا چهار پایه ای با بسته بندی تخت

این چهارپایه با طرح خلاقانه ای که دارد امکان بسته بندی به صورت فلت را فراهم آورده است که امکان حمل و نقل آنرا بسیار سهل می نماید.

این هم چهارپایه فریدا

مزیت این صندلی همانگونه که ذکر کردیم در سادگی اتصال قطعات به هم و بازگشایی آسان این قطعات و بسته بندی آن است به نحوی که تنها توسط یک پیچ پروانه ای کل این چهارپایه باز و بسته می گردد.

 

کل این چهارپایه از چهار قطعه تشکیل شده است، دو عدد پایه یکسان ( هر کدام دو پایه را تشکیل می دهند) یک کف برای نشیمن و یک عدد مهره پیچ دار پروانه ای .

 

در این مرحله به سادگی دو پایه در هم قرار می گیرند و آماده قرار گرفتن صفحه در روی آن می شوند.

 

با قرار گرفتن صفحه بر روی پایه ها هم ایستائی به طور کامل تامین می شود و هم به عنوان مهره ای عمل می کند که پیچ پروانه ای در درون آن می پیچد.

و پس از پیچش مهره پروانه ای چهار پایه آماده استفاده می باشد و به همین ترتیب و به ساد گی می توان آنرا دمونتاژ نمود.