۱۰۰ شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا

موزه ویترا که یک موسسه خصوصی است در سال ۱۹۸۹، توسط سی . ای . اُ رالف فلهبام تاسیس شد . موزه برمبلمان و طراحی داخلی متمرکز است و درآن مجموعه آثاری از هنرمندان معاصر به نمایش گذاشته شده است .

در موزه ی دو طبقه ویترا که ۸,۰۰۰ فوت مربع مساحت دارد یکی از بزرگترین کلکسیون های مبلمان دنیا، که شامل آثاری از سبک های رایج در قرن نوزدهم تا دوره مدرن است به نمایش گذاشته شده است.
یکی از بخش های مهم این موزه نمایش ۱۰۰ شاهکار طراحی در تاریخ طراحی صندلی است . درمورد موزه ویترا و محصولات آن بسیار می توان گفت ولی دراین بخش می خواهیم تنها نگاهی بیندازیم براین ۱۰۰ اثر ماندگار در تاریخ طراحی صندلی جهان.