تصاویر دکوراسیون داخلی

استودیو محلی thaipan مبادرت به تبدیل یک کارگاه متروکه به رستوران نودل(ماکارونی) در تایلند کرده است.هدف طراح طبق خواسته ی مالک ایجاد نگاهی جدید به   سنت خوردن نودل در تایلند بود. ایده ی طراحی برای ایجاد این نگاه جدید استفاده از عناصر و المان های کلاسیک بوده است که به فضا شکل و شخصیت بخشیده است.

درتصاویر دکوراسیون داخلی این رستوران یک دیوار آجری بزرگ دیده می شود که ترکیبی از سنت های مختلف تایلندی است. علاوه برآن از عناصر سنگ تراشی سنتی که نشانگر فرهنگ این جامعه می باشد نیزاستفاده شده است. هدف از ایجاد این بنا به مساحت ۴۳۲ متر مربع ،در نظر گرفتن محل استقراربرای حداقل ۲۰۰ نفر بوده است که به لطف توزیع فضایی این امر محقق شده است.
همانطور که در تصاویر دکوراسیون داخلی می بینیم برای طراحی روشنایی از المانهای دایره شکل با متریالهای تایلندی به همراه لامپایی استفاده شده است که برخوردنور به این متریال روشنایی را به قسمتهای نهار خوری منعکس می کند.هرچند که بودجه این پروژه کم بوده است اما این این استودیو به خوبی توانسته است علاوه بر این که پروژه را به پایان برساند بخشی از این سرمایه را پس انداز کند.

یک پنجره از یک خانه قدیمی در این دیوار آجری قرار داده شده است.

میزهای دکواتیو که یادآور سنت تایلندی است.