کاغذ دیواری ECO

کاغذ دیواری ECO آخرین مجموعه کاغذ دیواری را روانه بازار کرده است. یک همکاری با یک گروه طراحی سوئدی که برای اولین بار با کاغذ کار می کنند. مجموعه شامل یک سری از طرح های کاغذ دیواری با تکنیک های مختلف سایه است.یک مجموعه از ۹ طرح مختلف کاغذ دیواری که توهمی از عمق  وساختار را نشان می دهد.

مجموعه تشکیل شده از طرح ها و سایه هایی با پس زمینه سفید که خطای دید و توهم عمق ایجاد می کند. این مجموعه کاری از بهترین طراحان سوئد از گروه Front است. طرح ها در این مجموعه از تکنیک های تولید در کاغذ دیواری سرچشمه می گیرد.

گروه، کاغذهای تا شده را به شکل هایی که ترسیم شده بود برش می داد سپس تغییرات و شکل های مطلوب را برای قرار گرفتن در پس زمینه کاغذ دیواری امتحان می کرد و هم زمان برجستگی های سه بعدی کار را بدست آورد.