پنج طراحی ساده اما خلاقانه

در این مبحث هدف ارائه ط رح های پیچیده و مشکل نیست لیکن نشان دادن ایده هائی است که گرچه پس از ارائه به نظر ساده می آیند، لیکن عرضه کننده نوعی از خلاقیت هستند.

وسیله ای ساده و کاربردی
وسیله ای ساده و کاربردی

این وسیله بسیار ساده و کاربردی می باشد، ضمن استفاده از لبته نرده که معمولا بلااستفاده می باشد، هم گلدانی را برای زیبائی ایجاد می نماید و هم وسیله مشابه یک میز ساده و کاربردی.

استفاده از رنده معمولی آشپزخانه در جهت ایجاد نورپردازی خلاقانه

وسیله ای زیبا برای استند

وسیله ای زیبا برای استند

با استفاده از چوب ساده و پایه های معمولی ، استندی ساده اما زیبا خلق شده است.

این هم طرحی خلاق
این هم طرحی خلاق

کوله پشتی معمول که مورد استفاده جوانان می باشد با اتصال یک کلاه، کاربردی جذاب یافته است.

استفاده از پالت ساده
استفاده از پالت ساده

با استفاده از پالت ساده یک مبل ساده و کاربردی طراحی شده است.

(Creative Ideas)