پلی همانند ترن هوایی

پل معروف “Eshima Ohashi” که در غرب ژاپن واقع شده است دو شهر “Matsue” و “Sakaiminato” را به هم متصل نموده, و شباهت زیادی نیز به وسایل بازی مورد استفاده در شهرهای بازی دارد.

ارتفاع این پل ۴۴ متر است و این ارتفاع زیاد به دلیل ایجاد امکان کشتیرانی در دریاچه “Nakaumi” بوده است ، این پل که ساختاری یک تکه دارد دارای ۱.۷ کیلومتر طول و ۱۱.۴ متر پهنا می باشد که باعث گشته بزرگترین از نوع خود در کشور ژاپن و سومین در جهان باشد .

هر چند که در این پل خبری از چرخ ها و یا حلقه های ترن هوایی نیست، اما هنگامیکه اتومبیل به بالاترین ارتفاع می رسد شیب زیاد ضمن اینکه سرگرم کننده است ، ترسناک و شاید خطرناک نیز به نظر می رسد .

زمانی این پل بیشتر شبیه ترن هوایی می شود که از کناره به آن نگاه کنید. اما در حقیقت شیب آن در بیشترین حالت ۶.۱% می باشد که گرچه شیب زیادی است اما با این نوع نمایش بیشتر هم به نظر می آید .