پارتیشن اداری

استودیو طراحی  The Andes House پارتیشنی را با استفاده از تخته فیبر سخت طراحی نموده است که به کمک آن به راحتی می توان فضای کاری را از سایر فضاها جدا کرد.این پارتیشن ، محصولی مناسب جهت استفاده در فضاهای اداری کوچک است.

همانطور که گفته شد در ساخت این پارتیشن اداری از تخته فیبر سخت (Hard Board) استفاده شده است. اختراع ساخت تخته فیبر سخت به دلیل علاقه مندی شدید صاحبان صنعت اوراق فشرده به استفاده از ضایعات کارخانجات چوب بری بوده است. اولین بار یکی از مدیران همین کارخانه ها توانست روشی ابداع کند که به کمک آن بدون از بین رفتن پلیمر اصلی چوب، خرده چوبها به الیاف تبدیل شوند.در دیگ پخت ابداعی این شخص ، خرده چوبها برای مدت کوتاهی تحت تاثیر فشار بخار آب قرار گرفته و پس از آن فشار بخار آب کاهش داده شده و خرده چوبهائی که تحت تاثیر بخار آب نرم شده اند در اثر فشار بخار آب داخل خود منفجر شده و به الیاف تبدیل می گردند و از آنجاییکه این الیافها مناسب ساخت کاغذ نبودند، این محقق آنها را به ورقه ای سخت تبدیل کرد که این ورقه سخت همان تخته فیبر سخت می باشد.

طراحی و ساخت این محصول خلاقانه در طی شش ماه انجام شده است که در سه مرحله می توان آن را خلاصه کرد.

۱.تجزیه و تحلیل: جمع آوری اطلاعات درباره ی محصول، فرایند تولید و مشخصات فنی
۲.طراحی و توسعه صفحات: آزمایش کردن صفحات و دست یابی به پتانسل های مختلف آن ها در طراحی

۳.طراحی و توسعه محصولات: تعریف، طراحی و ساخت محصولات نهایی

نتایج بررسی های انجام شده نشان دهنده ی کیفیت ، مقاومت در مقابل رطوبت، انعطاف پذیری،سبکی و کم هزینه بودن متریال به کار رفته در ساخت این محصول خلاقانه است. Christian Dominguez معمار مسئول این پروژه معتقد است که این ویژگیهای متریال در دو مقیاس در این پروژه به کار گرفته شده است.در مقیاس معمارانه این محصول جهت تفکیک فضاها استفاده شده است و در مقیاس کوچکتر طراحی فضاهایی جهت مرتب کردن لوازم جانبی مانند جاقلمی، جاکتابی و … باعث سازماندهی فضایی شده است.