نیمکت پارک

خیابان‌ها، پارک‌ها و فضاهای عمومی از مهم‌ترین فضاهای شهری هستند و چگونگی ساختار آن‌ها می‌تواند بررفتار و فرهنگ شهر نیز تاثیر بسیاری داشته باشد. پارک‌ها یکی از فضاهایی هستند که افراد زیادی با سنین و ویژگی‌های متفاوت هریک به نوبه خود در آن وقت می‌گذرانند و به همین دلیل طراحی آن‌ها حائز اهمیت است.

نیکمت در فضای شهری و به خصوص نیمکت پارک عنصری است که می‌تواند در شکل گیری رفتار‌های شهری و مدت زمان و گونه استفاده مردم از آن تاثیرگذار باشد. طراحی، شکل قرارگیری، راحتی و جذابیت بصری نیمکت در تصمیم افراد برای استفاده از آن موثر است همچینین می‌تواند به شکلی باشد که ارتباط مردم با یکدیگر را نیز آسان و ممکن سازد و یا از آن جلوگیری کند. در زیر چند نمونه جالب و متفاوت از نیمکت‌های پارک‌ها و فضاهای شهری نشان داده شده‌است.

نیمکت پارک با ترکیب خلاقانه با گیاهان سبز

نیمکت پارک ابتکاری درترکیب با فرم های دکوراتیو

نیمکت پارک با طراحی و مدرن خلاقانه به عنوان جزئی از هویت بصری شهر.

نیمکت پارک مناسب برای استراحت دوچرخه سواران!

نیمکت پارک درترکیب با هویت باغچه ها .

نیمکت پارک به عنوان جزئی از ترکیب بندی بصری فضای پارک.

نیمکت پارکی که نقض محافظ و خط مرزی گیاهان را نیز ایفا می کند.

نیمکت پارک مدور که هم موجب تاکید ، محافظت و زیبایی بیشتر درختان می شود و هم فضای مفید برای استراحت شهروندان فراهم می کند.