نیاز به گسترش تولیدات لوازم دکوراسیون در زمینه مبلمان مورد نیاز کودک و نوجوان (بخش سوم)

در این بخش به میز و صندلی مخصوص کودک و نوجوان می پردازیم.

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

میز و صندلی مخصوص کودک و نوجوان از دیگر گروه های کالائی است که کمتر به آن توجه شده است، در این بخش نمونه هائی از این گروه کالائی را ذکر می نمائیم.

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

گاهی صندلی کودک تلفیقی از اسباب بازی و وسیله نشیمن می باشد.

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

طرح های ساده اما با رنگهای ویژه کودک و نوجوان

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

نمونه دیگری از نشیمن های مناسب نوجوانان

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

صندلی ویژه کودکان و نوجوانان

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

جالب ، زیبا و مناسب برای کودکان

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

نمونه دیگری از صندلی کودک

صندلی و میز ساده

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

چند مدل میز مناسب برای نوجوانان

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

این هم میزی مناسب برای بازیهای کودکان

مبلمان کودک و نوجوان
مبلمان کودک و نوجوان

صندلی های زیبا به همراه میز مناسب