نمایش انیمیشن هائی از محصولات شرکت ایتالیائی پلانک “plank” تولید کننده میز و صندلی

تولیدات شرکت ایتالیایی “plank”شامل موارد زیر می باشد:

۱-   میزهای تاشو با مکانیزم
جالب اتصال به یکدیگر

۲- صندلی PLANK Miura

۳- نحوه بسته بندی و
مونتاژ   میز تاشو قابل حمل MISTER X TABE

۴- صندلی های دسته دار PLANK Monza با قابلیت اتصال به هم

درزیر می توانید فیلم هایی درخصوص این محصولات مشاهده نمایید:

میزهای تاشو با مکانیزم جالب ات
میزهای تاشو با مکانیزم جالب ات

میزهای تاشو با مکانیزم جالب اتصال به یکدیگر PLANK Miura

صندلی PLANK Miura
صندلی PLANK Miura

صندلی PLANK Miura

میز تاشو قابل حمل PLANK Miura
میز تاشو قابل حمل PLANK Miura

نحوه بسته بندی و مونتاژ میز تاشو قابل حمل MISTER X TABLE

صندلی های دسته دار PLANK Monza
صندلی های دسته دار PLANK Monza

صندلی های دسته دار PLANK Monza با قابلیت اتصال به هم با قطعه ای که دو مدل دارد اولی اتصال را افقی ادامه می دهد و دومی اتصال را با زاویه ادامه می دهد.