نقاشی شکار و شکارچی بر روی دیوارهای میامی در آفریقای جنوبی

گرافیک محیطی و نقاشی محیطی روز به روز پرتعداد تر و پرطرفدارتر می شود.امروزه کمتر جایی می توان یافت که ردپای گرافیک محیطی و نقاشی محیطی در آن نباشد. ضرورت وجود گرافیک محیطی با پیچیده تر شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها افزایش یافته است.

امروزه هنر مقوله ای است که بیشتر از آنچه در گذشته متصور بوده برای بهبود شرایط زیست و ایجاد زندگی بهتر به کار گرفته می شود.

در این نمونه نقاشی دیواری شیر در تعقیب گوزن است و گوزن به شدت در حال تلاش برای فرار از صحنه

در این آثار هنری که در قالب یک پالت از رنگ خاکستری است طبیعت جاندار در طبیعت بی جان ادغام شده است ، کاملا سیاه و سفید

بافت خشن با سایه های عمیق و کنتراست شدید بین نور و تاریکی در این نقاشی ها قابل مشاهده است

نمایش اسم faith47 بر روی دیوار

چهره یک گوزن که به طور ناامیدانه ای تلاشهای آخرش را برای نجات از دست شکارچیان میکند

تصاویر حیوانات بیش از حد واقعی نشان داده شده است