نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو

به مناسبت فراررسیدن بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو ، هنرمند فرانسوی به نام JR دو مجسمه ی غول آسا از ورزشکاران را در شهر نصب نموده است.

درساخت و نصب این مجسمه های غول آسا از تکنیکی واحد استفاده شده است.یکی از این مجسمه ها روی یک ساختمان بلند مسکونی نصب شده و ورزشکاری را در حال پرش را نشان می دهد.JR در مورد این مجسمه در صفحه ی اینستاگرام خود می گوید:این مجسمه مربوط است به محمد یونس ادریس ۲۷ ساله که در سودان متولد شده وساکن آلمان است وی برای شرکت در بازیهای المپیک ریو رد صلاحیت شد ولی به کمک این مجسمه هم اکنون در ریو است.

مجسمه ی دوم که در نزدیکی منطقه ی Barra نصب شده است شناگری را در حال غواصی در اقیانوس نمایش می دهد.برای نصب این آثارهنری از داربست های فلزی کمک گرفته شده است.