طراحی میز با کنده درخت

Thomas De Lussac طراح فرانسوی میز خلاقانه ای را با استفاده از تنه ی درخت طراحی کرده است این میز زیبا  Racine Carré Table نام دارد.

این میز نمونه ی زیبایی از یک کنده ی درخت از منطقه perche در شمال غربی فرانسه می باشد و برای ساختن آن ۸ماه زمان صرف شده است.

در تصاویر زیر نحوه ی ساخت این میز دست ساز زیبا از ابتدا تا انتها شامل، چگونگی اتصال سطحی صاف و صیقلی به کنده ی درخت و نحوه نصب پایه در سمت دیگر میز و… رامشاهده می کنید.در ساخت این میز دست ساز زیبا هنرمندان و صنعتگران مختلفی به نام های ,Perchebois Craftsmen E ,Chartrain ,Bouhours ,Gautier همکاری نموده اند.