میز

در Labège واقع در جنوب غربی  فرانسه برنامه ای برای نمایش هنر معاصر ترتیب داده شده که دران هنرمندی به نام Benedetto Bufalino یک کار جذاب و تعاملی به  فضای باز مرکز Maison Salvan افزوده است.

Benedetto Bufalino میز خلاقانه ای را با هدف تجدید استفاده از اشیا معمولی طراحی نموده ، وی برای ساخت این میز از یک ماشین قدیمی استفاده کرده است. سوابق پیشین کارهای خلاقانه ی bufalino عبارتست از تبدیل یک صندلی محصور به جکوزی ، تبدیل یک ماشین پلیس به قفس پرنده و….

وی برای ساخت این میز پینگ پنگ بعد از برش پنجره ها و سقف ، آن را از سمت سقف ماشین روی زمین قرار داده و سطح زیر ماشین که قرار است به عنوان صفحه ی رویی میز از آن استفاده شود به خوبی توسط صفحه ای آبی رنگ که چهارچرخ ماشین را نیز احاطه کرده پوشیده شده است.

به کمک یک دیوایدر سطح رویی میز به دو قسمت مساوی تقسیم شده است.

Benedetto Bufalino با خلق این میز فضای جذاب و پویایی را در این مرکز ایجاد نموده است.