میزناهارخوری قابل حمل

میز ناهارخوری Napkin یک میز قابل حمل جدید است که توسط یکی از فارغ التحصیلان رشته طراحی صنعتی از دانشگاه Tunghai تایوان طراحی شده است.

این میز قابل حمل درست مانند یک کیف پول تا می شود و فضای کمی را اشغال می کند و برای قرارهای ناهاردوستانه بسیار مناسب است.در این میز فضاهایی برای قراردادن قاشق و چنگال و لیوان تعبیه شده است.دو طرف این میز بندهایی طراحی شده که عملکردی مانند گردنبند داشته و برای نگهداری میزاستفاده می شود.
بسیاری بر این باورند با همه گیر شدن استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی ، شاهد تغییرات گسترده تعاملات بین فردی و گروهی و نیز اهمیت یافتن نقش ارتباطات در زندگی روزمره و در پی آن تشکیل جهان مجازی مدرن در برابردنیای سنتی هستیم و به نظر می رسد در این تقابل است که روابط اجتماعی مبتنی بر ارتباطات درونی و حسی گذشته جایگاه خود را از دست داده و ارتباطات مبتنی بر تکنولوژی و دنیای مجازی جایگزین شده است .طراحی های ساده از قبیل این میز می تواند تعامل و رابطه ی بین افراد را در طی روز بهبود بخشد.