میز چند منظوره

طراحی به نام Kunsik Choi یک میز چندمنظوره به نام Boida را خلق کرده است.از این میزکه بیشتر شبیه به یک میز قهوه می باشد می توان به عنوان صندلی کودک و یا جایی برای قرار دادن کتاب و مجله استفاده کرد.

این میز خلاقانه که با استفاده از چوب ساخته شده است به والدین اجازه می دهد که درهنگام انجام کارهای شخصی و یا صرف قهوه در کنار فرزند خود بوده ومراقب وی باشند.زمانیکه از صندلی استفاده نمی شود،می توان از آن به عنوان فضایی برای قرار دادن کتاب یا مجله استفاده کرد.