میز دوکاره!

بسیاری از ما دوست داریم که یک میز بیلیارد در منزل خود داشته باشیم اما فضای کافی برای این کار در اختیارمان نیست. میز بیلیارد فضای بسیار زیادی را اشغال می‌کند و بجز در هنگام بازی استفاده ای ندارد.

میز دوکاره
میز دوکاره

این طرح یک میز بیلیارد است که به سادگی و سهولت تبدیل به میز نهارخوری می شود ، به این ترتیب از فضای اتاق نهارخوری می توان دوگانه استفاده نمود.

میز دوکاره
میز دوکاره

این میز می‌تواند رویه‌ای کشویی و یا بازشو داشته باشد که به راحتی امکان تبدیل میز بیلیارد به ناهارخوری و بالعکس را می‌دهد و صفحه روی میز به دلخواه شما می‌تواند کل میز بیلیارد و یا مقداری از آن‌را بپوشاند.

میز دوکاره
میز دوکاره

یکی از نکات مثبت این میز این است که در صورت بسته بودن رویه بالایی آن یک میز ناهارخوری معمولی به نظر‌می‌رسد و لطمه ای به زیبایی و یا طراحی فضا وارد نمی‌کند.