;معماری خاص کلیسای Mortensrud

آرشیتکت: Jensen & skodvin Arkitektkontor
سال اتمام پروژه:۲۰۰۲
موقعیت:اسلو،نروژ
این کلیسا واقع درشهر اسلو در کشور نروژ می باشد. این کلیسا توسط معماران اتریشی در سال ۱۹۹۸ طراحی شد و در سال ۲۰۰۲ افتتاح گردید. این مکان ابتدا به عنوان آموزشگاهی در روزهای یکشنبه به عبادت کنندگان اجاره داده می شد و همچنین به عنوان کلیسا نیز فعالیت می کرد.

اولین نکته جالب توجه در معماری این کلیسا این می باشد که به ساختار زیست محیطی هیچ آسیبی وارد نشده است.در این پروژه خاکبرداری صورت نگرفته و انفجاری برای زیر ساخت انجام نشده است بلکه فقط برداشتن لایه نازکی از خاک انجام شده است که باعث حفظ پوشش گیاهی آن منطقه شده است.

ساختمان کلیسا واقع در قله تپه ای، احاطه شده از درختان کاج بلند می باشد که ظاهر آن به صورت مستطیل و سقف آن سه گوش و دارای دیواری قوی از تخته سنگ است و همچنین لوح شیشه ای دارد که انعکاس نور و پوشش گیاهی آن منطقه زیبایی خاصی به ساختمان بخشیده است.

بعضی از درختان توسط اتاق هایی که دور تا دور آنها شیشه می باشد حفظ شده اند و همچنین تکه سنگ هایی که در کف سالن ها می باشند تراشیده نشده اند و ساختار طبیعی خود راحفظ کرده اند،همین طوردیوار های سنگی بسیار قوی سقف را تحمل می کنند.

معماری این کلیسا جوایز متعددی دریافت کرده است از جمله جوایزآن، طراحی سازه اروپا در سال ۲۰۰۳،جایزه ساخت سازه نروژ در سال۲۰۰۳ ودر سال ۲۰۰۷ یکی از مهم ترین ساختمان های پس از جنگ در نروژ تعیین شد و معماران این بنا مدال گروش را در سال ۲۰۰۳ دریافت کردند.