مرکز مراقبت روزانه شهری برای بیماران مبتلا به آلزایمر

کسانی که با بیماران مبتلا به الزایمر در ارتباطند به خوبی می دانند که این بیماران چقدر نیاز به مراقبت های خاص درجهت بهبود کیفیت زندگی شان دارند . به همین سبب امروزه ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری شبانه روزی یا روزانه از بیماران مبتلا به الزایمر در بسیاری از کشورها متداول شده و از خدمات بهترین معماران وطراحان داخلی درخصوص آن بهره می گیرند .

مرکز نگهداری روزانه بیماران مبتلا به آلزایمر ،توسط Jose Jorge Santos Ogando و Angel Cid Carballo در کشوراسپانیا طراحی وساخته شده است.فضایی است که بیماران در گیر با مشکلات حافظه شدید، بسیاری از وقت خود را در آن می گذرانند.این فضا با هدف دور شدن از یک فضای شلوغ اطراف ساخته شد.طراحی گرم ، دلپذیر،شاد و مهم تر از همه ایجادروابط دوستانه با محیط خارج این فضا را به محیطی خوش آیند برای بیماران و مردم تبدیل کرده است.

نمای خارجی این مجموعه از دو بخش شیشه وچوب تشکیل شده است.استفاده از چوب به صورت ناپیوسته امکان ارتباط با محیط پیرامون که به جاده های عمومی باز می شوند و همچنین استفاده از نور طبیعی را ممکن ساخته است.

به کارگیری شیشه تک رنگ و فیلترکه باعث تغییر رنگ نور می شود و همچنین ترکیب سطوح شفاف و نیمه شفاف موجب ایجاد طیف گسترده ای از رنگ سبز در نمای ساختمان شده است.فضاهای داخلی مجاور به نما، در رنگ و ظاهر پیکربندی یک گیاه روی صفحه نمایش در یک محیط شهری غرق شده اند.درداخل مجموعه ،بخشهای مدیریت جداگانه و فضاهای اختصاص داده شده به بیمار به کمک یک محور بزرگ از رنگ متغیر وجود دارد.

منبع:http://www.styleofdesign.com