مرکز درمان اعتیاد خواهر مارگارت اسمیت

مرکز درمانی خواهر مارگاریت ،مکانی برای درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل،قمار و اختلالات خوردن افراد می باشد.بیماران می توانند با ساکن شدن در این مکان درمان شوند .

این مرکز درمانی برای حمایت از ارزش های مراقبت سنت جوزف طراحی شده است که نمادی از دلسوزی و مراقبت به همراه احترام، کرامت انسانی، صداقت و اعتماد می باشد.با الهام گرفتن از این ارزش ها طراحی آن باعث ایجاد یک دنباله واضح و روشن برای این مرکز درمانی شده است.

ستون فقرات سازمان که بخش اصلی این مرکز درمانی می باشد سالن بازیابی نامیده شده است که در این مکان مراجعین خود را معرفی می کنند و به آرامش و اطمینان دعوت می شوند.این ساختمان دارای دو قسمت مسکونی و غیر مسکونی می باشد که در هر دو قسمت ،حیاطی باغ مانند وجود دارد.در هر دو حیاط، محیطی امن برای برنامه های مختلف درمانی ایجاد شده است.یک فضای معنوی که به فرم دایره ای طراحی شده است برای حضور افراد در گردهمایی های که برای درمانشان در نظر گرفته شده است.

گروه مراقبت سنت جوزف بسیار مشتاق به طراحی اصول پایدار، به خصوص به عنوان ارائه مراقبت های جامع در یک سازمان می باشد.یک ساختمان سالم به عنوان ضروری ترین بخش برای کمک به فرایند درمان و حفظ محیط زیست می باشد.

معماران: Kuch Stephenson Gibson Malo Architects and Engineer + Montgomery Sisam Architects
سفارش دهنده:St. Joseph’s Care Group
سال پروژه:۲۰۰۹
منبع:www.archdaily.com