مدرسه Intrinsic

مدرسه Intrinsic
معمار: گروه معماری Wheeler Kearns
مکان: شیکاگو، آمریکا
سال انجام: ۲۰۱۴

این پروژه اولین مدرسه در شیکاگو و شاید در تمام آمریکا باشد که برای یادگیری ترکیبی(Blended Learning) طراحی شده است. آموزش ترکیبی به آموزشی گفته می شود که در آن از آموزش بصورت حضوری و آموزش بصورت الکترونیکی به طور همزمان در طی دوره ی آموزشی استفاده شود.
برای ایجاد این فضای یادگیری چندمنظوره ضروری است که کلاس‌های درس قدیمی از نو پیکربندی شوند. در روش ترکیبی توضیحات و آموزش‌های معلم با استفاده از کارکردن با نرم‌افزار‌ها به صورت انفرادی تکمیل می‌شود بنابراین جایگاه دانش‌آموزان به شکلی طراحی شده‌است که امکان یادگیری مستقیم و با معلم، همزمان و یا کار فردی را می‌دهد.

هر بخش برای استفاده‌ای خاص طراحی شده‌است و این موضوع به خوبی در کف‌سازی مشخص است. برای مثال درگوشه‌ها میز‌های کانترشکل با ارتفاع‌های مختلف و رو‌به دیوار وجود دارند که امکان درس‌خواندن و یادگیری انفرادی را می‌دهند و باعث تمرکز بیش‌تر دانش‌آموزان برروی کارشان می‌شوند و محیط این اجازه را می‌دهد که هر دانش‌آموز مطالب را با سرعت و توانایی‌های خودش فراگیرد.

کلاس‌ها فضایی هستند که قابلیت حضور ۴ معلم و ۹۰ دانش‌آموز را دارند و صندلی‌های سیار آن‌ها این اجازه را می‌دهند که کلاس فعال باشد و به طور مثال کسانی که متوجه نشده‌اند به راحتی با پرسیدن سوال دانش خود را تقویت کنند و دانش‌آموزان دیگر هم با هم و یا معلمان در مورد موضوع بحث داشته‌باشند و نظرات شخصی یکدیگر را بدانند.

تحقیقات نشان‌داده است که نور طبیعی و امکان تحرک از مواردی هستند که در یادگیری بهتر تاثیرگذارند و هردوی این‌ها از لحظه ای که وارد این مدرسه می‌شوید به خوبی مشاهده می شود. ورودی دوطبقه این مجموعه به علت استفاده از شیشه نما و نور مطلوبی دارد.

نور موجود در لابی با استفاده از راهرو‌‌های باریک و یا پارتیشن‌ها و پنجره‌های شیشه‌ای به کلاس‌ها انتقال پیدا می‌کند. دیوار‌های شرقی ساختمان پنجره ندارند اما به عنوان جایگزین از نورگیر‌های سقفی استفاده شده‌است. همچنین تنوع فضاهای اجتماعی و یادگیری که با استفاده از فضاهای دیگر به هم وصل شده‌اند امکان تحرک را در طی روز برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.
راهرو‌ها و پنجره‌های شفاف مدرسه باعث می‌شود تا اطراف دیده‌شود و مدرسه هم مورد توجه باشد به خصوص که این مدرسه در منطقه محرومی از شیکاگو قرار دارد و ۸۶ درصد دانش‌آموزان نیز از خانواده‌های معمولی و کم درآمد هستند.

لابی اصلی مجموعه فضایی باز و دوستانه برای اجتماع و گردهمایی است که برای کسانی که عبور می‌کنند نیز قابل دیدن است و این‌گونه محیط اطراف و مدرسه را مرتبط می‌سازد و به خوبی از دانش‌آموزان، والدین و بازدیدکنندگان استقبال می‌کند.

این بنا نمونه‌ای است که یک طراحی درست چگونه می تواند بر یادگیری و کارکرد دانش‌آموزان و تاثیر گذار باشد .

درزیر تصاویر دیگری از این مدرسه را مشاهده می کنید.