مدرسه Niki de Saint Phalle در فرانسه

این مدرسه بر اساس این کانسپت که دو نیمکره مغز عملکرد یکپارچه ای دارند ودر همکاری تنگاتنگی با یکدیگر می باشند ودر ظاهر مشابه هستند اما ازجـنبه های گوناگونی با یکدیگر تفاوت دارندطراحی شده است.

مدرسه Niki de Saint-Phalle – Petits Cailloux از یک مهدکودک با ۸ کلاس ، یک مدرسه ابتدایی با ۱۰ کلاس ، یک کافه تریا و یک مرکز تفریحی تشکیل شده است.این ساختمان سه طبقه ودارای یک زیرزمین برای بخشهای خدماتی است.برای تخصیص دسترسی و ارتباط واحدها بصورت مساوی،سایت ساخته شده به ۶ بخش تقسیم شده است که عبارتست از:سه فضای باز (ورودی، زمین بازی مهد کودک و زمین بازی اولیه) و سه فضای داخلی (مهد کودک، مدرسه ابتدایی و کافه تریای مدرسه با مرکز تفریح و سرگرمی). نتیجه این تقسیم بندی ساختمانی با فرم و شکل شبدر است که با راهروهایی همگرا یک اتصال بسیار خوب بین فضاهای داخلی و خارجی و یک جهت گیری مناسب بصری ایجاد شده است و اجرای آن از لحاظ اقتصادی نیزمقرون به صرفه بوده است.

در داخل ساختمان با توجه به تفاوت آموزشی بین مهد کودک و ابتدایی دو طرح توسعه یافته است.این دو طرح مانند دو نیمکره مغز در عین تقارن در ظاهر، دارای عملکردهای متفاوتی هستند. کلاس های درس مهد کودک به طور سیستماتیک از سه فضای دایره شکل با سه قطر مختلف و ارتفاع سقفهای متفاوت تشکیل شده است.کلاسهای درس ابتدایی مربعی شکل با وجه های شیشه ای است. خلل و فرج ما بین دوایر به عنوان منطقه ای ذخیره برای گسترش فضاهای کلاسها استفاده می شود.
اتاق چندمنظوره در مهدکودک دارای سقف نیم کروی و در ابتدایی دارای سقفی هرمی شکل است.این دو فضا با زمین بازی در ارتباط هستند واز نور خورشید نیز بهره مند می گردند.علاوه بر این در ارتباط با راهرو ها هستند و به عنوان فضایی ارتباط بین داخل و خارج را برقرار می سازند.

یکی از الویتهای طراحی سهولت در جهت یابی بوده است. ساختار شبدر مانند سالن، بازدیدکننده را قادر می سازد که به راحتی دو زمین بازی را ببیند.هنگامی که در سالن ورودی است سه دسترسی به مهدکودک در سمت راست و سه دسترسی به ابتدایی در چپ و میز پذیرش همچنین آسانسور همراه با پله هایی که آن را احاطه کرده است در مقابل وی است.توسط نورگیری که در وسط وجود دارد کل ساختمان روشن شده است. دو کره ی بزرگ در این فضا به عنوان فضای مطالعه برای مهدکودک و ابتدایی طراحی شده است.در واقع قرار دادن مکانهای مطالعه در کانون ساختمان و در بخشی که نورگیر وجود دارد مفهوم رهایی از ظلمت و تاریکی به کمک مطالعه را القا می کند.

طراحی نمای این ساختمان نیز کار ساده ای نبوده است . برای جلوگیری از یکنواختی و ثبات نما یک نمای چوبی طراحی شده است.طراحی نوارهای چوبی به گونه ای است که با حرکت بازدیدکننده به دور ساختمان تغییر میکند.جنبه دیگری از طراحی نما رنگ است بخشهای فرعی تر نارنجی و بخش های اصلی ترسبز است و بخش میانی خنثی است.بنابراین می توان گفت نمای اصلی به نظر سبز است زمانیکه داخل ساختمان می شویم و نارنجی است وقتی از آن خارج می شویم.همین تغییرات رنگی خود مقدمه ای است برای شروع توهمات و ایجاد چالش برای ذهن که از ویژگیهای طراحی مخصوصا برای کودکان است.

معمار:Paul Le Quernec
مساحت:۴۸۰۰ مترمربع
سال:۲۰۱۵