مدرسه و کالج Panta Rhei درهلند

این مدرسه در سال۲۰۰۹ افتتاح گردید.مهمترین نکته ای که در معماری این ساختمان در نظر گرفته شده است ،احساس آزادی توام با احساس امنیت می باشد.معماران این مدرسه یک ساختمان با فضای باز آمورشی چند منظوره در نظر گرفته اند تا دانش آموزان به راحتی بتوانند در این محیط آموزش ببینند.

کلاس های درس ،طوری طراحی شده اند که راحتی کاملی داشته باشند و آن احساس امنیت با استفاده از رنگها و همچنین مبلمان و صندلی های خاص بوجود آید.

نیمکت های در راهرو ها قرار گرفته است که در زمان استراحت دانش آموزان می توانند با همدیگر گپ بزنند و از زمانشان در آن محیط فرح بخش لذت ببرند.همچنین می توانند به راحتی در آن محیط مطالعه کنند.

امید است که مدارس کشور ما نیز به امکانات و فضاهای آموزشی اهمیت بسزایی بدهند زیرا دانش آموزان، سرمایه های ملی و همچنین سازنده های با ارزش کشورمان می باشند.