مدرسه شبانه روزی ناشنوایان

بچه‌های ابزار مختلفی برای یادگیری دارند منجمله صدا و تصویر که موجب می شود تعاملات بیشتری داشته باشند و بتوانند دوست پیدا کنند؛ اما ناشنوایان محدودیت ارتباطی دارند و درنتیجه مدارس مخصوص برای این که به آنها کمک کند بتوانند این محدودیت را جبران کنند نقش ویژه ای دارند.

ناشنوایی عارضه ای است که بنابراینکه در چه زمانی ودر چه قسمتی از سیستم شنوایی رخ می دهد درجه وشدت متفاوتی دارد وبر روی طیفی از ناشنوایی کامل تا نیمه شنوایی قرار می گیرد وبه دلیل اینکه اساسی ترین ومهم ترین شیوه برای آموزش صحبت کردن استفاده از سیستم شنوایی می باشد، در صورت بروز اختلال قبل از یادگیری زبان ودستور ساخت جملات فرد قادر به تولید صدای معنادار وسخن گفتن مانند افراد شنوا نمی باشد. درصورتیکه اگر بعد از یادگیری دستور زبان فرد دچار ناشنوایی گردد،قادر خواهد بود تا کلمات را به خوبی ادا کند وجمله بندی مناسبی داشته باشد ودر بیان خواسته های خود به شنوایان مشکلات کمتری خواهد داشت.وجود اختلال در دریافت صدا موجب وابستگی این افراد به اطرافیان در انجام برخی کارها می گردد به طوریکه وجود رابط ناشنوا در برخی ادارات واماکن عمومی احساس می شود. با این وجود استفاده از مکانیسم های یکسان برای برقراری ارتباط با محیط وسایر گروه های اجتماعی به منظور کاهش وابستگی سبب شکل گیری نوعی سبک زندگی شده که باعث پیوند یافتن این افراد به یکدیگر می گردد به صورتیکه می توان ناشنوایان را به عنوان یک اقلیت فرهنگی در جامعه محسوب کرد.مدارس ناشنوایان در همۀ دنیا مهم‌ترین مراکز رشد و بالندگی زبان‌های اشاره هستند. چراکه به سبب کم‌بودن تعداد ناشنوایان به نسبت افراد شنوا و پراکندگی آنها، امکان مراودۀ روزمره این افراد با یکدیگر وجود ندارد. وجود مدرسه کودکان و نوجوانان ناشنوا را قادر می‌کند که زبان اشارۀ خود را پرورش داده و مفاهیم تازه در آن خلق کنند. مدرسه شبانه روزی ناشنوایان در فرانسه ، محلی برای زندگی دختران و پسران جوان مبتلا به این ناتوانی،توسط goutti-louilot-architectes جهت اهداف بشردوستانه ،طراحی و ساخته شده است.

علاوه بر تکنیکهای فنی که برای طراحی مدرسه با ویژگیهای خاص باید مد نظر قرار گیرد مانند دستگاههای اتوماتیک و علائم بصری و… معماران به دنبال کشف متریال جدید و استفاده از متریال و الگوهای مختلف به گونه ای متفاوت در طراحی و ساخت بناهای خاص هستند.

یکی از این تکنیکهای خاص که درنمای بیرونی این ساختمان نیزبکار گرفته شده،استفاده از بامبو و فلز پانچ شده است .هردوی این متریال دارای منشا ،محیط زیست هستندو نمای این مدرسه را نسبت به ساختمانهای اطراف متفاوت کرده اند.