مبل جدید

همه ی کسانیکه از حیوانات خانگی در منزل خود نگهداری می کنند به این موجودات دوست داشتنی علاقه مند بوده و با آنها خو گرفته اند.این موجودات دوست داشتنی زمانیکه به عضوی از اعضای خانواده تبدیل می شوند ، تقریبا به اندازه ی خود انسان از مبلمان و دیگر وسایل منزل استفاده می کنند.

طراحان به تازگی مبلمانهای کاربردی و زیبایی را طراحی می کنند که در آنها فضایی امن و راحت برای حیوانات نیز در نظر گرفته می شود.مبلمان زیر که توسط deesawat طراحی شده است یکی از انواع مبلمانهای جدید است که در آن فضایی برای حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است.

در این مبلمان که از چوب ساج ساخته شده است، فضایی برای نشیمن و یک محفظه ی چوبی متحرک برای استراحت حیوانات خانگی در نظر گرفته شده است.این محفظه ی چوبی به عنوان یک میز کنار مبلی نیزقابل استفاده می باشد و در ضمن با جابه جا کردن آن امکان ایجاد تغییر در دیزاین نشیمن وجود دارد.ساختار این مبلمان و رویه ی آن به گونه است که در محیط داخلی و خارجی قابل استفاده است.