مبلمان کودک

طراحی به نام Nataša Njegovanović مبلمانی به نام ‘Avila’ را برای کودکان طراحی کرده است. این مبلمان علاوه برجذابیت به عنوان اسباب بازی دارای آیتمهای کاربردی متنوعی نیز می باشد.

این مجموعه شامل میز،چهارپایه،ارابه وکمد می باشد .هرکدام از این قطعات با شباهت به حیوانات ، کودکان را به یک واکنش طبیعی و خلاق دعوت می کنند.با توجه به نگاه سخت گیرانه ای که این روزها در دنیای کودکان نسبت به خلق بازی ها و اسباب بازی ها وجود دارد ، می توان گفت این مجموعه به شکلی دقیق و زیرکانه وبا هدف تقویت قوه ی تخیل در کودکان طراحی شده است .

یک میز به شکل گاو، چهارپایه ای به شکل سگ ، ارابه ای به شکل گربه ، یک جامدادی شبیه به یک مرغ ویک جعبه اسباب بازی شبیه به یک خوک توسط طراح با دقت و ظرافت تمام برای این مجموعه طراحی شده اند . این قطعات جذاب به کودکان امکان خلق داستانها و بازی هایی توسط خودشان را می دهد.این اسباب بازی ها با استفاده از چوب بلوط ساخته شده اند و سادگی و ظرافت در آنها به نوعی ترویج سنت وزیبایی ساده منطقه نیز می باشد.