مبلمان جدید

gilles belley ، طراح فرانسوی ، سیستم مبلمان جدیدی به نام rooms را طراحی کرده است.این سیستم مبلمان جدید به گونه ای است که در طراحی آن ، در مورد ارتباط بین وسایل خانگی مختلف و محیط اطراف آنها تجدیدنظر شده است.

این مجموعه ی جدید از سه قطعه مبلمان به نام های AREA ، BLOCK و WALL تشکیل شده است.هر کدام از این مبلمانها به نوعی به مرزبندی و برنامه ریزی فضا یی می پردازند.هرکدام از این مبلمانها از مدولهایی تشکیل شده اند که به راحتی مونتاژ شده و با توجه به فضای به کار رفته درآن قابل تنظیم می باشند.به کمک این مبلمان های جذاب می توان دیزاینهای خارق العاده ای ایجاد نمود.

block مبلمانی است که در آن چندین عملکرد به زیبایی در یک سیستم واحد جانمایی شده است. این مبلمان از ماژولهایی ساخته شده است که به سازه ی مرکزی (سازه مرکزی به فضاهای ذخیره سازی اختصاص داده شده است)متصل می شوند.

در مبلمان block ماژول ها ی پیش ساخته پس از مونتاژ فضایی را شکل می دهند که خود یک فضای کامل برای زندگی متشکل از فضای استراحت ، فضای کار و مطالعه، فضای انباری ، پلکان و … می باشد.

مبلمان area شامل یک فضای مدور نیمه محصور است که با تیغه های افقی و عمودی قفسه بندی شده است به کمک این مبلمان در واقع اتاقی در اتاق شما تعریف می شود.

به کمک این مبلمان، می توان تصمیم گرفت که به چه مقدار حریم شخصی نیاز است و با توجه به میزان نیاز دهانه های مستطیل شکل را پر کرد و دیواری از کتاب و رمان یا خرت و پرت های دیگر داشت. مانند کرکره، این تیغه ها می توانند بچرخند و فضا را باز یا بسته نشان دهند.

wall مبلمان خلاقانه است که از یکسری ماژولهای عمودی تشکیل شده است و در واقع شکلی شبیه به پارتیشن دارد. به کمک این مبلمان می توان فضا را به ریز فضاها تقسیم نمود.

ماژول اصلی این مبلمان که وظیفه ی تنظیم جهت مبلمان را برعهده دارد ، ماژولی Y شکل می باشد.تیغه های افقی در این مبلمان علاوه بر ایجاد فضاهای تفکیک شده ، به گونه ای طراحی شده اند که بتوان به کمک آنها دیزاینهای مختلفی را ایجاد نمود.